Książki hrabiów Wodzickich z Olejowa
Dodane przez Remek dnia Wrzesień 02 2009 12:44:39

Książki hrabiów Wodzickich z Olejowa

(Uaktualnione 20 grudnia 2009)


W niniejszym tekście zestawiliśmy wszystkie książki autorstwa hrabiów Wodzickich z Olejowa. Czyli prace hrabiego Kazimierza Wodzickiego, znanego ornitologa (23 pozycje) i jego synów, hrabiego Aleksandra Wodzickiego, ostatniego olejowskiego dziedzica i hrabiego Jerzego Wodzickiego, dziedzica w Kutkorzu (po 1 pozycji).

Interesują nas one nie tylko ze względu na osoby autorów, powiązanych z wioską Olejów na Podolu. Niektóre z dzieł hrabiego Kazimierza (np. "Zapiski ornitologiczne" czy "Wspomnienia z życia łowieckiego") zawierają czasem konkretne informacje o Olejowie. O tutejszych zwierzętach, ale i o miejscowej służbie dworskiej (np. strzelec Stark). Są więc to dla nas także ciekawe źródła historyczne.

Dzięki cudownemu wynalazkowi - jakim jest internet - i polskim bibliotekom cyfrowym, coraz więcej książek hrabiów Wodzickich jest już dostępnych w sieci. Jako badacze historii Olejowa chcielibyśmy przejrzeć je wszystkie - i prawdopodobnie niedługo będzie to możliwe. Na razie już dostępne książki zaznaczamy symbolem (), a poniżej zamieszczamy odpowiednie linki.KAZIMIERZ HR. WODZICKI
(1816-1889)

KSIĄŻKI O TEMATYCE ŁOWIECKIEJ:
Wspomnienia z życia łowieckiego. Wydanie drugie. Wydane we Lwowie w roku 1928, nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego.

poprzednie wydania:
Wspomnienia z życia łowieckiego. Lwów, staraniem redakcyi czasopisma Łowiec, nakładem galicyjskiego Towarzystwa łowieckiego, I związkowa drukarnia, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1880, w 8ce, stron 139 i 1 nl., cena 1 rubel 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107455

i jako tekst na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51482Pan Michał, wspomnienie myśliwskie. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia Pillera i Sp., 1889, 8ka mała, stron 99, cena 1,80 korony.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51481PRACE ORNITOLOGICZNE:
O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Z 11 tablicami kolorowemi rycin na stali. Warszawa, druk Gazety codziennéj, 1858, w 8ce, stron IV, 213 z rycinami kolorowymi, cena 1 rubel 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54025Zapiski ornitologiczne. I. Bocian. Wydanie 2. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1877, w 8ce, stron XV i 91, cena 1,50 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: I. Bocian, wydanie drugie poprawne. Kraków, nakład i druk Czasu, 1877, w 8ce, stron XV i 91.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7736Zapiski ornitologiczne. II. Jaskółka. Wydanie 2. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1878, w 8ce, stron 139, cena 3 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: II. Jaskółka, wydanie drugie poprawne, Gebethner i Wolff, nakład i drukarnia Czasu, 1878, w 8ce, stron 199, cena 1 złoty reński 20 centów.

specjalne wydanie, skrócone:
Jaskółka. Biblioteka dla młodzieży, 3. Lwów, nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych, drukarnia im. Ossolińskich, 1891, w 8ce, stron 146, cena 1,10 korony. Za pozwoleniem rodziny ś. p. K. Wodzickiego, rzecz podana w skróceniu.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7924Zapiski ornitologiczne: III. Jastrząb, wyd. drugie poprawne. Kraków, nakład i drukarnia Czasu, 1878, w 8ce, stron 148, cena 1 złoty reński 20 centów

