Trościaniec Wielki grecko-katolickie księgi ślubów
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 26 2018 02:47:38

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII GRECKO-KATOLICKIEJ W TROŚCIAŃCU WIELKIM
ŚLUBY Z WIOSKI TROŚCIANIEC 1835-1865 - INDEKS NAZWISK

Berbelicki Bazyli , rolnik, syn Teodora Berbelickiego i Tatiany zd. Sawa, Białogłowy, nr domu 12, w roku 1865 w wieku 21 lat i 4 miesiące jako kawaler ożenił się z Praksedą Łokot z Trościańca Wielkiego, nr domu 129
Berkyta Zachariasz , rolnik, syn Mikołaja Berkyta i Kseni zd. Bazan, Reniów, nr domu 37, w roku 1858 w wieku 21 i pół roku jako kawaler ożenił się z Marią Czahryn z Trościańca Wielkiego, nr domu 121
Bochenko Damian , rolnik, syn Ignacego i Marii, Trościaniec Wielki, nr domu 12, w roku 1857 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Anną Koreń, nr domu 2 Trościaniec Wielki
Bochenko Ignacy , Trościaniec Wielki, w roku 1837 w wieku 46 lat jako wdowiec ożenił się z Eudoksją Grześków z Biaokiernicy, oboje wymienieni pod numerem domu 12
Bojczuk Melania, 1mo voto Semczyszyn , córka Pawła Bojczuka, w roku 1856 w wieku 28 lat jako wdowa po Pawle Semczyszyn wyszła za wdowca Jakuba Półtoraka, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 26 Trościaniec Wielki
Buczny Mikołaj , pracowity, wyznania łacińskiego, urodzony w Białogłowach, pracujący w Trościańcu Wielkim, syn Kazimierza i Marii Bucznych, w roku 1849 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Matroną zd. Matwijów 1mo voto Kociubińską, dla obojga brak numeru domu, Trościaniec WielkiCzahryn Barbara , córka Doroteusza Czahryna i Pelagii zd. Łokot, Trościaniec Wielki, nr domu 121, w roku 1856 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Tomasza Olendra, wyznania łacińskiego, nr domu 52 Trościaniec Wielki
Czahryn Barbara, 1mo voto Olender , córka Doroteusza Czahryna i Pelagii zd. Łokot, Trościaniec Wielki, nr domu 52, w roku 1865 w wieku 30 lat i 5 miesięcy jako wdowa po Tomaszu Olender wyszła za wdowca Mateusza Olijnyka, nr domu 21 Trościaniec Wielki
Czahryn Helena , córka Doropteusza i Pelagii, Trościaniec Wielki, nr domu 123, w roku 1849 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Andrzeja Nogasa, nr domu 2 Trościaniec Wielki
Czahryn Maria , córka Pawła i Marii, w roku 1837 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Pawła Żuka, oboje wymienieni pod numerem domu 108 Trościaniec Wielki
Czahryn Maria , córka Doropteusza Czahryna i Pelagii zd. Łokot, Trościaniec Wielki, nr domu 121, w roku 1858 w wieku 21 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za Zachariasza Berkytę z Reniowa, nr domu 37
Czahryn Maria, 1mo voto Żuk , córka Pawła i Marii Czahryn, Trościaniec Wielki, nr domu 108, w roku 1848 w wieku 30 lat jako wdowa po Pawle Żuk wyszła za Łukasza Fieca, wyznania łacińskiego, nr domu 111 Trościaniec Wielki
Czahryn Tekla , córka Doroteusza Czahryna i Pelagii zd. Łokot, Trościaniec Wielki, nr domu 121, w roku 1863 w wieku 20 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za Jakuba Zarwańskiego z Olejowa, nr domu 25Dajczak Andrzej , rolnik, Trościaniec Wielki, nr domu 31, w roku 1841 w wieku 45 lat jako wdowiec ożenił się z wdową (? - niejasny zapis) Heleną zd. Małecką, nr domu 135 Trościaniec Wielki
Dajczak Sebastian , rolnik, syn Tomasza Dajczaka i Agnieszki zd. Półtorak, Trościaniec Wielki, nr domu 127, w roku 1841 w wieku 17 lat jako kawaler ożenił się z Tatianą Sośnicką, nr domu 118 Trościaniec Wielki
Denisiewicz Piotr , w roku 1835 w wieku 38 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Martą Papluha, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Trościaniec Wielki
Denys Michał , rolnik, Zwyżyń, w roku 1838 w wieku 24 lata jako wdowiec ożenił się z Praksedą Derech z Trościańca Wielkiego, oboje wymienieni pod numerem domu 53

