Bzowica w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 22 2007 16:16:17

Bzowica
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Bzowicy przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Bzowica, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]

Bzowica, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów

Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 490

Grunty orne
większej własności: 424
mniejszej własności: 866

Łąki i ogrody
większej własności: 25
mniejszej własności: 108

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 4

Lasy:
większej własności: 78
mniejszej własności: 34

OGÓŁEM: 1541 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Bzowica, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Olejów łaciński i Bzowica grecki

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Bzowica należała już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
530 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 424
mniejszej własności: 866

Łąki i ogrody
większej własności: 25
mniejszej własności: 108

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 4

Lasy:
większej własności: 78
mniejszej własności: 34

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Bzowica

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 4,75 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 15,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 22

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
165 morgów 153 sążni

Łąki:
- (brak)

Ogrody:
2 morgi 730 sążni

Pastwiska:
185 sążni

Lasy:
- (brak)

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
264 sążni

Ogółem:
167 morgów 1332 sążni

Podatek:

gruntowy:
95 złotych reńskich 93 centy

domowy:
3 złote reńskie 20 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Bzowica, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 4,75
telegraficznego 15,0

Ludność według spisu z roku 1890:
726

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Bzowica, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Ludność:
812

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Bzowica

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 22

POWIERZCHNIA:

Role:
46 hektarów, 93 ary, 27 m2

Łąki:
- (brak)

Ogrody:
19 arów, 96 m2

Pastwiska:
14 arów, 56 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
9 arów, 50 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
47 hektarów, 37 arów, 29 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
83 korony, 34 grajcary

domowo-klasowy:
- (brak)1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Bzowice [!!! błąd w druku], wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Bzowica

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 214
inne zamieszkałe: 1

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 973
Mężczyzn: 480
Kobiet: 493

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 412
grecko-katolickiego: 553
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: 1
mojżeszowego: 7
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 786
rusińską: 187
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Bzowica. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 973 mieszkańców.
Kolej w odległym o 14 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie. Parafia grekokatolicka.

Kooperatywy:
"Selańska Pomicz" (1928-30)
"Kółko Rolnicze" (1930)

Kowale:
Glas I. (1926-30)
Olender J. (1926-30)

Krawcy:
Berpolko M. (1926-30) /Bezpalko?/
Gamiga W. (1926)

Różne towary:
Bezpalko J. (1928-30)
Berpalko M. (1926) /Bezpalko?/
Romaniszyn A. (1926-30)
Sztark Ł. (1926-30)

Szewcy:
Bezpalko J. (1926-30)
Niemylowski W. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Bzowica, wieś

Gmina: Bzowica
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Olejów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 15

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Zborów-Tarnopol 12

Sąd Grodzki: Zborów
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu