10 - Rok 1927
Dodane przez Remek dnia Listopada 30 2008 14:12:18
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 10)

ROK 1927


Na podstawie zarządzenia inspektora szkolnego w Zborowie Michała Głowiaka L.2790/27 z dnia 12.I.1927 pełnię obowiązki kierowniczki szkoły tak w Załoźcach Starych, jak w Załoźcach Nowych aż do dalszego zarządzenia. Po odebraniu aktów szkolnych od p. Apolonii Małańczukówny stwierdziłam, że ledwie jest kilkanaście okólników, kilka numerów Dzienników Urzędowych, a ksiąg żadnych. Akta obu szkół prowadzę oddzielnie. Na doprowadzenie aktów i ksiąg tej szkoły do porządku trzeba czasu i pieniędzy.

P. Julia Harasymowiczowa jest od 12 stycznia 1927 r. na sześciotygodniowym urlopie. Właściwie ciągle pracują tylko dwie nauczycielki. Zima dość ostra, opału skąpo. Wogóle ciężkie warunki pracy. Pani Julia Harasymowiczowa przedłuża sobie urlop, więc przez całą zimę pracują tylko dwie nauczycielki.

Kuratorium O.S.L. zarządzeniem z dnia 14 marca 1927 roku L.O-720/27 zarządziło, aby zajęcia szkolne w dniu 19 marca 1927 r. ukończyły się po czwartej lekcji, potem ma być przeprowadzona pogadanka o Marszałku Józefie Piłsudskim.

Rada Szkolna Powiatowa w Zborowie zamianowała p. Jadwigę Langerówną tymczasową nauczycielką w Załoźcach Starych od dnia 1 kwietnia 1927 r. L:620/27. Nauczycielka ta objęła obowiązki służbowe dnia 8 kwietnia 1927 r.

Święto sadzenia drzew odbyło się 8 kwietnia 1927 r. uroczyście. Tym razem dzieci sadziły drzewka koło kościoła i na cmentarzu lipy, a inne dzikie drzewka przy drodze.

Dnia 16 kwietnia 1927 r. zawieszono pierwszy dzwon imieniem Bolesława. Ma on na sobie odlew figurki Niepokalanego Poczęcia NMP. Napis na nim jest następujący: Panu Bogu na chwałę i na podziękowanie za odzyskanie wolności Ojczyzny. Dzwon wolności 1918 r. Ze składek parafian załozieckich przebywających w Ameryce i ze składek parafian miejscowych, staraniem ks. Rachalskiego Gerarda proboszcza załozieckiego dzwon ten dla kościoła w Załoźcach ufondowano w 1927 r. Radość parafian Polaków jest bardzo wielka, gdyż po wywiezieniu dzwonów w czerwcu 1915 r. przez Rosjan mimo wyjazdu delegacji do Warszawy, nie dało się dzwonów załozieckich odzyskać. W dniu 16 kwietnia jako w Wielką Sobotę dzwon ten odezwał się po raz pierwszy na rezurekcję.

W dniu 11 czerwca 1927 r. ukonstytuowała się nowa Rada Szkolna Miejscowa w Załoźcach na okres dwu lat. Przewodniczącym został wybrany Michał Szawłowski, a zastępcą Józef Sierżant. W skład R.S.M. wchodzą jako członkowie: Franciszek Baczyński, Jan Maj i Stefania Spittal, zastępcy członków: Kasper Łanowy, Michał Makar i Józef Sierżant.

Od miesiąca stycznia 1927 r. zaczęłam kupować książki do biblioteki szkolnej z własnych funduszów. Zainteresowanie lekturą między dziećmi jak ich rodzicami jest bardzo wielkie. Obecnie t. j. w miesiącu czerwcu mam już ponad 90 książeczek. Dzieci korzystają z biblioteki zupełnie bezpłatnie. Chociaż stosunkowo krótki czas istnieje ta mała biblioteka, a już widzę działanie dobrej książki i nie żałuję wydanych pieniędzy. Trzeba siać dobre ziarno "póki w duszy jeszcze rano", jak mówi Wincenty Pol.

