Nazwisko Półtorak cz.1 - imiona od Adam do Franciszek
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2008 11:14:23
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Półtorak - część 1
Imiona od Adam do Franciszek


Uwaga techniczna: Dla rodu Półtorak ilość osób jest olbrzymia. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na części. Do roku 2013 ten ród mieścił się w czterech artykułach, obecnie potrzeba aż sześciu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to utrudnienie dla naszych Czytelników. Ale cóż robić, inaczej się nie da.

Część druga z imionami od Franciszka do Jan jest tutaj
Część trzecia z imionami od Joanna do Łukasz jest tutaj
Część czwarta z imionami od Maciej do Maria jest tutaj
Część piąta z imionami od Marian do Rozalia jest tutaj
Część szósta z imionami od Sabina do Zofia jest tutaj
Półtorak Adam
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1754, zm. 1835 w wieku 81 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 102

Półtorak Adam
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1836, zm. 1840 w wieku 4 lat
rodzice: Półtorak Marcin i Drozd Tekla
rodzice chrzestni: Drozd Maciej i Półtorak Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 131

Półtorak Adam
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1889 w wieku 1 dzień
rodzice: Półtorak Szczepan i Dajczak Anna
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
ochrzczony przez akuszerkę, nie przeżył, brak rodziców chrzestnych
mieszkał w domu nr 45

Półtorak Agata, po mężu Dajczak (Dajczak Agata)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
żona Michała
rodzice: Półtorak Jan i Magdalena
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Dajczak - pod numerem domu 48

Półtorak Agata, po mężu Turczyńska (Turczyńska Agata)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
żona Wincentego
rodzice: Półtorak Jan i Magdalena
(w r. 1831 przy chrzcie córki Ewy jej imię zapisano jako Agnieszka)
w roku 1831 (pod imieniem Agnieszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ewy Turczyńskiej - pod numerem domu 37
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Turczyńskiej - pod numerem domu 37
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Turczyńskiej - pod numerem domu 37
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Turczyńskiego - pod numerem domu 37
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Turczyńskiej - pod numerem domu 37
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Elżbiety Turczyńskiej - pod numerem domu 87
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Turczyńskiej - pod numerem domu 37

Półtorak Agata
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1819, zm. 1880 w wieku 62 lat
niezamężna
rodzice: Półtorak Jakub i Kusiak Katarzyna
rodzice chrzestni: Dajczak Andrzej i Półtorakowa Marianna
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
w księdze chrztów numer domu 125
w roku 1880 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości
mieszkała u sióstr Szarytek?

Półtorak Agata, po mężu Nogas (Nogas Agata)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Mikołaja
ur. 1854
rodzice: Półtorak Kacper i Dajczak Ewa (
w r. 1878 imię matki zapisane jako Maria, a w r. 1890 imię jej samej zapisano jako Agnieszka)
rodzice chrzestni: Bil Józef i Jasny Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 5
w roku 1874 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mikołaja Nogasa z domu nr 2
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Nogas, pod numerem domu 2
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Nogas, pod numerem domu 102
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Nogas, pod numerem domu 1
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Nogas, pod numerem domu 141
w roku 1890 (pod imieniem Agnieszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Nogas, pod numerem domu 45

Półtorak Agnieszka, po mężu Dajczak (Dajczak Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
żona Tomasza
wg danych z księgi ślubów: ur. ok. 1798
wg danych z księgi zgonów: ur. ok. 1800, zm. 1860 w wieku 60 lat
rodzice: Półtorak Jacek i Jadwiga
(przy chrzcie syna Sebastiana w 1825 r. jej imię zapisano jako Anna)
w roku 1823 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Tomasza Dajczaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 127
w roku 1825 (jako Anna z domu Półtorak) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Sebastiana Dajczaka - pod numerem domu 127
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Dajczak - pod numerem domu 127
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Dajczak - numer domu nie podany
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Dajczaka - pod numerem domu 127
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Dajczaka - pod numerem domu 127
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Dajczak - pod numerem domu 127
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Dajczaka - pod numerem domu 127
w roku 1860 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wycieńczający kaszel, numer domu 127

Półtorak Agnieszka, po mężu Kromp (Kromp Agnieszka)
RENIÓW

żona Kacpra
córka Wojciecha
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Krompa, pod numerem domu 52

