Hnidawa w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Czerwiec 30 2008 02:06:54

Hnidawa w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Batków grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Jan Garwoliński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Hnidawa, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: Bortków

Ludność według popisu z roku 1857: 364

Grunty orne
większej własności: 215
mniejszej własności: 498

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 202

Pastwiska
większej własności: 15
mniejszej własności: 78

Lasy:
większej własności: 129
mniejszej własności: 1

OGÓŁEM: 1188 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Jan Garwoliński1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Batków grecki, Sassów łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
439 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 215
mniejszej własności: 498

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 202

Pastwiska
większej własności: 15
mniejszej własności: 78

Lasy:
większej własności: 129
mniejszej własności: 1

Imię i nazwisko właściciela:
Maurycy Hescheles1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:

Hnidawa

Hnidawa, Hnidawszczyzna

Właściciel tabularny:

Bronisław Słotwiński

Mojżesz i Etel Kaphan

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:

Złoczów 443

Złoczów 444

Karczmy:

1

1

Ilość folwarków:

1

-

POWIERZCHNIA:

 

 

Role:

214 morgów 153 sążnie

5 morgów 13 sążni

Łąki:

-

-

Ogrody:

1 morga 1072 sążni

-

Pastwiska:

18 morgów 197 sążni

-

Lasy:

33 morgi 817 sążni

-

Stawy, moczary:

-

-

Nieużytki:

-

-

Parcele budowlane:

2 morgi 90 sążni

169 sążni

Ogółem:

269 morgów 729 sążni

5 morgów 299 sążni

Podatek:

 

 

gruntowy:

124 złote reńskie 16 centów

2 złote reńskie 84 centy

domowy:

15 złotych reńskich

3 złote reńskie 20 centówPoczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 7,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 46,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce, grecka Batków

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce, grecki Batków

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 7,5
telegraficznego 7,5

Ludność według spisu z roku 1890:
512

Właściciel tabularny:
Bronisław Słotwiński1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Batków

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Ludność:
530

Właściciel posiadłości:
Bronisław Słotwiński1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Hnidawa

Właściciel tabularny:
Słotwiński Stanisław

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 13,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka Batków

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 443

POWIERZCHNIA:

Role:
123 hektarów, 87 arów, 3 m2

Łąki:
- (brak)

Ogrody:
83 ary, 27 m2

Pastwiska:
9 hektarów, 76 arów, 74 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
19 hektarów, 28 arów, 41 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 18 arów, 33 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
154 hektary, 93 ary, 78 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
179 koron 85 grajcarów

domowo-klasowy:
33 korony 0 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Hnidawa, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Batków

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Właściciele posiadłości:
Juda Mantel i Spka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Hnidawa

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 106
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 580
Mężczyzn: 288
Kobiet: 292

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 147
grecko-katolickiego: 422
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 11
innego: -
niewiadomego:

Podało narodowość
polską: 178
rusińską: 402
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Hnidawa. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 580 mieszkańców.
Kolej w odległym o 22 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia grekokatolicka.

Kooperatywy:
"Zgoda" (1928-30)

Kowale:
Dynia J. (1926-30)

Krawcy:
Krysa D. (1926)
Melnik J. (1926-30) /w 1926 pisany jako Melnyk/

Młyny:
Babirecki M. (1926-30) /w 1926 błędnie zapisany jako Babircek/

Różne towary:
Biller J. (1928-30)

Szewcy:
Bieńkowski T. (1926-30)
Kołodziej W. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Olender P. (1928)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Hnidawa, wieś

Gmina: Hnidawa
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 25

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 12

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Trościaniec Wielki i grekokatolicki Batków