Derech Anna , w roku 1837 w wieku 50 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Naroga, oboje wymienieni pod numerem domu 31 Trościaniec Wielki
Derech Anna , córka Jacentego Derecha i Anastazji zd. Żuk, Trościaniec Wielki, nr domu 138, w roku 1857 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Krupnickiego z Ratyszcza, wyznania łacińskiego, nr domu 48
Derech Grzegorz , rolnik, syn śp. Teodora Derecha i Marii zd. Kuzil, Trościaniec Wielki, nr domu 13, w roku 1858 w wieku 22 lata i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z Matroną Łokot, nr domu 126 Trościaniec Wielki
Derech Marianna , córka Tymoteusza, w roku 1838 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Teodora Druczyka, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Derech Paraskewa , córka Tomasza i Ewy, w roku 1844 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Wojciecha Półtoraka, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 117 Trościaniec Wielki
Derech Prakseda , córka Grzegorza, Trościaniec Wielki, w roku 1838 w wieku 15 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Denys z wioski Zwyżyń, oboje wymienieni pod numerem domu 53

Diaków Matrona, 1mo voto Rostecka , w roku 1849 w wieku 44 lata jako wdowa po Janie Rosteckim wyszła za wdowca Jana Kużel, oboje wymienieni pod numerem domu 16 Trościaniec Wielki
Diaków Matrona, 1mo voto Rostecka, 2do voto Kuzil , córka śp. Mikołaja Diaków i Anny, Trościaniec Wielki, nr domu 14, w roku 1858 w wieku 53 lata jako wdowa po 1) Janie Rosteckim, 2) Janie Kużil wyszła za wdowca Jakuba Olendra, wyznania łacińskiego, nr domu 18 Trościaniec Wielki
Drozd Jan , syn Jakuba Drozda, w roku 1836 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agrypiną Łokieć, oboje wymienieni pod numerem domu 66 Trościaniec Wielki
Druczek Anna , córka Tomasza Druczka i Praksedy zd. Nakoneczny, w roku 1864 w wieku 30 lat jako panna wyszła za wdowca Piotra Storoż, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Druczek Bartłomiej , pracowity, syn Jana i Teresy, w roku 1844 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Anną Jasnij, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Druczok Maria , córka Tymoteusza Druczok i Praksedy zd. Półtorak, Trościaniec Wielki, nr domu 25, w roku 1863 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Józefa Kwaśnickiego z Załoziec bez numeru domu
Druczok Maria , córka Teodora Druczok i Marii zd. Derech, Trościaniec Wielki, nr domu 13, w roku 1863 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Łokot, nr domu 129 Trościaniec Wielki
Druczyk Teodor , rolnik, syn Jana, w roku 1838 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Marianną Derech, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Dutka Jan , rolnik, syn Michała Dutki i Anny zd. Derech, Czystopady, nr domu 2, w roku 1862 w wieku 25 lat i 7 miesięcy jako kawaler ożenił się z Marią Łokot z Trościańca Wielkiego, nr domu 129
Dżul Marcella , córka Teodora Dżul i Heleny zd. Gac, córki Grzegorza, rolników w Olejowie, Olejów, nr domu 25, w roku 1849 w wieku 29 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Worobca z Trościańca Wielkiego, nr domu 18Fiec Łukasz , pracowity, wyznania łacińskiego, syn Mateusza i Marii, Trościaniec Wielki, nr domu 111, w roku 1848 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią zd. Czahryn 1mo voto Żuk, nr domu 108 Trościaniec WielkiGrześków Eudoksja , córka Kacpra Grześków, Białokiernica, w roku 1837 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Ignacego Bochenko z Trościańca Wielkiego, oboje wymienieni pod numerem domu 12Iwancyszyn vulgo Łucyk Jakub , rolnik, syn Szymona Iwancyszyn i Marty zd. Olejnik, córki Prokopa, Trościaniec Wielki, nr domu 43, w roku 1855 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Tatianą Kużil, nr domu 9 Trościaniec WielkiJacyszyn Maria , w roku 1849 w wieku 36 lat jako wdowa po Gabrielu Jacyszyn wyszła za Piotra Szumyło, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Trościaniec Wielki
Jasnij Anna , córka Macieja i Anny, w roku 1844 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Druczka, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Jaśnij Ksenia , córka Szymona Jaśnij, w roku 1838 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Szymona Naróg, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Trościaniec WielkiKoreń Anna , córka Cyryla i Anastazji, Trościaniec Wielki, nr domu 2, w roku 1857 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Damiana Bochenko, nr domu 12 Trościaniec Wielki
Korzeń Cyryl , rolnik, syn Andrzeja, Biały.(głowy?), w roku 1838 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Nogas z Trościańca Wielkiego, oboje wymienieni pod numerem domu 45
Krupnicki Jan , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Michała Krupnickiego i Ewy zd. Kozak, Ratyszcze, nr domu 48, w roku 1857 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Anną Derech z Trościańca Wielkiego, nr domu 138
Krzyżanowski Jan , włościanin, wyznania łacińskiego, syn Józefa i Marii, Trościaniec Wielki, nr domu 69, w roku 1850 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Anną Łokieć, nr domu 129 Trościaniec Wielki
Kuśnierczuk Prakseda po 1-szym mężu , w roku 1835 w wieku 26 lat jako wdowa po Janie Kuśnierczuku wyszła za Onufrego Strutyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 3 Trościaniec Wielki
Kużel Anna, 1mo voto Derech, 2do voto Naróg , córka Jana i Anny Kużelów, Trościaniec Wielki, nr domu 21, w roku 1841 w wieku 51 lat jako wdowa po 1) Janie Derech, 2) Janie Naróg wyszła za wdowca Prokopa Olejnika, nr domu 43 Trościaniec Wielki
Kużel Jan , pracowity, w roku 1849 w wieku 45 lat jako wdowiec po Marii ożenił się z wdową Matroną zd. Diaków 1mo voto Rostecką, oboje wymienieni pod numerem domu 16 Trościaniec Wielki
Kużil Tatiana , córka Petra Kużil i Joanny zd. Szklanny, Trościaniec Wielki, nr domu 9, w roku 1855 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Jakuba Iwancyszyn vulgo Łucyk, nr domu 43 Trościaniec Wielki
Kużil Tatiana, 1mo voto Sośnicka , córka Szymona Kużil i Marii zd. Kołodyńskiej, Trościaniec Wielki, nr domu 118, w roku 1857 w wieku 46 lat jako wdowa po Michale Sośnickim wyszła za wdowca Stanisława Semenowicza z Załoziec, nr domu 216
Kwaśnicki Józef , zarobnik, syn Marii Kwaśnickiej, córki Grzegorza Kwaśnickiego i Melanii zd. Horochiwskiej, Załoźce Nowe, bez numeru domu, w roku 1863 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Marią Druczok z Trościańca Wielkiego, nr domu 25Łokieć Agrypina , córka Jana Łokcia, w roku 1836 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Jana Drozda, oboje wymienieni pod numerem domu 66 Trościaniec Wielki
Łokieć Anna , córka Aleksego i Marianny, Trościaniec Wielki, nr domu 126, w roku 1841 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Teodora Plebana z Czystopadów, nr domu 44
Łokieć Anna , córka Prokopa i Pelagii, Trościaniec Wielki, nr domu 129, w roku 1850 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jana Krzyżanowskiego, wyznania łacińskiego, nr domu 69 Trościaniec Wielki
Łokieć Anna , córka Macieja i Tekli, Trościaniec Wielki, nr domu 129, w roku 1855 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Cyryla Witrenko z Białokiernicy, nr domu 27
Łokieć Szymon , pracowity, Trościaniec Wielki, nr domu 28, w roku 1849 w wieku 40 lat jako wdowiec po Annie zd. Druczek, cóce Jana ożenił się z Agafią Parij, nr domu 75 Trościaniec Wielki
Łokot Jan , rolnik, syn Mateusza Łokot i Tekli zd. Sereda, Trościaniec Wielki, nr domu 129, w roku 1863 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Druczok, nr domu 13 Trościaniec Wielki
Łokot Maria , córka Mateusza Łokot i Tekli zd. Sereda, Trościaniec Wielki, nr domu 129, w roku 1862 w wieku 22 lata i 7 miesięcy jako panna wyszła za Jana Dutkę z Czystopadów, nr domu 2
Łokot Matrona , córka śp. Aleksego Łokot i Marii, Trościaniec Wielki, nr domu 126, w roku 1858 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Grzegorza Derecha, nr domu 13 Trościaniec Wielki
Łokot Prakseda , córka Mateusza Łokot i Tekli zd. Sereda, Trościaniec Wielki, nr domu 129, w roku 1865 w wieku 22 lata i 7 miesięcy jako panna wyszła za Bazylego Berbelickiego z wioski Białogłowy, nr domu 12