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne przez ..... Serya druga. Zeszyt I. (Jastrząb ). Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 1876, w 8ce, stron 88. (Osobne odbicie z Przeglądu polskiego), cena 1 złoty reński.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7700Zapiski ornitologiczne. IV. Kuropatwa. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1878, w 8ce, stron 231, cena 3,60 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: IV. Kuropatwa. Kraków, Gebethner i Sp., druk Czasu, 1878, w 8ce, stron 231, cena 1 złoty reński 80 centów.Zapiski ornitologiczne. V. Wróbel. Wydanie nowe. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1880, w 8ce, stron 80, cena 1,50 korony.

poprzednie wydania:

Zapiski ornitologiczne. Wróbel domowy. Frigilla domestica. Lin. (Przedruk z Przeglądu polskiego) Kraków, nakład autora, druk Uniw. 1868, w 8ce, stron 78, cena 64 krajcary

Zapiski ornitologiczne, V. Wróbel, wydanie nowe znacznie pomnożone. Kraków, nakładem i drukiem Czasu, 1880, w 8ce małej, stron 80, cena 75 centów.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7594Zapiski ornitologiczne. VI. Kukułka. Wydanie nowe, znacznie pomnożone. Kraków, drukarnia Czasu, 1884, w 8ce małej, stron 236, cena 3 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne. Kukułka właściwa, Cuculus Canorus. Lin. (Concongris, Gemeiner Kukuck); Gżegżółka, Zieziułka, Kukawka, Zegzulka, Zezula przez ...... (Osobne odbicie z Przeglądu polskiego). Kraków, nakładem autora, druk Uniwers., 1871, w 8ce, stron 167.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7694Zapiski ornitologiczne: VII. Kruk. Wydane we Lwowie w roku 1927, nakładem Księgarni Gubrynowicza i Syna.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne. Kruk właściwy (Corvus corax, Linn, Le corbeau noir, der Kolb Rabe). (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk Uniw., 1869, w 8ce, stron 70.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7701Zapiski ornitologiczne. VIII. Skowronek. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1882, w 8ce małej, stron 102, cena 1,60 korony.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7223Zapiski ornitologiczne. IX. Orły polskie. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1886, w 8ce, stron 269, cena 4,80 korony.Zapiski ornitologiczne: X. Słonka. Wydane w roku 1929 we Lwowie, nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego,

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107460O wpływie jaki wywierają ptaki na gospodarstwo tak polne jak i leśne w ogólności, a w szczególności o owadach lasom szkodliwych przez Kazimierza hrabię Wodzickiego, członka czynnego towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Drugie wydanie. Leszno, Günther, 1852, w 12ce, stron 48, cena 6 srebrnych groszy.

poprzednie wydania:
O wpływie jaki wywierają ptaki na gospodarstwo tak polne jak i leśne w ogólności, a w szczególności o owadach lasom szkodliwych przez Kazimierza hrabię Wodzickiego, członka czynnego towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Lwów, nakładem Towarzystwa galicyjskiego gospod., w drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851, w 8ce, stron 27, cena 25 centów

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107436Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie na początku Czerwca r. 1850. Leszno, nakład autora, w kom. u Günthera, 1851, w 8ce, stron 100, cena 15 srebrnych groszy.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54030Kochajcie przyrodę. Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 10. Lwów, nakładem Macierzy, Gubrynowicz i Schmidt, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1883, 8ka mała, stron 127 i 1 nl., cena 32 halerze.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54023KSIĄŻKI O HODOWLI ZWIERZĄT:

Vademecum dla owczarzy wschodniej Galicyi. Lwów, Gospodarcze Towarzystwo w kom. nakład autora, druk Kor. Pillera, 1867, w 8ce, stron CIV, 282, cena 3 złote reńskieO hodowaniu owiec. W jakiem gospodarstwie i z jakiéj rasy owiec największe korzyści otrzymać można w dzisiejszem położeniu posiadaczy na Rusi galicyjskiéj. Lwów, nakład c. k, galicyjskiego towarzystwa gospod., druk zakładu Imienia Ossolińskich, 1853, w 8ce, stron 17, cena 10 centów.Rozwijanie pytań zadanych dla sekcyi chowu owiec. Lwów, druk Ossolińskich, 1860, w 8ce, stron 24.Do charakterystyki psa. Kraków, w drukarni "Czasu" bez roku (1878), w 8ce, stron 20. (Osobne odbicie z "Przeglądu Polskiego", nakładem Redakcyi "Czasu").ROZPRAWY O TEMATYCE SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ:

