Nazwiska I-J
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2008 10:19:10
(uaktualnione luty 2013)


Iglińska Anna, po mężu Magdycz (Magdycz Anna)
BZOWICA
oryg. "Iglynska"
żona Sebastiana
ojciec: Igliński Jan
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Magdycz
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Reginy Magdycz
mieszkała w domu nr 25

Ignatowska Tekla
RATYSZCZE

ur. ok. 1806, zm. 1821 w wieku 15 lat
rodzice: Ignatowski Kazimierz i Tekla, stanu szlacheckiego
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 36

Ignatowski Kazimierz
RATYSZCZE

mąż Tekli z domu Zadzielskiej
szlachcic
ur. ok. 1761, zm. 1821 w wieku 60 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 36

Ilewicz Maria, po mężu Lewicka (Lewicka Maria)
OLEJÓW

żona Stefana Lewickiego, proboszcza grecko-katolickiego w Olejowie
córka ks. Klemensa Ilewicza, dziekana grecko-katolickiego w Zborowie
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Klementyny Lewickiej - pod numerem domu 75
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Stefana Lewickiego - pod numerem domu 75
w roku 1848 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Seweryna Lewickiego - pod numerem domu 75
dane z ksiąg grecko-katolickich

Ilewicz Teodor
GRABKÓW(?)
kapelan greckokatolicki w Grabkowie(?) i proboszcz w Ostrowie
w roku 1847 był ojcem chrzestnym Stefana Lewickiego z domu nr 75 w Olejowie
(dane z księgi chrztów kościoła greckokatolickiego w Olejowie)

Ilińska Domicella, po mężu Bestecka (Bestecka Domicella)
OLEJÓW
żona Józefa
ur. ok. 1822, zm. 1860 w wieku 38 lat
rodzice: Iliński Kacper i Bagińska Zuzanna
żona nadzorcy owczarni w Olejowie
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Julianny Besteckiej
w roku 1860 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie / wyniszczenie
mieszkała w domu nr 2

Iliński Kacper
OLEJÓW
wdowiec po Zuzannie Bagińskiej
ur. ok. 1780, zm. 1859 w wieku 79 lat
rymarz
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
mieszkał w domu nr 3

Illikowska Petronela, po mężu Fecinger (Fecinger Petronela)
HUKAŁOWCE
żona Adama
rodzice: Illikowski Marcin i Święcicka Rozalia
żona szewca
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Fecinger
mieszkała w domu nr 5

Ilnicki Adolf
OLEJÓW
"prefekt leśniczych" (nadleśniczy?), brak innych danych
w roku 1883 występował jako świadek

Irzewski Józef
OLEJÓW
1) mąż NN
2) mąż Joanny z domu Siklickiej
ur. ok. 1793
brak danych o rodzicach
szlachcic ("nobilis")
w roku 1822 w wieku 29 lat jako wdowiec (nie podane po kim) ożenił się z Joanną Siklicką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 28

Irzewski Mikołaj
OLEJÓW
szlachcic ("nobilis"), brak innych danych
w roku 1822 występował jako świadek ślubu

Iskrzycka Magdalena po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
RATYSZCZE

żona Marcina Iskrzyckiego
ur. ok. 1786, zm. 1842 w wieku 56 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 34

Iwanczyszyn Eudoksja
MANAJÓW
żona Jana, brak innych danych
w roku 1864 była matką chrzestną dla Franciszka Bondzoł z domu nr 73 w Manajowie

Iwanczyszyn Teodor
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1890 występował jako świadek

Iwanicki Michał
OLEJÓW
mąż Franciszki z domu Kruk de Ferenberg
ur. ok. 1822, Kamionka Wołoska koło Żółkwi
szlachcic, ekonom olejowski
rodzice: Iwanicki Mikołaj i Piasecka Emilia
w roku 1854 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Ksawerego Zippsera z domu nr 39 w Białokiernicy
w roku 1855 był ojcem chrzestnym dla Adolfa Edwarda Zippsera z domu nr 16 w Białokiernicy
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Jadwigi Wincenty Jawornickiej z domu nr 2 w Olejowie
w roku 1860 wymieniony pod numerem domu 1, w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Kruk de Ferenberg, ur. Smólno koło Brodów, wymienioną pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)
w roku 1855 występował jako świadek

Iwanicki Mikołaj
OLEJÓW
pisarz prowentowy Olejów
w roku 1857 dwa razy występował jako świadek

Iwaniec Jan
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1875 występował jako świadek

Iwaniszyn Anastazja po 1-szym mężu Pobereznik vel Symoniszyn, po 2-gim Kosińska (Pobereznik Anastazja) (Semoniszyn Anastazja) (Kosińska Anastazja)
OLEJÓW