Łucyk Jakub , rolnik, syn Szymona Łucyka i Marty zd. Olijnyk, Trościaniec Wielki, nr domu 43, w roku 1864 w wieku 29 i pół roku jako kawaler ożenił się z Marią Podhaniuk, nr domu 108 Trościaniec WielkiMałecka Helena , pracowita, córka Anny Małeckiej, Trościaniec Wielki, nr domu 135, w roku 1841 w wieku 25 lat jako wdowa(?) /niejasny zapis/ wyszła za wdowca Andrzeja Dajczaka, nr domu 31 Trościaniec Wielki
Matwijów Matrona, 1mo voto Kociubińska , córka Grzegorza i Agafii Matwijów, rolników w Perepelnikach, w roku 1849 w wieku 27 lat jako wdowa po Wojciechu Kociubińskim wyszła za Mikołaja Bucznego, wyznania łacińskiego, dla obojga brak numeru domu, Trościaniec WielkiNakoneczny Andrzej , rolnik, syn Mikołaja Nakonecznego i Eudoksji zd. Chomlak, Hukałowce, nr domu 47, w roku 1864 w wieku 21 lat i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z Marią Nogas z Trościańca Wielkiego, nr domu 161
Naróg Jan , w roku 1837 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Anną Derech, oboje wymienieni pod numerem domu 31 Trościaniec Wielki
Naróg Szymon , rolnik, w roku 1838 w wieku 27 lat jako wdowiec ożenił się z Ksenią Jaśnij, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Trościaniec Wielki