Półtorak Agnieszka (Agata), po 1-szym mężu Bil, po 2-gim Naróg (Bil Agnieszka) (Naróg Agnieszka) (Naróg Agata)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych oryg. "Pułtorak"
1) żona NN Bila
2) żona Jana Naroga
ur. ok. 1803/1804, zm. 1854 w wieku 50 lat
rodzice: Półtorak Jan i Anna
(w r. 1853 nazwisko panieńskie matki zapisano jako Nieciepły, a w r. 1844 imię jej samej zapisano jako Agata))
w roku 1839 mieszkała w domu nr 62, w wieku 36 lat jako wdowa po NN Bilu wyszła za Jana Naroga z domu nr 33
w roku 1844 (pod imieniem Agata) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Naroga - pod numerem domu 72
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Naroga - pod numerem domu 41
w roku 1854 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca, numer domu 41

Półtorak Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1828
rodzice: Półtorak Andrzej i Kiełbicka Maria (Marianna)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Antoni i Sołęgowa Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 45
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 184

Półtorak Agnieszka, po mężu Olender (Olender Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
żona Mikołaja
ur. 1832
rodzice: Półtorak Paweł i Winnicka Katarzyna (w r. 1864 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Bil)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Dajczak Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 94
w roku 1852 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mikołaja Olendra z domu nr 99
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 94
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Olender - pod numerem domu 94
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Olender - pod numerem domu 94
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Olendra - pod numerem domu 94

Półtorak Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1834, żyła 4 dni
rodzice: Półtorak Jakub i Sąsiadek Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Żukowicz Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: przedwczesny poród
numer domu 124

Półtorak Agnieszka, po mężu Olender (Olender Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Wawrzyńca
ur. 1838, zm. 1894 w wieku 56 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 53 lata)
rodzice: Półtorak Tomasz i Olender Agnieszka
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Turczyńska Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 39
w roku 1887 mieszkała w domu nr 57, w wieku 49 lat jako panna wyszła za wdowca Wawrzyńca Olendra z domu nr 106
w roku 1894 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gruźlica, numer domu 106

(prawdopodobnie osoba j.w. - błędne nazwisko panieńskie matki)
Półtorak Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI
rodzice: Półtorak Tomasz i Skowrońska Agnieszka
służąca ("serva")
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szczepana Półtoraka
mieszkała w domu nr 113

Półtorak Agnieszka, po mężu Dajczak (Dajczak Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. 1839
rodzice: Półtorak Jakub i Sąsiadek Maria
(w r. 1867 nazwisko panieńskie matki zapisano jako Półtorak recte Sąsiadek)
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Półtorak Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 124
w roku 1862 w wieku 22 lat jako panna wyszła za Jana Dajczaka z domu nr 106
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Dajczaka, pod numerem domu 109
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Dajczak, pod numerem domu 110
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Dajczaka, pod numerem domu 110
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Dajczak, pod numerem domu 110
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Dajczaka, pod numerem domu 110

Półtorak Agnieszka / Agata, po mężu Procyk (Procyk Agnieszka) (Procyk Agata)
RENIÓW

(r. 1874 i 1876 zapisana jako Agata, w innych latach jako Agnieszka)
żona Bartłomieja
rodzice: Półtorak Krzysztof / Grzegorz (naprzemiennie w różnych latach różne wersje zapisu jego imienia, częściej jako Krzysztof) i Olender Katarzyna
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Procyk, pod numerem domu 31
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Procyk, pod numerem domu 92
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Procyka, numer domu nie podany
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny (I) Procyk, pod numerem domu 31
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Procyk, pod numerem domu 31
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny (II) Procyk, pod numerem domu 31
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii (I) Procyk, pod numerem domu 35
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Procyka, pod numerem domu 87
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Procyka, pod numerem domu 31
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Procyka, pod numerem domu 31
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Procyk, pod numerem domu 114
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Błażeja Procyka, pod numerem domu 31
w roku 1898 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii (II) Procyk, pod numerem domu 31

Półtorak Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1841, zm. 1858 w wieku 17 lat
rodzice: Półtorak Marcin i Drozd Tekla
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 141

Półtorak Agnieszka, po mężu Czerkawska (Czerkawska Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Wojciecha
rodzice: Półtorak Paweł i Katarzyna
w roku 1871 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tomasza Czarkowskiego, pod numerem domu 94