Obie szkoły Załoźce Stare i Załoźce Nowe obchodziły dziś 23 czerwca 1927 r. razem uroczystość szkolną z powodu sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego do Krakowa na Wawel. Po przemówieniu wyjaśniającym dzisiejszą uroczystość nastąpiło kilka pieśni patriotycznych i krótkie deklamacje. Następnie kierowniczka szkoły przeczytała całego "Ojca zadżumionych" i "Hymn o zachodzie słońca". Utwory te zrobiły na dzieciach bardzo wielkie wrażenie. Na koniec dziatwa szkolna oglądnęła obrazki i ryciny związane z osobą Juliusza Słowackiego.

Po raz pierwszy obchodziły obie szkoły znowu razem Święto pieśni. Dzieci śpiewały klasami od najmłodszych do najstarszych produkując swe piosenki i ćwiczenia wolne lub zabawy. Święto pieśni odbyło się w dniu 28 czerwca 1927 r. po nabożeństwie szkolnym. W uroczystości wzięli udział: Rada Szkolna Miejscowa, ks. Gerard Rachalski i niektórzy rodzice. Produkcje dziatwy bardzo podobały się.


klasa VI, rok 1927 (czerwiec)
Pierwsza klasa VI. Rok 1927 (czerwiec). Stefania Spittal, ks. Gerad Rachalski, Helena Spittal.
(kliknij, żeby powiększyć)


Rada szkolna powiatowa zatwierdziła na przewodniczącego R.S.M. Michała Szawłowskiego, a na zastępcę Józefa Sierżanta pismem z dnia 14 lipca 1927 r. L: 1609/27.

Nowy rok szkolny rozpoczął się normalnie w dniu 1 września 1927 r. Dzieci zapisało się na ten rok szkolny 252. W tym roku szkolnym mamy po raz pierwszy siódmy rok nauki. Uczymy wedle programu szkoły ośmioklasowej. Uczą te same siły bez zmian.

Między 4 a 11 września 1927r. mamy "Tydzień Lotniczy" na podstawie zarządzenia Ministerstwa W.R. i O.P. L: 4393/27. W związku z tym odbyłam cały szereg pogadanek propagandowych o znaczeniu lotnictwa i Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Budżet szkolny zatwierdzony przez Radę Szkolną Powiatową wynosi na rok administracyjny 1927 - 28 5915 zł.

Od 1 października 1927 r. został przeniesiony w stan spoczynku pan Michał Głowiak
dotychczasowy inspektor szkolny, a następstwo po nim objął p. Józef Głowacki inspektor szkolny ze Złoczowa.

W dniu 29 października 1927 r. sadzą obie szkoły drzewka. Jak zwykle dla dziatwy szkolnej wielka uroczystość. Starsze dzieci sadzą drzewka bardzo porządnie i będzie to może jedyna korzyść ze Święta sadzenia drzew, gdyż drzewka chociaż się przyjmą i pięknie rosną, ulegają zniszczeniu przez ludzi dorosłych. Drzewka w dniu tym posadziliśmy przeważnie na cmentarzu, może tam utrzymają się.

Przez pierwszy tydzień listopada urządzam po wszystkich klasach pogadanki związane z Dniem Oszczędności na podstawie zarządzenia Kuratorium O.S.L. z 25.X.1927. nr 2790/27.

