Szkic zagród Olejowa ok. 1939-1943
Dodane przez Remek dnia Czerwiec 14 2008 03:31:50

Szkic zagród Olejowa z numerami domostw i tzw. "ulicami":

Plan Olejowa
plik ok. 1 MB, 2605 x 3042
kliknij żeby obejrzeć


Spis Olejowian w układzie alfabetycznym zamieszczamy osobno
kliknij żeby obejrzećWażna uwaga: według mapy topograficznej około 1938 roku Olejów liczył 426 numerów domów. I ta liczba ciągle rosła, także na początku wojny. Nawet w tych trudnych warunkach trwało życie: ludzie brali śluby, zakładali nowe siedziby. Dalszy rozrost wsi (przynajmniej dla jej polskich mieszkańców) przerwał dopiero okres niepewności i grozy, po rozpoczęciu ukraińskich czystek etnicznych.

Na naszym planie zlokalizowaliśmy około 390 budynków, więc na pewno nie jest to cały dawny Olejów. Wielu rodzin tu brakuje, inne mogą być zapisane błędnie - lub dziś dla nas niezrozumiale (pod przydomkami/przezwiskami). Nie dysponujemy tu żadnymi dokumentami: jedynie ludzką pamięcią dwojga Olejowian, która po tylu latach nie wszystko przechowała. Dla niektórych właścicieli mamy tylko nazwiska bez imion, a czasami jedynie przezwiska/przydomki, pod którymi byli znani wśród sąsiadów. Mogą też być błędy w ustawieniu domów.

I sami już tego nie poprawimy, jeśli nam w tym ktoś nie pomoże. Jeśli macie kontakt z jakimś starym Olejowianinem/Olejowianką i możecie coś dodać/sprostować na tym planie, bardzo prosimy o pomoc. Warto tego przypilnować, dopóki żyją jeszcze świadkowie i jest kogo zapytać. Zachęcamy też do krótkiego opisania domów Waszych przodków. Podłączylibyśmy je do spisu alfabetycznego oraz spisu zagród (przyciski "Zobacz więcej") i - przynajmniej wirtualnie - znów będziemy sąsiadami.Spis Olejowian według zagród:


1) ulica Niemilowskiego
1-1 Radom Władysław
1-2 Niemilowski Michał i rodzice
1-3 Niemilowski Piotr
1-4 Macyszyn
1-5 Diakiw
1-6 Sokołowska Maria
1-7 Brzezicki Jan
1-8 Łobur

2) ulica Chaskla-Skiby
2-1 Kowalczuk Józef
2-2 Antoszczyszyn Marian
2-3 Skiba Piotr
2-4 Dajczak Anna "Harbuzianka", Dajczak Sylwester i Michał (synowie)
2-5 Birger lub Bürger (Chaskel) - pochodzenia żydowskiego
2-6 ??? --- brak danych ---

3) ulica Jamborskiego
3-01 Jamborski Karol
3-02 Jamborski
3-03 Drozda Piotr (mazurek)
3-04 Drozda Józef
3-05 Romanków Eliasz
3-06 Gac Piotr
3-07 Skiba Anna
3-08 Krzywy Michał
3-09 Myć
3-10 Łokieć
3-11 ??? --- brak danych ---
3-12 ??? --- brak danych ---

4) ulica Owczarzowa
4-01 Sklep - Krzywy Wawrzyniec
4-02 Rak
4-03 Mazgajski Antoni
4-04 Radom Józef (Radomczyk)
4-05 Grejcarowski
4-06 Burij Anna
4-07 Owczarz Jan
4-08 Karasińska
4-09 Żuk
4-10 Kuźnia - Wodecki
4-11 Brzezicki
4-12 Szylwach Jan
4-13 Kalinowski Leon i Stanisław
4-14 ??? --- brak danych ---

5) Rutka
5-01 Gac Jan
5-02 Duć Jan
5-03 Diłaj Aleksander
5-04 Tomczyszyn Jan + Antoni
5-05 Dziuba Piotr
5-06 Radom Andrzej
5-07 Dragon Jan
5-08 Robak Piotr
5-09 Robak Paweł
5-10 Diłaj Iwan
5-10 Kołyma
5-11 Diłaj Hryńko
5-12 Bezpalko Jan
5-13 Krupnicki Piotr
5-14 Żmudź
5-15 Iwaniszyn
5-16 Medwid
5-17 Kawecki Jan - sołtys
5-18 Brzezicki Józef
5-19 Brzezicki Antoni
5-21 Konopnicki Antoni
5-22 Aron - pochodzenia żydowskiego
5-23 Wergilas
5-24 Olejnik Iwan (Chronyk)
5-25 Lewandowski Michał