Półtorak Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1853 w wieku 7 miesięcy
rodzice: Półtorak Mateusz i Dajczak Katarzyna
rodzice chrzestni: Wojtyna Franciszek i Wodecka Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel z konwulsjami
numer domu 57

Półtorak Albert
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
(uwaga być może błąd - i żle zapisane imię "Adalbert" - czyli Wojciech)
ur. 1833
rodzice: Półtorak Jan i Koryszko Małgorzata
rodzice chrzestni: Koryszko Mateusz i Koryszko Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 62

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
mąż Marianny z domu Kiełbickiej
brak danych o rodzicach
w roku 1817 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Reginy Półtorak - pod numerem domu 45
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Półtorak - pod numerem domu 45
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Półtorak - pod numerem domu 45
w roku 1830 wymieniony jako mąż zmarłej (w księdze zgonów nazwisko panieńskie żony nie podane), pod numerem domu 45

zapewne j.w. - tuż przed śmiercią drugi raz się ożenił?
Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Pułtorak"
mąż Katarzyny (nazwisko panieńskie nie podane)
ur. ok. 1785?, zm. 1831 w wieku 46 lat?
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 45

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
mąż Ewy z domu Daszczyszynej
w roku 1825 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu nie podany

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1820, zm. 1822 w wieku półtora roku
rodzice: Półtorak Kazimierz i Anna
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 134

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1826 w wieku 6 tygodni
rodzice: Półtorak Andrzej i Marianna
zapisana przyczyna zgonu: śmierć w konwulsjach
numer domu 45

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1830 w wieku 6 miesięcy
rodzice: Półtorak Kazimierz i Anna
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 145

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1854 oryg. "Pułtorak"
mąż Teresy z domu Dajczak
ur. ok. 1829
rodzice: Półtorak Jan i Koryszko Małgorzata (w r. 1859 imię matki zapisane błędnie jako Anna)
w roku 1854 mieszkał w domu nr 81, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Teresą Dajczak z domu nr 71
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Półtorak - pod numerem domu 71
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Półtorak - pod numerem domu 71
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Półtoraka - pod numerem domu 71
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 71
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Półtoraka - pod numerem domu 71
w tym samym roku 1874 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu 71
w roku 1879 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Marcinem Dajczakiem

Półtorak Andrzej
RENIÓW

ur. 1840, zm. 1860 w wieku 20 lat
kaawaler
rodzice: Półtorak Grzegorz i Olender Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Gabriel i Krąp Tekla
w księdze chrztów numer domu 11
w roku 1860 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 77

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1840, zm. 1842 w wieku 2 lata (w księdze zgonów błędny wiek 1 rok)
rodzice: Półtorak Jan i Jobek Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Marcin i Olendrowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 134

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1849
rodzice: Półtorak Marcin i Nogas Eufrozyna
rodzice chrzestni: Gerc Jan i Strutyńska Paraskewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Walerian Busch, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 94

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOKIERNICA?
mąż Michaliny z domu Kowal
ur. 1855, Trościaniec Wielki
rodzice: Półtorak Mikołaj i Jasny Anna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Franciszek i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 39 w Trościańcu
w roku 1880 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Michaliną Kowal z Białokiernicy z domu nr 19; nie wiadomo gdzie po ślubie zamieszkali

Półtorak Andrzej
RENIÓW

mąż Anastazji z domu Rapir
rodzice: Półtorak Jakub i Dec Aleksandra
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Półtoraka, pod numerem domu 11
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Feliksa Półtoraka, pod numerem domu 12
w roku 1894 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wawrzyńca Półtoraka, pod numerem domu 11
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Półtorak, pod numerem domu 5

Półtorak Andrzej
RENIÓW

ur. 1875
rodzice: Półtorak Stanisław i Olech Rozalia (w księdze chrztów nazwisko matki zapisano błędnie jako Welichowska)
rodzice chrzestni: Krąp Bartłomiej i Markowska Rozalia, żona Wojciecha
numer domu 35

Półtorak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1879 w wieku 6 dni
rodzice: Półtorak Franciszek i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Zrubek Józef i Świadkiewicz Katarzyna, żona Mateusza
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkał w domu nr 135

Półtorak Aniela
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1862 w wieku 1/4 roku
rodzice: Półtorak Józef i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Błażej i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 62

