25 - Rok 1936
Dodane przez Remek dnia Stycznia 11 2009 09:19:29
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 25)

ROK 1936


P. Stefan Czuchraj został przeniesiony ze szkoły tutejszej do szkoły w Milnie II, z dniem 15 stycznia 1936 r. na podstawie dekretu Nr 163/36 r. Na miejsce p. Stefana Czuchraja została przydzielona jako kontraktowa nauczycielka p. Jadwiga Radomska, bezpłatna praktykantka w Olesku, pismem z dnia 16 stycznia 1936 r. Nr 219/36.

Imieniny Pana Prezydenta. Szkoła tutejsza obchodziła tę uroczystość porankiem, który odbył się w Sokole, aby umożliwić większemu ogółowi współudział w uroczystości.

Dnia 23 lutego 1936 r. obchodziła tutejsza szkoła 16 rocznicę odzyskania morza. Na program złożyły się: przemówienie, śpiewy, deklamacje, inscenizacje pieśni. Po części oficjalnej została zorganizowana zabawa dla dzieci. Cały dochód został przeznaczony na cele Ligi Morskiej i Kolonialnej w Załoźcach. Bardzo przyjemnie spędziły dzieci kilka godzin na zabawie pod opieką grona nauczycielskiego i w towarzystwie rodziców.

P. Adam Dembowski został przeniesiony do szkoły w Gajach Smoleńskich w charakterze nauczyciela kontraktowego z dniem 1 marca 1936 r. pismem Inspektora Szkolnego z 28 lutego 1936 r. nr 991/36. Pismem z dnia 28 lutego 1936 r. Nr 521/36 przydzielił Inspektorat Szkolny p. Józefa Parylaka bezpłatnego praktykanta do tutejszej szkoły.

Pierwsze imieniny p. Marszałka po jego zgonie obchodziła szkoła ściśle wedle zarządzenia Ministerstwa W.R. i O.P. Młodzież szkolna wzięła udział w żałobnych nabożeństwach, następnie wysłuchała przemówienia Pana Prezydenta przez radio o życiu i czynach Pana Marszałka i odśpiewała kilka pieśni żołnierskich.


Święto lasu - 1936 r.
Święto lasu - 1936 r.
(kliknij, żeby powiększyć)


Poranek w dniu 3 Maja organizowany przez tutejszą szkołę wypadł bardzo pięknie. Na program poranku złożyło się: przemówienie p. Jadwigi Radomskiej, pieśni wykonane przez chór szkolny, deklamacje i sztuczka sceniczna "Trzeci maja w lesie". Cały program poranku był bardzo starannie dobrany i wykonany. Najbardziej podobała się sztuczka sceniczna, w której dzieci występowały w roli kwiatów. Dzięki ślicznej pogodzie uczestników było bardzo dużo.

Pierwsza rocznica śmierci Pana Marszałka była obchodzona wedle zarządzenia Ministra W.R. i O.P. W dniu 12 maja 1936 r. udały się dzieci wraz ze swymi wychowawcami na nabożeństwo żałobne, odprawiane we wszystkich świątyniach, następnie wysłuchały przez radio nadawanych żałobnych uroczystości z Wilna. Na zakończenie zaznajomiły się dzieci z wyjątkami pism P. Marszałka i odśpiewały kilka okolicznościowych pieśni.

Obchód 10 lecia pracy prof. Ignacego Mościckiego jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz ze wszystkimi szkołami w całej Polsce obchodziła szkoła tutejsza w dniu 3 czerwca uroczystość ku czci włodarza Polski. Młodzież szkolna wzięła udział w nabożeństwie we wszystkich świątyniach, w pochodzie i w poranku w Sokole.

Szkolne Koło Młodzieży P.C.K. urządziło w pierwszą niedzielę czerwca b.r. "Święto Matki", połączone z przedstawieniem, deklamacjami, śpiewami i niespodziankami dla matek. W uroczystości tej rodzice wzięli czynny udział i byli tak wzruszeni, że wielu z nich płakało.


Święto Matki czerwiec 1936
Święto Matki zorganizowane przez Koło PCK - czerwiec 1936 r. Opiekunka H. Spittal.
(kliknij, żeby powiększyć)


Dzięki nowej organizacji roku szkolnego, rok szkolny 1935/36 zakończono w dniu 22 czerwca 1936 r.

Czerwiec 1936 r. Klasa VIIb
Czerwiec 1936 r. Klasa VIIb, wych. S. Spittal. Siedzą od lewej: Janina Ocheduszko, H. Spittal, K. Helm-Postępska,
S. Spittal, ks. Emil Fijałkowski, Z. Czechowska, Aniela Kozłowska, Jadwiga Radomska.
Stoją: z lewej - Stefan Czuchraj, z prawej - Teiwel Auerbach.
(kliknij, żeby powiększyć)


Rok 1936. Klasa VIIa
Rok 1936. Klasa VIIa - opiekunka Helena Spittal. Siedzą od lewej: S. Spittal, ks. gr-kat. W. Sklepkowicz,
ks. rzym-kat. E. Fijałkowski, H. Spittal.
(kliknij, żeby powiększyć)


Pracę w nowym roku szkolnym rozpoczęto w dniu 3 września. Oddziałów jest 13, z tego 6 oddziałów odbywa naukę popołudniową, co jest bardzo niewygodne tak dla nauczycielstwa jak i młodzieży, gdyż zajęcia trwają aż do godz. 17.00.

Z dniem 5 września 1936 r. zgłosił się do służby w tutejszej szkole p. Stanisław Halarewicz, a p. Jadwiga Radomska została przeniesiona do szkoły w Białogłowach. Bezpłatni praktykanci zostali w naszej szkole zatwierdzeni 1) p. Stanisław Maksymów, pismem Inspektoratu Szkolnego z 10 września 1936 r. Nr 3752/36, 2) p. Stanisław Kalwara pismem Inspektoratu Szkolnego Nr 3752/36 z 22 września 1936 r.

Tydzień Szkoły Powszechnej dał w bieżącym roku lepsze wyniki dzięki wydatnej pracy tak nauczycieli, młodzieży szkolnej jak i Koła Rodzicielskiego.

Zwyczajem lat ubiegłych członkowie Szkolnego Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża uwili wieńce i przyozdobili nimi w dniu 1 listopada 1936 r. groby żołnierzy polskich i uczestników Powstania Styczniowego, którzy snem wiecznym spoczywają na miejscowym cmentarzu. Ostatni uczestnik Powstania Styczniowego urodzony w Załoźcach zmarł tu w dniu (*)

Uroczystość Święta Niepodległości była obchodzona przez naszą szkołę bardzo uroczyście. Na program złożyły się: przemówienie, deklamacje pojedyncze i zbiorowe, pieśni wykonane przez chór, tercet skrzypcowy i sztuczka sceniczna p.t. "Zmartwychwstanie Polski". Wszystkie punkty programu z wyjątkiem przemówienia, które wygłosił dr Spittal Stanisław wykonała tutejsza młodzież szkolna. Mimo niepogody i błota publiczność zjawiła się na poranku bardzo licznie i darzyła małych wykonawców programu hucznymi oklaskami. W dniu tym zebrała szkoła tutejsza z dobrowolnych datków 21 zł. 57 gr. i przekazała tę kwotę Starostwu w Zborowie na Fundusz Obrony Narodowej.


Uczestnicy akademii 11.XI.1936 r.
Uczestnicy akademii 11.XI.1936 r.
(kliknij, żeby powiększyć)


Uroczysty wieczór św. Mikołaja odbył się w dniu 5 grudnia 1936 r. w Sokole. W dniu tym dzięki zapobiegliwości przewodniczącej Z.P.O.K. p. Stefanii Paradowskiej dzieci szkolne zostały bardzo hojnie obdarowane, gdyż otrzymały robione na miarę 11 płaszczyków i 16 par bucików, ponadto 4 swetry, 4 koszule, materiał na 11 sukienek dla dziewcząt i na 2 ubrania dla chłopców.


(*) - data nie podana, Autorka pozostawiła tutaj puste miejsce w tekście
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część