6) ulica Powroźnika
6-01 Korol Sylwester
6-02 Olejnik - Łoszka
6-03 Olejnik - Hrenczycha
6-04 Robak Piotr
6-05 Bezpalko Piotr
6-06 Olejnik Józef
6-07 Olejnik Mikołaj
6-08 Powroźnik Michał
6-09 Owczarz Władysław
6-10 Dowhynuk Mikołaj
6-11 Łemega Mikołaj
6-12 Daniel Jan
6-13 Daniel Stefan
6-14 Drozdowska Katarzyna

7) Od Gaca w Rutce - do Maluchy
7-01 Batoryna Mikoła
7-02 Iwaniszyn
7-03 Radom Władysław
7-04 Daszkiewicz Piotr
7-05 Skiba Michał (Andruszko)
7-06 Skiba Andrzej
7-07 Myna
7-08 Glos Jan
7-09 Dżura Piotr
7-10 Bernacki
7-11 Malucha
7-12 ??? --- brak danych ---

8) Szosa - od Kurowieckiej do starej szkoły
8-01 Kurowiecka Anna
8-02 Dajczak Piotr
8-03 Gwoździewicz Mieczysław
8-04 Diakiw Anastazja
8-05 Diakiw (Danyłycha)
8-06 Romaniszyn Maria
8-07 Skiba Michał
8-08 Hnenny Augystyn
8-09 Armatowski
8-10 Drozda Ignacy
8-11 Drozda Piotr
8-12 Robak Wasyl
8-13 Bodak Władysław
8-14 Mądry Jan
8-15 Tomczyszyn Maciej, Grzeszczuk
8-16 Sorokowski Stanisław - posterunek Policji
8-17 Zając
8-18 Wodecki Jan
8-19 Brzezicki Michał
8-20 Wergilas Iwan
8-21 Romanków Anastazja
8-22 Wąsicki Jan
8-23 Dżura Piotr
8-24 Szewski
8-25 Drozda Jan
8-26 Tomczyszyn Fabian i Jan

9) Rów równoległy do szosy
9-1 Lewandowski Michał
9-2 Zdorowega
9-3 Mańdziuk Piotr
9-4 Radom Marcin
9-5 Bielecki Michał
9-6 Nusym - pochodzenia żydowskiego

10) Za stawem
10-01 Powroźnik Piotr (Lipa)
10-02 Sokołowski Kazimierz
10-03 Kowal Karol
10-04 Krzywy Paweł
10-05 Radom Władysław
10-06 Dajczak Paweł
10-07 Koreniuk Mikoła
10-08 Borysiuk
10-09 Bernacka Zofia
10-10 Siamro
10-11 Dorożyński Stanisław
10-12 Bodnar Iwan
10-13 Romaniuk Józef
10-14 Romaniuk Wasyl
10-15 Romaniuk Dionizy (Dyśko)
10-16 Cegielnia
10-17 Derech
10-18 Derech
10-19 Derech
10-20 Derech

11) Za karczmą
11-01 Dybasz
11-02 Ciupryk
11-03 Dybasz
11-04 Bodnar
11-05 Wojciech
11-06 Denisewicz
11-07 Rzeźnik - wyznania mojżeszowego
11-08 Bożnica żydowska
11-09 Mokrzycki Stanisław
11-10 Mokrzycki Piotr
11-11 ??? --- brak danych ---
11-12 ??? --- brak danych ---

12) ulica Mazgajskiego
12-1 Gawłowski Michał
12-2 Radom Wojciech
12-3 Łaptocha
12-4 Boratyn Władysław
12-5 Bodak Piotr + NN inna rodzina
12-6 Mądrzycki ("Kulawy")
12-7 Mazgajski Jan
12-8 Mazgajski Stanisław (Ślimak)
12-9 Bednarz, Smolińska Maria + NN inna rodzina

13) Od szosy do drogi na Bzowicę
13-01 Sokołowski Jan
13-02 Miaskowski Jan
13-03 Miaskowski Piotr
13-04 Kostelny - ksiądz grecko-katolicki
13-05 Szeremeta Władysław
13-06 Chymka (Czypyłycha)
13-07 Magocki Józef i Paulina
13-08 Wielichowski Józef
13-09 Dybasz
13-10 Olejnik Wasyl (Hładki)
13-11 Juźwin
13-12 Bernacki Piotr
13-13 Mądrzycki Kazimierz
13-14 Kuzik
13-15 Brzezicki Kazimierz
13-16 Wawyluk Anna
13-17 Skorbohaty Dziuńko
13-18 Baćko

