Bzowiczanie z roku 1842
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 22 2007 16:18:55
Od administratorów strony internetowej "Olejów na Podolu":

Ważna uwaga !!!
Ta wersja spisu dawnych mieszkańców NIE JEST aktualna i NIE BĘDZIE już uzupełniana czy poprawiana. Ponieważ bardzo częste były śluby między mieszkańcami różnych wiosek i migracje w obrębie członków tej samej rodziny, zdecydowaliśmy się nie dzielić już naszego materiału na poszczególne miejscowości. Aktualizowane w miarę napływu nowych danych i poprawiane z odszukanych błędów wersje spisów znajdują się na naszej stronie internetowej w kategorii artykułów "Szukamy Przodków".Trafiło nam się kilka kserokopii od Mormonów z USA pojedynczych stron z ksiąg chrztów i małżeństw z parafii rzymsko-katolickiej w Jeziernej 1842 roku. Bardzo ciekawy materiał, bo są między nimi wpisy dotyczące mieszkańców Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy. Oczywiście dotyczą one tylko osób przyjmujących sakrament chrztu i małżeństwa w obrządku łacińskim, więc głównie Polaków z tych miejscowości.

Poniżej spisani z tej księgi Bzowiczanie żyjący w roku 1842. Nazwiska w pisowni oryginalnej. Niestety, nie wszystkie wpisy są czytelne, do tego jeszcze dochodzi słaba jakość techniczna źródeł /kserokopie/ więc niektóre niepewne fragmenty oznaczono jako (...). Symbole [KCH] oznaczają księgę chrztów, a [KM] księgę małżeństw.

nr domu 6 rodzina Czajkowskich [KCH]
1) Józef Czajkowski, syn Jana i Anny
2) jego żona Anastazja z domu Bezpalko, córka (...) /Piotra?/ i Teresy
3) ich dziecko Aleksander, niemowlę

nr domu 10 rodzina Kosińskich [KCH]
1) Jakub Kosiński
2) jego żona Helena z domu (...) /Magdycz?/, córka Sebastiana
3-4) ich dzieci, bliźnięta Wojciech i Maria, niemowlęta

nr domu 19 rodzina Andruszków [KCH]
1) Wawrzyniec Andruszków
2) jego żona Maria z domu (...) /Mysczyszyn?/ córka Jana
3) ich dziecko Paweł, niemowlę

nr domu 24 rodzina Rebryk [KCH]
1) Jan Rebryk
2) jego żona Maria z domu Czajkowska, córka Bartłomieja
3) ich dziecko Agnieszka, niemowlę

nr domu 26 (luty) rodzina Bezpalko [KCH]
1) Michał Bezpalko
2) jego żona Katarzyna z domu Ptasznik, córka Jana
3) ich dziecko Maciej, niemowlę
oraz: (listopad) [KM]
4) Sebastian Wilk, lat 50, wdowiec
który poślubił Marię Radom z domu nr 29; nie wiadomo w którym domu potem zamieszkali

nr domu 29 (listopad) [KM]
Maria Radom, córka Jakuba i Marii, lat 29
która poślubiła wdowca Sebastiana Wilka z domu nr 26; nie wiadomo w którym domu potem zamieszkali

nr domu 34 rodzina Bezpalko [KCH]
1) Franciszek Bezpalko
2) jego żona (...) z domu Korobej, córka Wojciecha
3) ich dziecko Antoni, niemowlę

nr domu 78 rodzina Czorny [KCH]
1) Jakub Czorny, syn Stanisława i Magdaleny
2) jego żona Agnieszka z domu Bezpalko, córka (...) i Katarzyny
3) ich dziecko Jan, niemowlę

nr domu 81 (październik) [KCH]
1) Maria Radom, córka Jakuba i Marii
2) jej dziecko Katarzyna, niemowlę

akuszerki [KCH]:
Agata Czorny /6 razy/
Magdalena Skoczelas /2 razy/

wśród świadków - ale tu nie wiadomo, czy wszyscy z Bzowicy (pominięto też osoby o identycznych imionach i nazwiskach z już wymienionymi i wpisy nieczytelne):
Kunegunda Bezpalko [KCH]
Maria Bezpalko [KCH]
Tomasz Bezpalko [KCH]
Bartłomiej Koziarski [KCH]
Teodor Maćków [KM]
Prakseda Procikowa [KCH]
Agnieszka Tomczyszyn [KCH]
Joanna Tomczyszyn [KCH]
Maria Tymczyszyn [KCH]

Te stare księgi kościelne to prawdziwa kopalnia wiedzy o naszych przodkach, żyjących przed laty na kresach. Jeśli więc są w Waszym posiadaniu jakiekolwiek kserokopie czy skany stron ze starych ksiąg kościelnych z innych lat (nawet pojedyncze kartki), z nazwiskami Olejowian, Bzowiczan czy Białokierniczan, bardzo prosimy o kontakt i udostępnienie tych materiałów.