Półtorak Anna, po mężu Olender (Olender Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
żona Franciszka
wg księgi ślubów ur. ok. 1800
wg księgi zgonów ur. ok. 1806, zm. 1864 w wieku 58 lat
rodzice: Półtorak Adam i Drozd Maria
w roku 1824 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Franciszka Olendra, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 113
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 199
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1863 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 122
w roku 1864 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kaszel, numer domu 122

Półtorak Anna, po mężu Świadkiewicz (Świadkiewicz Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
żona Michała
ur. ok. 1802
rodzice: Półtorak Jakub i Anna
(w r. 1823 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Trymbulak, a w r. 1839 imię ojca zapisano jako Jan)
w roku 1818 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Michała Świadkiewicza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 115
w roku 1823 (jako Anna z domu Trymbulak) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Sebastiana Świadkiewicza - pod numerem domu 131
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Świadkiewicza - pod numerem domu 131
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Świadkiewicz - pod numerem domu 7
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Świadkiewicza - pod numerem domu 132
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Macieja Świadkiewicza - pod numerem domu 131

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1828 w pierwszym roku życia
rodzice: Półtorak Kazimierz i Grad Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 134

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1832, zm. 1835 w wieku 4 lat
rodzice: Półtorak Jakub i Turczyńska Agnieszka
rodzice chrzestni: Turczyński Wincenty i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 117

Półtorak Anna, po mężu Kuźma (Kuźma Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
żona Jana
ur. 1836
rodzice: Półtorak Tomasz i Olender Agnieszka
(w księdze chrztów rodzice błędnie jako Półtorak Antoni i Olender Agata)
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Dajczak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 39
w dorosłym wieku służąca ("Ancilla")
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Półtorak - pod numerem domu 39
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Półtorak - pod numerem domu 69
w roku 1876 mieszkała w domu nr 137, w wieku 42 lat jako panna wyszła za Jana Kuźmę z domu nr 1

Półtorak Anna (I)
RENIÓW

ur. i zm. 1836 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Półtorak Jakub i Żak Anna
rodzice chrzestni: Wolaniuk Liszko i Dianowiczów(?) Julianna
w księdze chrztów numer domu 44
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów numer domu 43

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1838 w wieku 7 tygodni
rodzice: Półtorak Paweł i Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: przedwczesny poród
numer domu 94

Półtorak Anna (II)
RENIÓW

ur. 1841
rodzice: Półtorak Jakub i Żak Anna
rodzice chrzestni: Kucharski Gabriel i Laszonka Agafia
numer domu 44

Półtorak Anna (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1842 w wieku 1 tydzień
rodzice: Półtorak Jakub i Drozd Magdalena
rodzice chrzestni: Olender Wawrzyniec i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 117

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1843
rodzice: Półtorak Marcin i Drozd Tekla
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Trymbulak Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 97

Półtorak Anna (II)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1843, zm. 1844 w wieku 8 miesięcy
rodzice: Półtorak Jakub i Magdalena
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 117

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1844, zm. 1845 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Półtorak Jan i Jopek Maria
rodzice chrzestni: Olender Franciszek i Sikora Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: upośledzenie
numer domu 134

Półtorak Anna
RENIÓW

ur. 1845, zm. 1846 w wieku 1 rok
rodzice: Półtorak Michał i Pastuszczyn Maria
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie ("asphyxia")
numer domu 11

Półtorak Anna, po mężu Kusiak (Kusiak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
żona Macieja
ur. 1847
rodzice: Półtorak Szczepan i Żytyńska Katarzyna (w księdze ślubów nazwisko panieńskie matki zapisane jako Drozd)
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Kusiak Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 124
w roku 1865 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Macieja Kusiaka z domu nr 128
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Kusiak, pod numerem domu 128
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Kusiak, pod numerem domu 128
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny (I) Kusiak, pod numerem domu 128
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Kusiaka, pod numerem domu 128
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny (II) Kusiak, pod numerem domu 244
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Kusiak, pod numerem domu 244
w tym samym roku 1888 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 128

Półtorak Anna
RENIÓW

ur. 1848, zm. 1849 w wieku 1,5 roku
rodzice: Półtorak Grzegorz i Olender Katarzyna
przyczyna zgonu nieczytelna - jakaś dziecięca choroba zakaźna
numer domu 77

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850, zm. 1852 w wieku 2 lat
rodzice: Półtorak Mateusz i Dajczak Katarzyna
rodzice chrzestni: Wodecki Józef i Wojtyna Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 94
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów numer domu 57

