Nazwisko Zarwański
Dodane przez Remek dnia Luty 21 2010 16:50:31
(uaktualnione luty 2013)


Zarwańska Agnieszka, po mężu Koriń / Korzeń (Korin Agnieszka) (Korzeń Agnieszka)
BIAŁOKIERNICA
żona Jana
ur. ok. 1814
rodzice: Zarwański Bazyli i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1834 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Koriń (oryg. "Korzeń"), oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 64
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Korzeń - pod numerem domu 64 (*)
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Zarwańska Anna, po 1-szym mężu Szklanna, po 2-gim Gerc (Szklanna Anna) (Gerc Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Jana Szklannego
2) żona Marcina Gerca
wg księgi ślubów 1834: ur. ok. 1815
wg księgi ślubów 1847: ur. ok. 1812
rodzice: Zarwański Sebastian i Maria
(w źródłach trzy różne wersje nazwiska panieńskiego jej matki Marii - w r. 1834 Chudziszowa, w r.1850 Półtorak, w r. 1853 Chodyńska, a w r. 1850 imię ojca zapisane błędnie jako Grzegorz; dodatkowo w roku 1836 nazwisko panieńskie jej samej zapisane błędnie jako Gruszka)
w roku 1834 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Szklannego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 62
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ignacego Szklannego - pod numerem domu 60
w roku 1836 (jako Anna z domu Gruszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Szklannego - pod numerem domu 60
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Szklannej - pod numerem domu 25
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Szklannego - pod numerem domu 26
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Szklannej - pod numerem domu 60
w roku 1847 mieszkała w domu nr 25, w wieku 35 lat jako wdowa po Janie Szklannym wyszła za Marcina Gerca z domu nr 101
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Gerca - pod numerem domu 25
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Gerc - pod numerem domu 25
w roku 1857 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 25 (w księdze zgonów zapisana pod nazwiskiem Szklanny)

Zarwańska Anna, po mężu Czaharyn (Czaharyn Anna)
OLEJÓW
żona Jana
ur. 1847
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa
rodzice chrzestni: Osiecki Wawrzyniec i Nadryczny Pelagia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkała w domu nr 25
w roku 1865 w wieku 18 lat i 3 miesiące jako panna wyszła za Jana Czaharyna, ur. i zam. Trościaniec Wielki, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 25

Zarwańska Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850
rodzice: Zarwański Józef i Markowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Olejnik Mateusz i Sudal Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Zieliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 60

Zarwańska Anna, po mężu Kowal (Kowal Anna)
BIAŁOKIERNICA
żona Bazylego
ur. ok. 1837
rodzice: Zarwański Jacek i Bereza Maria (w r. 1857 imię ojca zapisane jako Jakub )
w roku 1855 mieszkała w domu nr 20, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bazylego Kowala z domu nr 11
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kowala, pod numerem domu 19 (*)
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Małgorzaty Kowal, pod numerem domu 19
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michaliny Kowal, pod numerem domu 4
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Kowal, pod numerem domu 19
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Zarwańska Anna
BIAŁOKIERNICA
ur. 1858, zm. 1859 w wieku 10 miesięcy
rodzice: Zarwański Jan i Szynkarz Agnieszka
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 20

Zarwańska Anna, po mężu Stęchlińska (Stęchlińska Anna)
BIAŁOKIERNICA / TROŚCIANIEC WIELKI
żona Jana, zm. 1894 w Trościańcu w wieku 32 lata - po 12 latach małżeństwa
ur. 1863 w Białokiernicy
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka (w r. 1883 matka zapisana jako Bielecka Jadwiga, w r. 1893 jako Bielecka Agnieszka)
(w parafii Załoźce dane jej matki zapisywano błednie jako Łuszkiewicz Agnieszka (1886) i Bielecka Agnieszka (1888))
rodzice chrzestni: Kowal Bazyli i Hajduk Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Fabian Żukowski, paroch grecko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 20
w roku 1882 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Stęchlińskiego z Trościańca Wielkiego, nr domu nr 7 (ślub w parafii Olejów)
po zamieszkała w Trościańcu Wielkim
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Stęchlińskiego - pod numerem domu 7
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Stęchlińskiego - pod numerem domu 7
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Stęchlińskiego - pod numerem domu 7
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Stęchlińskiej - pod numerem domu 7
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Stęchlińskiej - pod numerem domu 7
w roku 1894 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gruźlica, numer domu 7