Późną jesienią bieżącego roku zaczęto bić piloty pod budowę szkoły 7 kl. w Załoźcach Starych, gdyż teren jest mokry. Część placu pod budowę naszej szkoły ofiarował śp. senator Tadeusz Cieński. Plac ten został oddany do użytku szkoły w 1923 r. przez pełnomocnika śp. Tadeusza Cieńskiego. Akt darowizny opiewa następująco:

"Akt darowizny. Śp. Tadeusz Cieński właściciel dóbr w Załoźcach, powiat Zborów, wojew. Tarnopol. darował za życia swego pod budowę szkoły siedmioklasowej w Załoźcach Starych parcelę budowlaną. Parcela ta graniczy od strony wschodniej na całej szerokości z parcelą szkolną, od strony północnej w kierunku prostopadłym od parceli szkolnej z ogrodem spadkobierców śp. Tadeusza Cieńskiego, od strony zachodniej częściowo z gruntem gminnym oraz parcelą budowlaną Łukaczera, a od strony południowej z drogą publiczną (ulica Farna). Spadkobiercy po śp. Tadeuszu Cieńskim uznają powyższy dar darowizny i wyrażają zgodę na zatabulowanie darowanej wyżej parceli budowlanej na rzecz powszechnej 7 kl. szkoły w Załoźcach Starych z zastrzeżeniem, że językiem wykładowym w tej szkole będzie po wieczne czasy język wykładowy polski. Powyższe stwierdzenie imieniem spadkobierców po śp. Tadeuszu Cieńskim potwierdzam. We Lwowie dnia 10 października 1927 r. Stanisław Cieński. "

Na podstawie zarządzenia Ministerstwa W.R. i O.P. z dnia 22 października 1927r. Nr 0-6433/27 dzień 11 listopada jako dziewiąta rocznica niepodległości Państwa Polskiego jest wolnym dniem od nauki. Uroczystość szkolna w tym dniu nie wypadła okazale z powodu zimna i błota. W obchodzie szkolnym wraz z dziatwą wzięły udział tylko dwie nauczycielki t.j. Stefania i Helena Spittal, gdyż od paru dni jest chora Jadwiga Langerówna zamężna Tyczkowska. Również chorą jest naucz. Apolonia Małańczukówna, a naucz. Harasymowicz Julia nie jawiła się w tym dniu, chociaż nie była chora.

Kierownictwo szkoły otrzymało z Rady Szkolnej Powiatowej w Zborowie w dniu 3 listopada 1927 r. 47 książeczek do biblioteki szkolnej, te wpisane zostały do inwentarza biblioteki od liczby 111 do 157. Potwierdzenie odbioru wysłano w dniu 11 listopada 1927 r.

Od 15 listopada 1927 r . urzęduje nowomianowany inspektor szkolny Ludwik Jasiński.

W dniu 7 grudnia 1927r. zadzwoniono po raz pierwszy drugim dzwonem, największym. Dzwon ten waży 900 kg. Imię ma Franciszek. Obraz Pana Jezusa na krzyżu, przy nim klęczy św. Franciszek z Asyżu. Napis na dzwonie jest taki: Dzwon ten dla kościoła parafialnego w Załoźcach ofiarowała Rada miejska w Załoźcach dnia 7.VII.1927 r, za czasów duszpasterstwa ks. Gerarda Rachalskiego i członków zarządu miasta a to Franciszka Baczyńskiego komisarza rządowego, Adolfa Kwiatkowskiego sekretarza, asesorów Franciszka Kulczyńskiego, Michała Szawłowskiego, Franciszka Wajdy, Michała Makara, tudzież radnych: Piotra Świdra, Antoniego Jankowskiego, Andrzeja Karpa, Franciszka Szmigielskiego, Konstantego Barana, Józefa Sierżanta i Jana Czechowicza.

Pani Jadwiga Tyczkowska jest na urlopie od 7 listopada bez przerwy, p. Apolonia Małańczukówna od 7 grudnia bez przerwy. Wskutek tego dzieci ze Załoziec Nowych nie pobierały nauki aż do końca 1927 r. Do pełnienia obowiązków służbowych nie powróciła do końca roku Jadwiga Tyczkowska. Julia Harasymowicz przebyła na urlopie czas do 20 listopada do 15 grudnia 1927 r. Znowu mimo istniejących sił nauczycielskich na papierze - musimy tylko we dwie z siostrą pracować i to forsownie, bo trzeba zatrudnić wszystkie dzieci (7 klas) w Załoźcach Starych.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część