Półtorak Anna, po mężu Półtorak (Półtorak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Jana
ur. 1852
rodzice: Półtorak Krzysztof i Płoszaj Franciszka
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Płoszaj Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Woytowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 62
w roku 1873 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Półtoraka z domu nr 49
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Półtoraka, numer domu nie podany
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Półtoraka, pod numerem domu 49

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1853, zm. 1854 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Półtorak Jakub i Baj Anna (w księdze zgonów nazwisko matki zapisane jako Bil)
rodzice chrzestni: Półtorak Błażej i Półtorak Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 46

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1855
jedna z bliźniąt - z siostrą Teklą
rodzice: Półtorak Marcin i Olender Maria
rodzice chrzestni bliźniąt: Drozd Andrzej, Łokieć Katarzyna, Łaciak Jakub i Gruntowska Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 125

Półtorak Anna, po mężu Kusiak (Kusiak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Michała
ur. 1860
matka: Półtorak Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Drozd Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 39
w roku 1890 mieszkała w domu nr 57, w wieku 29 lat jako panna wyszła za Michała Kusiaka z domu nr 75

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1864
rodzice: Półtorak Andrzej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 71

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1866, zm. 1867 w wieku 3 miesiące
rodzice: Półtorak Franciszek i Półtorak Maria
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 134

Półtorak Anna, po mężu Koryń (Koryń Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Ignacego
ur. ok. 1866
rodzice: Półtorak Kacper i Dajczak Ewa
w roku 1888 mieszkała w domu nr 220, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Ignacego Korynia z Białokiernicy, nr domu 13
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Koryń
mieszkała w domu nr 115

Półtorak Anna, po mężu Olender (Olender Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Marcina
ur. ok. 1868
rodzice: Półtorak Józef i Koryszko Maria
w roku 1888 mieszkała w domu nr 72, w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Marcina Olendra z domu nr 225
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 228

Półtorak Anna, po mężu Żytyńska (Żytyńska Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Jana
ur. ok. 1868, zm. 1886 w wieku 18 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
mieszkała w domu nr 117

Półtorak Anna, po mężu Radomska (Radomska Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Michała
ur. ok. 1870
rodzice: Półtorak Jan i Żytyńska Teresa
w roku 1890 mieszkała w domu nr 137, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Michała Masztalerza vel Radomskiego z Białokiernicy, nr domu 9

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1871, zm. 1875 w wieku 3,5 roku
rodzice: Półtorak Józef i Wodecka Marianna
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
mieszkała w domu nr 140

Półtorak Anna
RENIÓW

ur. 1872
rodzice: Półtorak Maciej i Dzwonkowska Agnieszka
rodzice chrzestni: Romanów Mikołaj i Olejnik Anna, żona Wojciecha
numer domu 11

Półtorak Anna
RENIÓW

ur. 1873, zm. 1890 w wieku 17 lat
rodzice: Półtorak Maciej i Dzwonkowska Agnieszka
(w księdze chrztów imię matki zapisano jako Agata)
rodzice chrzestni: Jankiewicz Maciej i Półtorak Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 11

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1874 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Półtorak Jan i Dajczak Wiktoria
rodzice chrzestni: Olender Jan i Kurzel Maria, żona Wawrzyńca
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Korytko, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 46

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875, zm. 1877 w wieku 2 lata i 1 mies.
rodzice: Półtorak Maciej i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Kusiak Mikołaj i Łucyk Marianna, żona Filipa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica / wyniszczenie
mieszkała w domu nr 22

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Półtorak Franciszek i Półtorak Marianna (w księdze chrztów nazwisdko panieńskie matki zapisane błędnie jako Drozd)
rodzice chrzestni: Drozd Kazimierz i Kurzel Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 135

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Półtorak Jan i Jaśnij Maria
rodzice chrzestni: Nogas Mikołaj i Olender Helena, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 94

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885
rodzice: Półtorak Stanisław i Olender Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Drozd Rozalia, żona Michała
mieszkała w domu nr 133

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Półtorak Wawrzyniec i Gerc Maria
rodzice chrzestni: Gerc Franciszek i Drozd Zofia
mieszkała w domu nr 39

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1888
rodzice: Półtorak Wojciech i Gałuszka Maria
rodzice chrzestni: Żytyński Jan i Strzała Tekla, żona Jana
mieszkała w domu nr 215

Półtorak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893, zm. 1894 w wieku 14 miesięcy
rodzice: Półtorak Leon i Strąg Katarzyna
rodzice chrzestni: Fiec Józef i Olender Anna, żona Adama
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 39

Półtorak Anna
RENIÓW

ur. 1897
rodzice: Półtorak Andrzej i Rapir Anastazja
rodzice chrzestni: Petryszyn Maciej i Majkut Anna, żona Wojciecha
numer domu 5

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. ok. 1817, zm. 1831 w wieku 14 lat
rodzice: Półtorak Marcin i Katarzyna
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 86

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1830
rodzice: Półtorak Jan i Jobkowa Marianna
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu nie podany

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1829, zm. 1832 w wieku 3 1/4 roku
rodzice: Półtorak Jan i Sobek Maria
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu124
(być może dziecko j.w. i jakieś przekłamanie z nazwiskiem panieńskim matki?)

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1836, zm. 1837 w wieku 1 rok
rodzice: Półtorak Jan i Jobek Maria
rodzice chrzestni: Olender Franciszek i Półtorak Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 134
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 132

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1854, zm. 1860 w wieku 6 lat
rodzice: Półtorak Wojciech i Derech Prakseda / Paraskewa
rodzice chrzestni: Półtorak Marcin i Bochenek Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 117

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1858
rodzice: Półtorak Jan i Jaśnij Pelagia
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Jaśnij Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 117

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Sudal
ur. 1858
rodzice: Półtorak Józef i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Andrzej i Płoszaj Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 62
w roku 1881 mieszkał w domu nr 62, w wieku 23 lat i 5 mies. jako kawaler ożenił się z Anną Sudal z domu nr 79
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Półtoraka, pod numerem domu 179
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Półtoraka, pod numerem domu 97

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1858
rodzice: Półtorak Marcin i Olender Maria
rodzice chrzestni: Drozd Andrzej i Łaciak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 125

Półtorak Antoni
PODBEREŹCE

mąż Marii z domu Baran
ur. ok. 1866
rodzice: Półtorak Wojciech i Kusiak Anna
w roku 1892 mieszkał w domu nr 2 w Podbereźcach, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Baran z domu nr 49 w Ratyszczu

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1874 w wieku 8 tygodni
rodzice: Półtorak Andrzej i Dajczak Teresa
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Półtorak)
rodzice chrzestni: Drozd Jan i Kusiak Anna, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 71

Półtorak Antoni
RENIÓW

ur. i zm. 1875 w wieku 6 tygodni
rodzice: Półtorak Jakub i Petruś Aleksandra (w księdze chrztów nazwisko matki zapisane jako Dec)
rodzice chrzestni: Dzwonkowski Wincenty i Olejnik Anna, żona Wojciecha
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 11

Półtorak Antoni
RENIÓW

ur. 1878, zm. 1888 w wieku 9,5 roku
rodzice: Półtorak Maciej i Dzwonkowska Agnieszka
rodzice chrzestni: Petryszyn Jan i Półtorak Katarzyna, żona Dymitra
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 11

Półtorak Antoni
RENIÓW

ur. 1887, zm. 1888 w wieku 1 rok
rodzice: Półtorak Stanisław i Olech Rozalia
rodzice chrzestni: Trymbulak Wincenty i Dajczak Zofia, żona Macieja
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 35

Półtorak Antoni
RENIÓW

ur. 1889
rodzice: Półtorak Andrzej i Rapir Anastazja
rodzice chrzestni: Petryszyn Maciej i Kukurudza Maria, żona Aleksandra
numer domu 11

Półtorak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893, zm. 1894 w wieku 10,5 miesiąca
rodzice: Półtorak Szczepan i Dajczak Anna
rodzice chrzestni: Buczny Augustyn i Olender Anna, żona Adama
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Środoń, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 45

Półtorak Antoni
RENIÓW

ur. 1895
rodzice: Półtorak Jan i Mostowy Anna
rodzice chrzestni: Krąp Jan i Łokieć Katarzyna
numer domu 77

Półtorak Apolonia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819, zm. 1831 w wieku 13 lat
rodzice: Półtorak Jan i Sąsiadek Magdalena
rodzice chrzestni: Sąsiadek Antoni i Sąsiadek Magdalena
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 39

Półtorak Apolonia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850
rodzice: Półtorak Jakub i Sąsiadek Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Zieliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 124