Zarwańska Anna, po mężu Glińska (Glińska Anna)
CZYSTOPADY

żona Józefa
rodzice: Zarwański Jakub i Parij Maria (mieszkańcy Blicha)
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jerzego Glińskiego, numer domu nie podany

Zarwańska Elżbieta
OLEJÓW
ur. 1832, zm. 1834 w wieku 1,5 roku .
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa
rodzice chrzestni: Zadorożny Jan i Zdrawa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksy Studziński, proboszcz grecko-katolicki z Olejowa
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 14
w roku 1834 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: dezynteria / czerwonka, numer domu 25

Zarwańska Elżbieta, po 1-szym mężu Drozd, po 2-gim Wodecka (Drozd Elżbieta) (Wodecka Elżbieta)
BIAŁOKIERNICA / TROŚCIANIEC WIELKI?
1) żona Franciszka Drozda
2) żona Michała Wodeckiego
ur. 1853 w Białokiernicy
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka (w r. 1875 nazwisko zapisane błędnie "Łuszkiewicz")
rodzice chrzestni: Jamborski Michał i Hajduk Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu wymieniona pod numerem domu 14 w Białokiernicy
w roku 1872 mieszkała w domu nr 20, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Franciszka Drozda, ur. i zam. Trościaniec Wielki, dom nr 109
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Drozd, pod numerem domu 109 w Trościańcu
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Drozda, pod numerem domu 109 w Trościańcu
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Drozda, pod numerem domu 109 w Trościańcu
w roku 1877 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 109 w Trościańcu
w roku 1878 mieszkała w domu nr 20 w Białokiernicy, w wieku 25 lat jako wdowa po Franciszku Droździe wyszła za Michała Wodeckiego ur. Trościaniec Wielki z domu nr 18

Zarwańska Franciszka, po mężu Strąg (Strąg Franciszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Sebastiana
rodzice: Zarwański Wojciech i Łucja
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pawła Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Urszuli Strąg - pod numerem domu 76
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Strąga - pod numerem domu 76

Zarwańska Franciszka, po mężu Samulak (Samulak Franciszka)
OLEJÓW
żona Piotra
ur. 1859(?), Załoźce
rodzice: Zarwański Józef i Maruńska(?) Katarzyna
w roku 1892 w wieku 33 lat jako panna wyszła za Piotra Samulaka ur. Łopatyn, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 91

Zarwańska Helena, po mężu Hajduk (Hajduk Helena)
BIAŁOKIERNICA
żona Stefana
rodzice: Zarwański Bazyli i Potoczyńska Maria
(w r. 1850 nazwisko matki zapisane jako Bielecka Maria, w r. 1860 jako Kusiak Maria)
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Hajduka
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Hajduk
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Hajduk
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcelli Hajduk
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Hajduk
mieszkała w domu nr 21

Zarwańska Julia / Julianna, po 1-szym mężu Olejnik, po 2-gim Radom (Olejnik Julia) (Radom Julianna)
OLEJÓW
1) żona Bazylego Olejnika
2) żona Mikołaja Radoma
ur. ok. 1830
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa (w r. 1850 matka błędnie zapisana jako Osiecka Jadwiga)
w roku 1850 mieszkała w domu nr 19, w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Bazylego Olejnika z domu nr 67
w roku 1857 wymieniona pod numerem domu 158, w wieku 27 lat jako wdowa po grekokatoliku Bazylim Olejniku wyszła za wdowca Mikołaja Radoma, wymienionego pod tym samym numerem domu 155
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Łukasza Radoma, pod numerem domu 158
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wawrzyńca Radoma, pod numerem domu 158