Nogas Aleksy , rolnik, syn śp. Piotra Nogasa i Tatiany, w roku 1842 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Agafią Pasiecznik, oboje wymienieni pod numerem domu 2 Trościaniec Wielki
Nogas Anastazja , córka Piotra, Trościaniec Wielki, w roku 1838 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Cyryla Korzeń z Biały.(głowy? - nieznany skrót), oboje wymienieni pod numerem domu 45
Nogas Andrzej , pracowity, Trościaniec Wielki, nr domu 2, w roku 1849 w wieku 38 lat jako wdowiec ożenił się z Heleną Czahryn, nr domu 123 Trościaniec Wielki
Nogas Katarzyna , córka Piotra, w roku 1836 w wieku 23 lata jako wdowa(?) /niejasny zapis/ wyszła za Szczepana Olendra, oboje wymienieni pod numerem domu 67 Trościaniec Wielki
Nogas Maria , córka Aleksego Nogasa i Agafii zd. Borsuk, Trościaniec Wielki, nr domu 161, w roku 1864 w wieku 20 lat i 3 miesiące jako panna wyszła za Andrzeja Nakonecznego z Hukałowiec, nr domu 47
Nogasz Eufrozyna , córka Piotra i Tatiany, Trościaniec Wielki, nr domu 2, w roku 1848 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Marcina Półtoraka, wyznania łacińskiego, nr domu 94 Trościaniec WielkiOlejnik Anna , córka Daniela Olejnika i Anny zd. Żuk, Trościaniec Wielki, nr domu 35, w roku 1862 w wieku 16 lat i 5 miesięcy jako panna wyszła za Mikołaja Półtoraka, wyznania łacińskiego, nr domu 64 Trościaniec Wielki
Olejnik Paraskewa , córka Daniela Olejnika i Anny zd. Żuk, Trościaniec Wielki, nr domu 35, w roku 1856 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Półtoraka, wyznania łacińskiego, nr domu 94 Trościaniec Wielki
Olejnik Prokop , rolnik, Trościaniec Wielki, nr domu 43, w roku 1841 w wieku 49 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Anną zd. Kużel, 1mo voto Derech, 2do voto Naróg, nr domu 21 Trościaniec Wielki
Olender Jan , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Szymona Olendra i Kseni zd. Żytyńskiej, Trościaniec Wielki, nr domu 18, w roku 1858 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Matroną zd, Diaków 1mo voto Rostecką 2do voto Kuzil, nr domu 14 Trościaniec Wielki
Olender Szczepan , syn Wawrzyńca Olendra, w roku 1836 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z wdową(?) /niejasny zapis/ Katarzyną Nogas, oboje wymienieni pod numerem domu 67 Trościaniec Wielki
Olender Tomasz , rolnik, wyznania łacińskiego, syn śp. Adama Olendra i Tekli zd. Płoszaj, Trościaniec Wielki, nr domu 52, w roku 1856 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Czahryn, nr domu 121 Trościaniec Wielki
Olijnyk Mateusz , rolnik, syn śp. Mikołaja Olijnyka i Feuronii zd. Szumyło, Trościaniec Wielki, nr domu 21, w roku 1865 w wieku 38 lat i 9 miesięcy jako wdowiec ożenił się z wdową Barbarą zd. Czahryn 1mo voto Olender, nr domu 52 Trościaniec WielkiPapluha Marta , córka Filipa, rodem z Manajowa, w roku 1835 w wieku 28 lat jako wdowa wyszła za wdowca Piotra Denisiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Trościaniec Wielki
Parij Agafia , córka Teodora i Eudoksji, Trościaniec Wielki, nr domu 75, w roku 1849 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Szymona Łokcia, nr domu 28 Trościaniec Wielki
Paryj Maria , córka Teodora i Eudocji, Trościaniec Wielki, nr domu 75, w roku 1847 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Jana Poworoznyka, nr domu 45 Trościaniec Wielki
Pasiecznik Agafia , córka śp. Pantaleona Pasiecznika i Marii zd. Borsuk, w roku 1842 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Aleksego Nogasa, oboje wymienieni pod numerem domu 2 Trościaniec Wielki
Pleban Teodor , rolnik, syn Dymitra i Marianny, Czystopady, nr domu 44, w roku 1841 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Anną Łokieć z Trościańca Wielkiego, nr domu 126
Podhaniuk Maria , służąca pod numerem domu 108 w Trościańcu Wielkim, córka śp. Bazylego Podhaniuka i Marii zd. Ociak, rolników w Czystopadach, Trościaniec Wielki, nr domu 108, w roku 1864 w wieku 23 i pół roku jako panna wyszła za Jakuba Łucyka, nr domu 43 Trościaniec Wielki
Poworoznyk Jan , zwolniony ze służby żołnierz II. Batalionu 15. pułku piechoty arcyksięcia von Nassau, syn Romana i Urszuli, Trościaniec Wielki, nr domu 45, w roku 1847 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Marią Paryj, nr domu 75 Trościaniec Wielki
Półtorak Jakub , rolnik, wyznania łacińskiego, syn śp. Franciszka Półtoraka i Zofii, w roku 1856 w wieku 54 lata jako wdowiec po Katarzynie zd. Strąg ożenił się z wdową Melanią zd. Bojczuk 1mo voto Semczyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 26 Trościaniec Wielki