Półtorak Apolonia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1857
rodzice: Półtorak Krzysztof i Płoszaj Franciszka
rodzice chrzestni: Płoszaj Marcin i Płoszaj Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 62

Półtorak Apolonia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1870, zm. 1874 w wieku 4 lata i 8 mies.
rodzice: Półtorak Jan i Kusiak Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
mieszkała w domu nr 117

Półtorak Augustyn
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
mąż Marii z domu Łaciak
ur. ok. 1818, zm. 1888 w wieku 70 lat
rodzice: Półtorak Marcin i Koziarska Maria
(w r. 1861 imię matki zapisano jako Magdalena, nazwisko panieńskie nie podane)
rodzice chrzestni: Kwiatek Piotr i Gałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 86
w roku 1837 w wieku 20 lat? jako kawaler ożenił się z Marią Łaciak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 86
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Szczepana Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Półtorak - pod numerem domu 86
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Półtorak - pod numerem domu 86
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Marii i Jana Półtoraków - pod numerem domu 86
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Półtoraka - pod numerem domu 86
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Wojciechem Sąsiadkiem
w roku 1888 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: rak (...) (nieczytelne), numer domu 86

Półtorak Bartłomiej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
mąż Marianny z domu Olender
brak danych o rodzicach
w roku 1817 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kacpra Półtoraka - pod numerem domu 5
w roku 1822 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 5

(prawdopodobnie j.w. - druga żona)
Półtorak Bartłomiej
TROŚCIANIEC WIELKI
w niektórych latach oryg. "Pułtorak"
mąż Zofii z domu Krówka
brak danych o rodzicach
w roku 1826 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Teresy Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Półtoraka - pod numerem domu 5

Półtorak Bartłomiej
RENIÓW

mąż Agnieszki z domu Krąp, po 1-szym mężu Żak
ur. ok. 1814/1815, zm. 1890 w wieku 75 lat
rodzice: Półtorak Józef i Magdalena
w roku 1841 mieszkał w domu nr 35, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdową Agnieszką Żak z domu Krąp, nr domu 38 w Reniowie
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Rozalii z Wojciechem Markowskim
w roku 1890 zmarł już jako wdowiec, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze, numer domu 35

Półtorak Bartłomiej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Kwiatek
wg księgi ślubów 1881: ur. 1851
wg księgi zgonów 1888: ur. ok. 1853, zm. 1888 w wieku 35 lat (lub 37 lat, uwzgledniając wiek z księgi ślubów)
rodzice: Półtorak Kacper i Dajczak Ewa
w roku 1881 mieszkał w domu nr 5, w wieku 30 lat i 2 mies. jako kawaler ożenił się z Anną Kwiatek z Białogłów, nr domu 60
w roku 1888 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: pęknięcie wrzodu (lub guza), numer domu 220

Półtorak Bazyli
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. i zm. 1853 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Półtorak Jan i Jaśnij Paraskewa (Prakseda)
rodzice chrzestni: Jaśnij Dymitr i Kurzel Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel z konwulsjami
numer domu 117

Półtorak Błażej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
mąż Justyny z domu Zezula
ur. 1818
wg księgi chrztów rodzice: Półtorak Stanisław i Krzych Katarzyna
rodzice chrzestni: Strąg Andrzej i Bil Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 85
w roku 1837 w wieku 19 lat (w księdze ślubów błędny wiek 22 lata) jako kawaler ożenił się z Justyną Zezula, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 75

Półtorak Błażej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1830
rodzice: Półtorak Jakub i Kusiak Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Dajczakowa Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Jawecki, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 125

Półtorak Błażej
BIAŁOGŁOWY

mąż Eudoksji z domu Łakockiej
ur. 1838
rodzice: Półtorak Michał i Pastuszyn / Pastuszczyn Maria
rodzice chrzestni: Kromp Józef i Petryszyn Helena
w ksiedze chrztów numer domu 11
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Teodora Półtoraka, numer domu nie podany

Półtorak Elżbieta
RENIÓW

ur. 1851, zm. 1852 w wieku 1,5 roku
rodzice: Półtorak Grzegorz i Olender Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel z konwulsjami
numer domu 77

Półtorak Elżbieta
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860
rodzice: Półtorak Jan i Dajczak Rozalia
rodzice chrzestni: Wojtyna Tomasz i Świadkiewicz Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 134