Zarwańska Justyna, po mężu Szklanny (Szklanny Justyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Franciszka
ur. ok. 1796, zm. 1846 w wieku 50 lat
wg danych z księgi zgonów: rodzice: Zarwański Józef i Zofia
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Szklannej - pod numerem domu 101
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szczepana Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Szklannej - pod numerem domu 101
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Szklannej - pod numerem domu 101
w roku 1846 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie opłucnej, numer domu 102

Zarwańska Justyna, po mężu Siwak (Siwak Justyna)
BIAŁOKIERNICA
żona Jakuba
ur. ok. 1818, zm. 1844 w wieku 26 lat
rodzice: Zarwański Bazyli i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1838 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jakuba Siwaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 10
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Siwak, pod numerem domu 20
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Siwaka, pod numerem domu 31
w roku 1844 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 19

Zarwańska Katarzyna, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

żona Grzegorza Zarwańskiego
ur. ok. 1762, zm. 1848 w wieku 86 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 22
dane z ksiąg grecko-katolickich

Zarwańska Katarzyna, po mężu Saraka / Soroka (Saraka Katarzyna / Soroka Katarzyna)
BIAŁOKIERNICA / TROŚCIANIEC WIELKI
żona Aleksego (różne zapisy jego nazwiska)
ur. ok. 1812, zm. 1847 w wieku 35 lat
ojciec: Zarwański Bazyli, dane matki nie podane
w roku 1836 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Aleksego Saraka oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 20 w Białokiernicy
w roku 1838 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Soroka - pod numerem domu 78 w Trościańcu Wielkim
w roku 1847 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kolka, numer domu 19 w Białokiernicy

Zarwańska Katarzyna, po mężu Tomczyszyn (Tomczyszyn Katarzyna)
OLEJÓW
żona Fabiana
ur. ok. 1867
rodzice: Zarwański Jakub i Czaharyn Tekla (oryg. "Czahryn")
w roku 1886 mieszkał w domu nr 25, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Fabiana Tomczyszyna z domu nr 24

Zarwańska Łucja, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1759, zm. 1826 w wieku 67 lat
zapisana przyczyna zgonu: kolka i ze starości
numer domu 76

Zarwańska Magdalena (po mężu), nazwisko panieńskie NN
OLEJÓW
żona Jakuba
ur. ok. 1784, zm. 1844 w wieku 60 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
mieszkała w domu nr 121

Zarwańska Małgorzata, po mężu Koryszko (Koryszko Małgorzata)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szymona
ur. ok. 1803
rodzice: Zarwański Wojciech i Łucja
w roku 1821 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Szymona Koryszko, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 84
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Koryszko - pod numerem domu 84
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Koryszko - pod numerem domu 84

Zarwańska Marcella
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1854
rodzice: Zarwański Józef i Markowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Markowski Andrzej i Olejnik Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 60

Zarwańska Marianna, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Sebastiana
ur. ok. 1781, zm. 1826 w wieku 45 lat
córka Michała i Heleny
(w księdze zgonów jej nazwisko panieńskie zapisano jako Zarwańska - prawdopodobnie błąd)
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Zarwańskiego - pod numerem domu 60
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Zarwańskiej - pod numerem domu 60
w roku 1826 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: epidemia, numer domu 61

Zarwańska Marianna, po mężu Drozd (Drozd Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Krzysztofa
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tekli Drozd - pod numerem domu 15
w roku 1827 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 85

Zarwańska Maria, po mężu Szylwach (Szylwach Maria)
OLEJÓW
(czasem zapisywana też jako Marianna)
żona Mikołaja
ur. ok. 1828
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa
w roku 1846 mieszkała w domu nr 1 (zapewne dwór olejowski), w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Szylwacha z domu nr 21
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Balbiny Szylwach, pod numerem domu 25
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Klary Szylwach, pod numerem domu 25
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Szylwach, pod numerem domu 33
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Szylwach, pod numerem domu 93
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Szylwach, pod numerem domu 93

Zarwańska Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1838, zm. 1842 w wieku 4 lata
matka: Zarwańska Zofia
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 60

Zarwańska Maria, po mężu Kusiakiewicz (Kusiakiewicz Maria)
BIAŁOKIERNICA
żona Michała
ur. 1875
rodzice: Zarwański Piotr i Wodecka Maria
w roku 1893 mieszkała w domu nr 20, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Kusiakiewicza z domu nr 5

Zarwańska Rozalia, po mężu Sikora (Sikora Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1821 oryg. "Zarwanyska"
żona Błażeja
rodzice: Zarwański Wojciech i Łucja
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Sikory - pod numerem domu 5
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Sikory - pod numerem domu 40
(przy chrzcie syna Kazimierza nie wpisano jej nazwiska panieńskiego)
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Sikory - pod numerem domu 3

Sikora Rozalia, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Błażeja Sikory
ur. ok. 1792, zm. 1832 w wieku 40 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka, numer domu 3
(zapewne osoba j.w.)

Zarwańska Rozalia, po mężu Dajczak (Dajczak Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Tomasza
ur. ok. 1828
rodzice: Zarwański Sebastian i Drozd Łucja
(Przy tej osobie wiele pomyłek; w księdze chrztów w roku 1862 i przy zgonach niektórych dzieci mylono jej nazwisko (Zarwańska) z nazwiskiem panieńskim jej matki (Drozd). Mylono takze imię jej ojca - kilka razy zapisane jako Grzegorz, raz jako Tomasz).
w roku 1849 mieszkała w domu nr 58, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Tomasza Dajczaka z domu nr 58
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Elżbiety Dajczak - pod numerem domu 60
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Dajczaka - pod numerem domu 60
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Dajczaka - pod numerem domu 70
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Dajczak - pod numerem domu 60
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Barbary Dajczak - pod numerem domu 80
w roku 1862 (jako Rozalia z domu Drozd) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Dajczak - pod numerem domu 70
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Dajczaka - pod numerem domu 153
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Dajczak - pod numerem domu 70
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Dajczak - pod numerem domu 70
w roku 1891 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 171

Zarwańska Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1837
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Naróg Jan i Stamczuk(?) Nastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 36

Zarwańska Tekla, po 1-szym mężu Karpyk, po 2-gim Kakalinka (Karpyk Tekla) (Kakalinka Tekla)
HORODYSZCZE

1) żona Jana Karpyka
2) żona Michała Kakalinki
ur. 1823 Trościaniec Wielki, zam. Horodyszcze
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Chryplewicz Józef i Strągowa Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 64 w Trościańcu
w roku 1867 w Horodyszczu w wieku 44 lat jako wdowa po Janie Karpyk wyszła za wdowca Michała Kakalinkę z Nosowiec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 51

Zarwańska Tekla, po mężu Drozdowska (Drozdowska Tekla)
OLEJÓW
żona Tomasza
ur. 1835
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa
rodzice chrzestni: Osiecki Wawrzyniec i Zadorożna Pelagia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Piotr Kormański, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 25
w roku 1860 mieszkała w domu nr 25, w wieku 24 lat jako panna wyszła za wdowca Tomasza Drozdowskiego z domu nr 119
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Drozdowskiej
mieszkała w domu nr 119
w roku 1862 była matką chrzestną dla Marii Skiba z domu nr 139 w Olejowie