Półtorak Jan , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Pawła Półtoraka i Katarzyny zd. Winiarskiej, Trościaniec Wielki, nr domu 94, w roku 1856 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Paraskewą Olejnik, nr domu 35 Trościaniec Wielki
Półtorak Marcin , pracowity, wyznania łacińskiego, syn Pawła i Katarzyny, Trościaniec Wielki, nr domu 94, w roku 1848 (wiek nie wpisany) jako kawaler ożenił się z Eufrozyną Nogasz, nr domu 2 Trościaniec Wielki
Półtorak Mikołaj , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Krzysztofa Półtoraka i Franciszki zd. Płoszaj, Trościaniec Wielki, nr domu 64, w roku 1862 w wieku 16 lat i 2 miesiące jako kawaler ożenił się z Anną Olejnik, nr domu 35 Trościaniec Wielki
Półtorak Wojciech , pracowity, wyznania łacińskiego, syn Franciszka i Zofii, w roku 1844 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Paraskewą Derech, oboje wymienieni pod numerem domu 117 Trościaniec Wielki
Procyk Eudocja, 1mo voto Żuk , córka Jana i Anny Procyk z Czystopadów, Trościaniec Wielki, nr domu 108, w roku 1848 w wieku 35 lat jako wdowa po Szymonie Żuk wyszła za Michała Żuka z Czystopadów, nr domu 16Sełenga Józef , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Mateusza Sełenga i Katarzyny zd. Półtorak, Trościaniec Wielki, nr domu 100, w roku 1861 w wieku 24 lata i 8 miesięcy jako kawaler ożenił się z Paraskewą Sośnicką, nr domu 118 Trościaniec Wielki
Semenowicz Stanisław , mieszczanin, syn Teodora i Melanii, Załoźce, nr domu 216, w roku 1857 w wieku 51 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Tatianą zd. Kużil 1mo voto Sośnicką z Trościańca Wielkiego, nr domu 118
Senyszyn Eufimia , córka Romana i Anny, Trościaniec Wielki, nr domu 57, w roku 1854 w wieku 17 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za Andrzeja Szewczuka z Załoziec Starych, nr domu 676
Sośnicka Paraskewa , córka śp. Michała Sośnickiego i Tatiany zd. Kuzil, Trościaniec Wielki, nr domu 118, w roku 1861 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Sełengę, wyznania łacińskiego, nr domu 100 Trościaniec Wielki
Sośnicka Tatiana , córka Grzegorza Sośnickiego i Katarzyny zd. Łokieć, Trościaniec Wielki, nr domu 118, w roku 1841 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Sebastiana Dajczaka, nr domu 127 Trościaniec Wielki
Storoż Piotr , emerytowany żołnierz, zamieszkały w Trościańcu Wielkim w domu nr 24, syn Szymona Storoż i Marii zd. Borejko, rolników w Nesterowcach nr domu 75, w roku 1864 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Anną Druczek, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Trościaniec Wielki
Strutyński Onufry , syn Pawła Strutyńskiego, w roku 1835 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdową Praksedą 1mo voto Kuśnierczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 3 Trościaniec Wielki
Szewczuk Andrzej , rolnik, syn Bazylego i Anny, Załoźce Stare, nr domu 676, w roku 1854 w wieku 31 lat i 1 miesiąc jako kawaler ożenił się z Eufimią Senyszyn z Trościańca Wielkiego, nr domu 57
Szumyło Piotr , inwalida z pułku Barona Bertoletti, w roku 1849 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Jacyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Trościaniec WielkiTrybulak Anna , córka śp. Marcina Trybulaka, w roku 1838 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Eliasza Wróbla, oboje wymienieni pod numerem domu 17 Trościaniec WielkiWitrenko Cyryl , rolnik, syn Pawła Witrenko i Eufrozyny zd. Pobereźnik, Białokiernica, nr domu 27, w roku 1855 w wieku 32 lata jako wdowiec po Pelagii zd. Martyniuk ożenił się z Anną Łokieć z Trościańca Wielkiego, nr domu 129
Worobec Michał , pracowity, Trościaniec Wielki, nr domu 18, w roku 1849 w wieku 40 lat jako wdowiec ożenił się z Marcellą Dżul z Olejowa, nr domu 25
Wróbel Eliasz , rolnik, syn Jana, w roku 1838 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Anną Trybulak, oboje wymienieni pod numerem domu 17 Trościaniec WielkiZarwański Jakub , rolnik, wyznania łacińskiego, syn Jana Zarwańskiego i Ewy zd. Osieckiej, Olejów, nr domu 25, w roku 1863 w wieku 20 lat i 10 miesięcy jako kawaler ożenił się z Teklą Czahryn z Trościańca Wielkiego, nr domu 121Żuk Michał , pracowity, syn Michała i Anastazji, Czystopady, nr domu 16, w roku 1848 w wieku 31 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Eudoksją zd. Procyk 1mo voto Żuk z Trościańca Wielkiego, nr domu 108
Żuk Paweł , syn Teodora i Marii, w roku 1837 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Maria Czahryn, oboje wymienieni pod numerem domu 108 Trościaniec Wielki
Od administratorów.