Uwagi o sprawach krajowych, przez hr. Kazimierza Wodzickiego. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 1881, w 8ce, stron 37. (Osobne odbicie z Czasu, nakład Redakcyi).

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54028Własność i służebnictwa w Galicyi, skreślił K. W. Kraków, oddruk z Przeglądu polskiego, druk Uniw., 1867, w 8ce, stron 59.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54029POWIEŚCI:

(pod pseudonimem - jako Kazimierz Olejowski)


Teresa, powieść współczesna. Napisał Kazimierz Olejowski. Tomy 2. Lwów, księgarnia Seyfahrta i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, stron 246, 234, cena 2 złote reńskie 50 centów.

Tylko tom I tej książki jest dostępny w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54026KSIĄŻKI INNYCH AUTORÓW, WYKORZYSTUJĄCE PRACE HR. KAZIMIERZA WODZICKIEGO:
BRZEZIŃSKI Mieczysław (Olszewski W.)

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego wybrał M. Brzeziński. Wydanie trzecie, z 60-ma rysunkami. Warszawa, druk J. Sikorskiego, 1906.

poprzednie wydania:

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego. Wydanie drugie. Warszawa, M. A. Wizbek, drukarnia J. Jeżyńskiego, 1896, w 8ce małej, stron 135, z 60 rysunkami w tekście, cena 25 kopiejek.

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego wybrał M. B. Warszawa, drukiem J. Jeżyńskiego, 1890, w 8ce, stron 79, z rycinami w tekście, cena 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7214
REMBOWSKI Aleksander:

Kazimierz Wodzicki jako myśliwy. Warszawa, nakładem Gebethnera i Wolffa, drukarnia E. Lubowskiego i Sp., 1891, w 8ce małej, stron 228, cena 1 rubel.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125018ALEKSANDER HR. WODZICKI
(1860-1941)


Ośmset kilometrów w Afryce środkowej. Wyprawa myśliwska. Lwów, nakładem H. Altenberga. Str. 318 z 80 rycinami.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125020

Obszerne fragmenty z powyższej pracy były również przedrukowywane w książce:
Jerzy Kochanowski, Stefan Olech: Tropem lamparta: wybór polskich pamiętników z polowań w Azji i Afryce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.DR. JERZY HR. WODZICKI
(1875-1952?)


W Górach Niebiańskich (Tien-Szan). Wspomnienia z polowań na koziorożce i dzikie barany. Z 64 ilistracjami według zdjęć fotograficznych autora. Lwów 1938. Zakł. Graf. Książnica-Atlas. W 8-ce, stron 333 + mapka.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=113062WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:


Bibliografia Polska K. Estreichera. Tom V. (W-Z). Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komisyi bibliograficznéj. Kraków, czcionkami drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem Ignacego Stelcla. 1880.

Bibliografia Polska XIX. Stólecia przez K. Estreichera. Tom VII. Dopełnienia. (P-Ź). Wydanie Akademii Umiejętności staraniem Komisyi bibliograficznéj. Kraków. Czcionkami drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem Ignacego Stelcla. 1882.

Karol Estreicher: Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900. Tom I A-F. Kraków. Nakładem Spółki Księgarzy Polskich. 1906.

Karol Estreicher: Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900. Tom IV R-Z. Kraków. Nakładem Spółki Księgarzy Polskich. 1916.

Mieczysław Mniszek Tchorznicki: Próba uporządkowania bibliografji łowieckiej w Odrodzonej Polsce. Warszawa 1936. Nakładem autora.