Zarwańska Tekla, po 1-szym mężu Sikora, po 2-gim Nogas (Sikora Tekla) (Nogas Tekla)
BIAŁOKIERNICA / TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Ignacego Sikory
2) żona Stefana (Szczepana) Nogasa
ur. 1860 w Białokiernicy
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka
(w roku 1882 i 1886 matka zapisana błędnie jako Bilecka Agnieszka)
rodzice chrzestni: Jamborski Michał i Zarwańska Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 20 w Białokiernicy
w roku 1877 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Ignacego Sikorę z Trościańca Wielkiego, nr domu 3
po ślubie zamieszkała w Trościańcu Wielkim
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sikory, pod numerem domu 219
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Sikory, pod numerem domu 219
w tym samym roku 1881 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 219
w roku 1882 mieszkała w domu nr 219, w wieku 22 lat jako wdowa po Ignacym Sikorze wyszła za Stefana Nogasa z domu nr 2
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Nogas, pod numerem domu 219

Zarwańska Teresa
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1818, zm. 1819 w piątym miesiącu życia
rodzice: Zarwański Sebastian i Marianna
rodzice chrzestni: Chryplewicz Mikołaj i Półtorak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 60

Zarwańska Urszula (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1826, w wieku 4 tygodnie
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Zarwański Jakub i Olender Rozalia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 64

Zarwańska Urszula (II), po mężu Olejnik (Olejnik Urszula)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. ok. 1826
rodzice: Zarwański Wojciech i Rozalia
w roku 1843 mieszkała w domu nr 64, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Olejnika z domu nr 21

Zarwańska Urszula, po mężu Kurzel (Kurzel Urszula)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
rodzice: Zarwański Sebastian i Maria
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Kurzel - pod numerem domu 21

Zarwańska Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1761, zm. 1821 w wieku 60 lat
brak informacji o stanie cywilnym
żebraczka
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu nie podany

Zarwańska Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

niezamężna
ur. ok. 1813, zm. 1846 w wieku 33 lat
rodzice: Zarwański Sebastian i Maria
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
numer domu 60

Zarwańska Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1818, w wieku 3 tygodnie
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Jasny Józef i Sąsiadek Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 54

Zarwańska Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1825
rodzice: Zarwański Andrzej i Chroń Teresa
rodzice chrzestni: Kusiak Wincenty i Chryplewiczowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 78

Zarwański Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Teresy z domu Chroń
brak danych o rodzicach
w roku 1825 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Zarwańskiej - pod numerem domu 78

Zarwański Andrzej
BIAŁOKIERNICA
1) mąż Paraskewii z domu Siwak
2) mąż Katarzyny z domu Gerc
ur. 1850 w Białokiernicy
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka
rodzice chrzestni: Daniłów Mikołaj i Laszkiewicz Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Atanazy Paszkowski, administrator grecko-katolicki w Bzowicy
w księdze chrztów pod numerem domu 20
w roku 1881 mieszkał w domu nr 30 w Białokiernicy, w wieku 31 lat jako wdowiec po Paraskewii z domu Siwak ożenił się z Katarzyną Gerc z Trościańca Wielkiego, nr domu 37
(w księdze ślubów 1881 błędny zapis wieku - 28 lat)

Zarwański Bazyli
BIAŁOKIERNICA
mąż Maryny z domu Potoczyńskiejj
ur. ok. 1794, zm. 1859 w wieku 65 lat
brak danych o rodzicach
mieszkał w domu nr 20
w roku 1822 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Zarwańskiego
w roku 1834 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Agnieszki z Janem Koriń
(w tym samym akcie ślubu w rubryce "rodzice panny młodej" jego imię zapisane błędnie jako Błażej)
w roku 1836 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Aleksym Saraka
w roku 1838 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Justyny z Jakubem Siwakiem
w roku 1855 wymieniony jako mąż zmarłej
w roku 1859 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus

Zarwański Jacek
BIAŁOKIERNICA
1) mąż Marii z domu Siwak
2) mąż Marii z domu Bereza
ur. ok. 1808
rodzice: Zarwański Bazyli i Sierakiego Ksenia
w roku 1834 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Siwak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 20
w roku 1836 w wieku 28 lat jako wdowiec po Marii Siwak ożenił się z Marią Bereza z Olejowa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 6
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Zarwańskiego, pod numerem domu 19
w roku 1855 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Anny z Bartłomiejem Kowalem

Zarwański Jakub
OLEJÓW
mąż Magdaleny, NN nazwisko panieńskie
w roku 1844 wymieniony jako mąż zmarłej
mieszkał w domu nr 121

Zarwański Jakub
OLEJÓW
ur. 1842
mąż Tekli z domu Czaharyn
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa, córka Bazylego
rodzice chrzestni: Wawrzyniec Osiecki i Pelagia Nadryczna
mieszkał w domu nr 29
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kanty Zarwańskiego, pod numerem domu 25
w roku 1886 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Katarzyny z Fabianem Tomczyszynem

Zarwański Jan
OLEJÓW
1) mąż Ewy z domu Osieckiej
2) mąż Marianny Horpyniuk z domu Alinowskiej
ur. ok. 1802 lub ok. 1796 (dwa różne zapisy wieku), zm. 1865, według księgi zgonów w wieku 69 lat
rodzice: Zarwański Jan i Tracz (Trać) Marianna
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Elżbiety Zarwańskiej, pod numerem domu 14
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Zarwańskiej, pod numerem domu 25
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Zarwańskiej, pod numerem domu 25
w roku 1846 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Mikołajem Szylwachem
w roku 1850 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Julianny z Andrzejem Radomem
w roku 1855 wymieniony jako mąż zmarłej, mieszkał w domu nr 45
w roku 1856 w wieku 54 lat jako wdowiec po Ewie Osieckiej ożenił się z wdową Marianną Horpyniuk z Alinowskich, ur. Jarosławice, wymienioną pod tym samym numerem domu 45
w roku 1865 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, w księdze zgonów wymieniony pod numerem domu 25

Zarwański Jan
BIAŁOKIERNICA
mąż Agnieszki z domu Laszkiewicz
ur. ok. 1817
wg danych z r. 1843: rodzice: Zarwański Bazyli i Ksenia, nazwisko panieńskie nie podane
wg danych z r. 1846: rodzice: Zarwański Bazyli i Zwarycz Maria
mieszkał w domu nr 20
w roku 1843 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Laszkiewicz z domu nr 3
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Zarwańskiego
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Zarwańskiego, pod numerem domu 20
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Elżbiety Zarwańskiej, pod numerem domu 14
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kajetana Zarwańskiego, pod numerem domu 20
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Zarwańskiej, pod numerem domu 20
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Zarwańskiej, pod numerem domu 20
w roku 1869 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniego syna Piotra z Marią Wodecką
w roku 1872 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Elżbiety z Franciszkiem Drozdem
w roku 1877 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Tekli z Ignacym Sikorą z Trościańca Wielkiego
w roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Anny z Janem Stęchlińskim
w tym samym roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Tekli ze Stefanem (Szczepanem) Nogasem

Zarwański Jan
BIAŁOKIERNICA
ur. 1822
rodzice: Zarwański Bazyli i Toczyńska Maryna
rodzice chrzestni: Bereza Jan i Bilecka Maryna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Tymoteusz Brückner, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 20

Zarwański Jan
BIAŁOKIERNICA
ur. 1840, zm. 1844 w wieku 3 lata
rodzice: Zarwański Jacek i Bereza Maria
rodzice chrzestni: Laszkiewicz Mateusz i Masztalerz Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty Stock, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 19

Zarwański Jan / Zarwański Jan Kanty
OLEJÓW
mąż Anny z domu Kusiak
c.k. żołnierz
ur. 1864 w Olejowie
rodzice: Zarwański Jakub i Czaharyn Tekla
rodzice chrzestni: Drozda Marcin i Radom Katarzyna, żona Pawła
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 25 w Olejowie
w roku 1890 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Anną Kusiak z Trościańca Wielkiego, nr domu 117
(ślub w parafii Załoźce, odnotowany w tamtejszych księgach)