Półtorak Feliks
RENIÓW

ur. i zm. 1892
rodzice: Półtorak Andrzej i Rapir Anastazja
rodzice chrzestni: Berkieta Denys i Rewasiewicz Józefa, żona Nestora
numer domu 12

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Zofii z domu Olender
ur. ok. 1751, zm. 1831 w wieku 80 lat
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Półtoraka - pod numerem domu 117
w roku 1819 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Półtoraka - pod numerem domu 117
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Karola Półtoraka - pod numerem domu 117

(być może osoba j.w.? - pewności jednak nie mamy, ostatnie dziecko miałby w dość zaawansowanym wieku więc na razie traktujemy ich jako różne osoby)
Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
mąż Zofii (nazwisko panieńskie nie podane)
ur. ok. 1751, zm. 1831 w wieku 80 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 117

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż Marii z domu Dajczak
2) mąż Marii z domu Półtorak
3) mąż Marii z domu Siemierzyńskiej
ur. 1838, zm. 1892 w wieku 54 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 60 lat)
rodzice: Półtorak Jan i Jopek (Jopko, Jobko) Maria
rodzice chrzestni: Olender Jan i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 134
[Przy tej osobie mnóstwo błędów. W r. 1879 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Kaziurek, a w r. 1889 jako Dziuba. Dodatkowo notorycznie mylono nazwisko panieńskie drugiej żony - przy chrztach dzieci aż cztery razy zapisano ją jako Marię z domu Drozd]
w roku 1861 mieszkał w domu nr 134, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marią Dajczak z domu nr 96
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 134
w tym samym roku 1863 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 134
w tym samym roku 1863 w wieku 25 lat jako wdowiec (w ksiedze ślubów dane zmarłej żony nie wpisane) ożenił się z Marią Półtorak z domu nr 49
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Półtorak, pod numerem domu 134
w roku 1874 (żona błędnie z domu Drozd) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 135
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Półtoraka, pod numerem domu 35
w roku 1877 (żona błędnie z domu Drozd) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Półtoraka, pod numerem domu 35
w roku 1878 (żona błędnie z domu Drozd) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Półtorak, pod numerem domu 135
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Półtoraka, pod numerem domu 135
w roku 1882 (żona błędnie z domu Drozd) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Półtoraka, pod numerem domu 135
(przed 1886 owdowiał i poślubił Marię z domu Siemierzyńską)
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 224
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Półtorak, pod numerem domu 224
w roku 1881 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Maksymem Kuźma
w roku 1892 już jako wdowiec po Marii z domu Siemierzyńskiej zmarł, zapisana przyczyna zgonu: uwiąd starczy, numer domu 224

Półtorak Franciszek
RENIÓW

ur. i zm. 1849 w wieku 7 tygodni
rodzice: Półtorak Jakub i Żak Anna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 11

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pułtorak"
ur. 1853, zm. 1854 w wieku 4 miesiące
rodzice: Półtorak Augustyn i Łaciak Maria
rodzice chrzestni: Nyszta Jan i Wodecka Jadwiga
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 86

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873
rodzice: Półtorak Jan i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Olender Bartłomiej i Zrubek Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 180

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Półtorak Jan i Półtorak Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Dajczak Helena, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkał w domu nr 49

Półtorak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1881 w wieku 6 dni
rodzice: Półtorak Jan i Jaśnij Maria
rodzice chrzestni: Bil Michał i Olender Apolonia, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Kazimierz Jaworek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkał w domu nr 94

Półtorak Franciszek
RENIÓW

ur. 1883
rodzice: Półtorak Maciej i Żurak Zofia
rodzice chrzestni: Półtorak Stanisław i Kusiak Anna, żona Józefa
numer domu 77

Półtorak Franciszek
RENIÓW

ur. i zm. 1886, żył 5 dni
rodzice: Półtorak Stanisław i Dec Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Stanisław i Dec Katarzyna, żona Piotra
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 78

Półtorak Franciszek
RENIÓW

ur. 1891
rodzice: Półtorak Jan i Mostowy Anna
rodzice chrzestni: Kusiak Józef i Łokieć Tekla, żona Piotra
numer domu 77

Półtorak Franciszek
RENIÓW

ur. 1896
rodzice: Półtorak Jan i Kokurudza Tekla
rodzice chrzestni: Czaharyn Andrzej i Czaharyn Maria, żona Aleksandra
numer domu 4
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.