14) Od góry Matrony do Zajberta
14-1 Powroźnik Piotr
14-2 Krzywy Adam
14-3 Partacz Eliasz
14-4 Jeziorański
14-5 Miaskowski
14-6 Perec Jan
14-7 Zajbert Jan
14-8 Zajbert Kazimierz

15) Od starej szkoły do końca (na Załoźce)
15-01 Stara szkoła
15-02 Pawłowski - dyrektor Szkoły
15-03 Wodecki Mikołaj
15-04 Pichur
15-05 Sopel
15-06 Budnik
15-07 Cygasz
15-08 Katz - wyznanie mojżeszowe
15-09 Katz - wyznanie mojżeszowe
15-10 Katz + więzienie
15-11 Popowski
15-12 Medwid
15-13 Nowa szkoła - od 1939
15-14 Radom
15-15 Słowik Maria
15-16 Kauba Jan
15-17 Knapik Jan
15-18 Pałac hrabiego Wodzickiego (w ruinie po I wojnie, nie odbudowany)
15-19 Doberczuk
15-20 Płoszaj
15-21 Wagner
15-22 Wojtowicz - ekonom w majątku hrabiego Wodzickiego
15-23 Czworaki i budynki gospodarcze hrabiego Wodzickiego
15-24 Lipskier - wyznanie mojżeszowe - właściciel młyna
15-25 Radom Paweł
15-26 Jamborski - Jan Wodecki
15-27 Radom Jan
15-28 Gwoździewicz Mieczysław
15-29 Szechter
15-30 Szechter
15-31 Kółko Rolnicze - sklep i sala
15-32 Nawolski Antoni
15-33 Nawolski Franciszek
15-34 Gierc Jan - Wodecki Stanisław
15-35 Magala Jan
15-36 Nowy dwór (willa) hrabiego Wodzickiego
15-37 Cerkiew grecko-katolicka
15-38 ??? --- brak danych ---
15-39 ??? --- brak danych ---
15-40 Wielichowski Józef
15-41 Wielichowski Antoni
15-42 Wielichowski Kazimierz
15-43 Łemega Mykoła
15-44 Dajczak
15-45 Olender Wojciech
15-46 Olender

16) Od drogi na Bzowicę do cmentarza rzym. r11; katol.
16-01 Burij
16-02 Romaniszyn
16-03 Łemega
16-04 Juźwin
16-05 Kaczan
16-06 Stepanyszyn
16-07 Kowal
16-08 Rzepka Michał
16-09 Łucyk Piotr
16-10 Dutka
16-11 Łuciów Michał
16-12 Miaskowski
16-13 Czip
16-14 Makarycha
16-15 Jamborski
16-16 Rzepka
16-17 Pichur
16-18 Piotrowski - organista
16-19 Radom Feliks, Dajczak Antoni z Białokiernicy
16-20 Zdorowega Iwan
16-21 Mądrzycki Gabriel
16-22 Zdorowega Piotr
16-23 Zdorowega Józef
16-24 Kosiński Franciszek
16-25 Dajczak Wincenty
16-26 Kauba
16-27 Owczarz Bartłomiej
16-28 Wielichowski
16-29 ??? --- brak danych ---

17) Szparhanka
17-01 Sokołowski Antoni
17-02 Matysko Maria
17-03 Wojciechowska
17-04 Kowal Józef
17-05 Kowal Mikołaj
17-06 ??? --- brak danych ---
17-07 Kosiński Jan
17-08 Olender Michał
17-09 Drozda Kazimierz
17-10 Grochowski
17-11 Robak Paweł
17-12 Juźwin
17-13 Rudach
17-14 Jankiewicz
17-15 Bielecki Józef
17-16 Sikorski Józef
17-17 Druczok Piotr
17-18 Sikorski (Syniar)
17-19 Sikorski
17-20 Tryjuda
17-21 Hajduk Szczepan
17-22 Stefaniw
17-23 Kołyna Iwan
17-24 Zarwański Piotr

17) Szparhanka, tzw. "Okruh"
17-25 Markowski
17-26 Olejnik Jan
17-27 Dowhunyk Paweł
17-28 Kusiakiewicz
17-29 Zajbert Jan
17-30 Radom Mikołaj
17-31 ??? --- brak danych ---