Zarwański Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Markowskiej (Marczeńko)
ur. 1827
rodzice: Zarwański Sebastian i Drozd Łucja
rodzice chrzestni: Koryszko Marcin i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 60
w roku 1847 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Markowską z domu nr 105
(w księdze ślubów nazwisko żony zapisane jako Marczeńko, przy chrztach dzieci jako Markowska)
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Zarwańskiej - pod numerem domu 60
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcelli Zarwańskiej - pod numerem domu 60
(Przy tej osobie ciekawa sprawa, kto dawał zgodę na ślub małoletniego - w księdze ślubów jest zapisany ojciec Sebastian, lecz tenże nie żył już od 1831 roku. Zapewne pomyłka księdza i chodziło o jakiegoś prawnego opiekuna sieroty.)

Zarwański Kajetan
BIAŁOKIERNICA
ur. 1856
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka
rodzice chrzestni: Jamborski Michał i Zarwańska Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 20

Zarwański Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1834, zm. 1836 w wieku półtora roku
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Gruntowski Sebastian i Półtorak Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 64
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 42

Zarwański Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1833 w wieku 3 miesiące
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Strąg Sebastian i Drozdowa Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 64
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów numer domu 49

Zarwański Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819
rodzice: Zarwański Wojciech i Zielińska Rozalia
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Chryplewiczowa Rozalia
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
numer domu 64

Zarwański Piotr
BIAŁOKIERNICA
mąż Marii z domu Wodeckiej
ur. 1846
rodzice: Zarwański Jan i Laszkiewicz Agnieszka
rodzice chrzestni: Łuciów Mikołaj i Bilecka Maria, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 20
w roku 1869 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wodecką ur. Trościaniec Wielki z domu nr 18
w roku 1893 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Marii z Michałem Kusiakiewiczem

Zarwański Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż NN Marianny (nazwisko panieńskie nie podane)
2) mąż Łucji z domu Drozd
wg księgi ślubów 1826: ur. ok. 1783
wg księgi zgonów: ur. ok. 1779, zm. 1831 w wieku 52 lat
wg danych z 1826: rodzice: Zarwański Grzegorz i Magdalena
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Zarwańskiego - pod numerem domu 60
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Teresy Zarwańskiej - pod numerem domu 60
w roku 1826 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 61
w tym samym roku 1826 w wieku 43 lat jako wdowiec po Mariannie (nazwisko panieńskie nie podane) ożenił się z Łucją Drozd, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 60
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Zarwańskiego - pod numerem domu 60
w roku 1831 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 60

Zarwański Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1816
rodzice: Zarwański Sebastian i Marianna
rodzice chrzestni: Koryszko Marcin i Zielińska Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 60

Zarwański Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1793/1794, zm. 1854 w wieku 61 lat
mąż Rozalii z domu Zielińskiej
wg danych z 1826: rodzice: Zarwański Michał i Helena
w roku 1816 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Zielińską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 59
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Zarwańskiej - pod numerem domu 54
w roku 1819 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Zarwańskiego - pod numerem domu 64
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tekli Zarwańskiej - pod numerem domu 64
w roku 1826 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Urszuli Zarwańskiej - pod numerem domu 64
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Zarwańskiego - pod numerem domu 64
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Zarwańskiego - pod numerem domu 64
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Zarwańskiej - pod numerem domu 36
w roku 1854 już jako wdowiec (w księdze zgonów dane zmarłej żony nie wpisane) zmarł, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 64

Zarwański Wojciech
OLEJÓW
rodzice: Zarwański Jan i Osiecka Ewa
ur. ok. 1841, zm. 1846 w wieku 5 lat
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 25
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.