W czerwcu 2018 roku otrzymaliśmy informację, że skany ksiąg metrykalnych z zasobów ukraińskich archiwów są już dostępne dla wszystkich na mormońskiej stronie internetowej familysearch.org. Może je teraz przeglądać każdy internauta, po darmowej rejestracji. Korzystamy więc z tej okazji.

W zachowanym zasobie znajdują się kopie stron z danymi 53 ślubów z lat 1835-1865, które miały miejsce w Trościańcu Wielkim w miejscowej cerkwi grecko-katolickiej. Ośmiu roczników z tego przedziału niestety brakuje (1843, 1845, 1846, 1851, 1852, 1853, 1859, 1860) - nie było ich w archiwum i nie wiemy, czy zachowały się do naszych czasów. Lecz wszystkie dostępne roczniki zostały przez nas zinwentaryzowane. Udostępniamy je teraz Czytelnikom strony internetowej "Olejów na Podolu".

Księgi obu obrządków - łacińskie i greckie - nawzajem się uzupełniają. W księgach parafii rzymsko-katolickiej Załoźce, do której należał Trościaniec Wielki, mieliśmy także dane trościanieckich grekokatolików z mieszanych rodzin, gdzie małżonkowie należeli do różnych obrządków. Tutaj sytuacja jest podobna. I między grekokatolikami osoby wyznania łacińskiego. Oczywistość w przypadku mieszanych małżeństw, gdzie synowie przejmowali wiarę ojców, a córki wiarę matek.

Mamy nadzieję, że te wypisy przydadzą się wszystkim Czytelnikom, pochodzącym z Trościanieckich rodów i zainteresowanym poszukiwaniem swoich przodków.

W prezentowanych tu ślubach - szczególnie przy wdowach i wdowcach - brak jest informacji o ich rodzicach. Zazwyczaj także nie podawano danych zmarłych współmałżonków, a kobiety - wdowy - występują pod.nazwiskiem pierwszego męża. W przypadku mężczyzn czasami urywa się ślad, kim byli ich przodkowie. W przypadku wdów, o ile miały dzieci z poprzednich związków, można czasami ustalić nazwisko panieńskie, porównując dane z księgi chrztów. Czasami jest to niemożliwe. Nic na to niestety nie poradzimy. Mimo to te materiały są bardzo użyteczne i wierzymy, że przydadzą się wszystkim zainteresowanym genealogią Trościaniecką.

Imiona (w oryginale w większości po łacinie) podajemy w wersji polskiej.

Jeśli ktoś z Czytelników będzie zainteresowany jakimś wybranym ślubami (lub ślubami), możemy podać resztę danych - czyli dokładne daty dzienne ślubu oraz nazwiska świadków i księdza. Pozostałe dostępne informacje są już zamieszczone w niniejszym indeksie.