18) Od szosy do cmentarza grecko-katolickiego
18-01 Łaźnia
18-02 Kooperatywa - sklep
18-03 Robak
18-04 Kowal
18-05 Olejnik Wasyl
18-06 Trymbulak Michał
18-07 Trymbulak Jan
18-08 Stechlińska Stefania
18-09 Wąsicki
18-10 Szalwach Jan
18-12 Cmentarz grecko-katolicki + mała cerkiew
18-13 ??? --- brak danych ---
18-14 ??? --- brak danych ---
18-15 ??? --- brak danych ---
18-16 Skorbohaty
18-17 Mańdziuk Piotr
18-18 Diumen - wyznania mojżeszowego
18-19 Zwoliński
18-20 Kalendar
18-21 Czepil
18-22 Dybasz
18-23 Diłaj Demko
18-24 Diłaj Michał
18-25 Mańdziuk Olena

19) Pod lasem, powyżej cmentarza grecko-katolickiego
19-1 ??? --- brak danych ---
19-2 ??? --- brak danych ---
19-3 ??? --- brak danych ---
19-4 ??? --- brak danych ---
19-5 ??? --- brak danych ---

20) Droga od szosy do Bzowicy
20-01 Reif - wyznanie mojżeszowe - sklep
20-02 Derech Kiereła
20-03 Kaczan
20-04 Kultyczka
20-04 Babińczuk
20-06 Skorbohaty Piotr
20-07 Fedorowicz
20-08 Zarwański Piotr
20-09 Zarwański Łukasz
20-10 Kosar, Majkut
20-11 Majkut
20-12 Horpeniuk
20-13 ??? --- brak danych ---
20-14 Probostwo parafii rzymsko-katolickiej
20-15 Diłaj Antoni
20-16 Diłaj Iwan
20-17 Diłaj Michał
20-18 Cmentarz rzymsko-katolicki + kaplica
20-19 Kościół rzymsko-katolicki (obecnie nie istnieje)
20-20 Krzywy Michał + Dajczak Michał z Bzowicy
20-21 Krzywy Wojciech
20-22 Krzywy Józef
20-23 Krzywy Wawrzyniec
20-24 Drozdowski Michał
20-25 Gałuszka, Jarosz
20-26 ??? --- brak danych ---
20-27 Jarosz (ostrzarz)
20-28 ??? --- brak danych ---
20-29 ??? --- brak danych ---
20-30 ??? --- brak danych ---
20-31 ??? --- brak danych ---
20-32 Radom Piotr
20-33 Radom Paweł

21) Przy drodze do Białokiernicy
19-1 Rymynowski
19-2 Łemega
19-3 Grejcarowski

22) Za cmentarzem rzymskokatolickim
22-1 Drozdowski Józef
22-2 Drozdowski Mikołaj
22-3 Hajduk
22-4 ??? --- brak danych ---
22-5 ??? --- brak danych ---

23) Kopańka
23-01 Procyk Józef
23-02 Skiba Anna
23-03 Bojczuk
23-04 Dowhań
23-05 Dowhań Piotr
23-06 Tataryn Wasyl
23-07 Bojczuk
23-08 Drozdowski Marcin
23-09 Jarosz
23-10 Babij
23-11 Sikora
23-12 Dowbuch
23-13 Romanków
23-14 Juźwin
23-15 Kałuszka
23-16 Tataryn Michał
23-17 ??? --- brak danych ---
23-18 ??? --- brak danych ---
23-19 ??? --- brak danych ---

24) Bojki?
24-1 ??? --- brak danych ---
24-2 ??? --- brak danych ---
24-3 ??? --- brak danych ---
24-4 ??? --- brak danych ---
24-5 ??? --- brak danych ---

25) Leśniczówka Bałaszówka (pomiędzy Olejowem a Moniłówką)
25-1 Michalicki - gajowy
25-2 Pasieka - Tomczyszyn MichałOsoby, których domów jeszcze nie zlokalizowaliśmy na planie:

1. Marczak Franciszek (kowal) i Juźwin Piotr - gdzieś w pobliżu lasu, ul. 19) /Pod lasem, powyżej cmentarza grecko-katolickiego/, lub ul. 21) /Przy drodze do Białokiernicy/, lub ul. 17) /Szparhanka/

2. Juźwin Michał + teściowa Ewa Boratyn - na pewno ul. 12) /ulica Mazgajskiego/, nie wyjaśniony jeszcze numer domu

3. Wolaniuk Józef - gdzieś przy ul. 20) /Droga od szosy do Bzowicy/Stara (już nieaktualna) wersja szkicu zagród Olejowa
Plan Olejowa
kliknij żeby obejrzeć


Stary, już nieaktualny spis Olejowian w układzie alfabetycznym
kliknij żeby obejrzeć