1) żona Bazylego Pobereznik vel Symoniszyn (Semonyszyn)
2) żona Michała Kosińskiego
wg księgi ślubów 1844: ur. ok. 1814
wg księgi zgonów: ur. ok. 1806, zm. 1848 w wieku 42 lat
córka Dionizego Iwaniszyna
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Pobereznika - pod numerem domu 25
w roku 1844 w wieku 30 lat jako wdowa po Bazylim Semonyszyn wyszła za wdowca Michała Kosińskiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 135 w Olejowie (w księdze ślubów nazwisko panieńskie nie wpisane)
w roku 1848 zmarła, już jako wdowa po Michale Kosińskim, przyczyna zgonu nieczytelna, numer domu 59
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Andrzej
OLEJÓW

mąż Marii z domu Gac
grekokatolik
ur. 1858
rodzice: Iwaniszyn Teodor i Łuciów Eufemia
rodzice chrzestni: Łuciów Mykieta i Kowal Katarzyna, żona Grzegorza
mieszkał w domu nr 79
w roku 1884 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Gac z domu nr 105
(dane o jego chrzcie z ksiąg grecko-katolickich, o ślubie z ksiąg łacińskich)

Iwaniszyn Anna
OLEJÓW

ur. 1862
rodzice: Iwaniszyn Teodor i Łuciów Eufemia
rodzice chrzestni: Radom Andrzej i Baturyna Tekla, żona Jana
numer domu 72
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Chemia
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1855 była matką chrzestną dla Feliksa Jamborskiego z domu nr 153 w Olejowie

Iwaniszyn Dionizy
OLEJÓW
brak innych danych
w latach 1887-1894 występował jako świadek ślubu

Iwaniszyn Dymitr
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1894 występował jako świadek ślubu

Iwaniszyn Jan
OLEJÓW

ur. 1855
rodzice: Iwaniszyn Ostap i Olejnik Anastazja
rodzice chrzestni: Nadriczny Szymon i Iwaniszyn Eufemia, żona Teodora
numer domu 38
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Mikołaj
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1761, zm. 1841 w wieku 80 lat
zapisana przyczyna zgonu: astma (...) /drugie słowo nieczytelne/
numer domu 47
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Ostap
OLEJÓW

mąż Anastazji z domu Olejnik
ur. ok. 1817
rodzice: Iwaniszyn Dionizy i Anna
w roku 1847 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Olejnik, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 102 w Olejowie
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Iwaniszyn - pod numerem domu 38
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Eustachy
OLEJÓW
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1817, zm. 1864 w wieku 47 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 106
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może osoba j.w.)

Iwaniszyna Tatiana, po mężu Olejnik (Olejnik Tatiana)
OLEJÓW

żona Grzegorza
ur. ok. 1803, zm. 1855 w wieku 52 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kseni Olejnik - pod numerem domu 38
w roku 1855 zmarła, już jako wdowa po Grzegorzu Olejnik, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 38 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaniszyn Teodor
OLEJÓW

mąż Eufemii z domu Łuciów
ur. ok. 1814
syn Dionizego Iwaniszyn
w roku 1840 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Eufemią Łuciów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 38 w Olejowie
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Iwaniszyn - pod numerem domu 79
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Iwaniszyn - pod numerem domu 72
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwanów Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii (Marianny) z domu Dajczak
ur. ok. 1802
rodzice: Iwanów Jan Kondrat i Marianna
w roku 1830 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Dajczak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 101
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Iwanow - pod numerem domu 61

Iwanów Elżbieta, po mężu Wojtyna (Wojtyna Elżbieta)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Michała
w roku 1894 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 163 - po 35 latach małżeństwa

Iwanów Helena, po mężu Wojtyna (Wojtyna Helena)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Michała
ur. 1836
rodzice: Iwanów Andrzej i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Dajczak Agata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 61
w roku 1859 w wieku 23 lat jako panna wyszła za Michała Wojtynę z domu nr 133
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Wojtyny, pod numerem domu 132
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Wojtyny, pod numerem domu 163

Iwasieczków Anna, po mężu Romanów (Romanów Anna)
OLEJÓW

żona Teodora
córka Jana Iwasieczków
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Romanów - pod numerem domu 31
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwasieczko Marianna, po mężu Bielecka (Bielecla Marianna)
OLEJÓW
żona Mikołaja
w roku 1865 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 45

Iwasiuk Ewa, po mężu Tryjuda (Tryjuda Ewa)
OLEJÓW

żona Łukasza
ur. ok. 1807, zm. 1856 w wieku 49 lat
rodzice: Iwasiuk Jan i Maria
w roku 1848 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Tryjuda - pod numerem domu 43
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Tryjuda - pod numerem domu 117
w roku 1856 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych, numer domu 117 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Iwaszko Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Załuskiej
ogrodnik ("hortulanus")
ur. ok. 1801
rodzice: Iwaszko Jan i Anastazja
w roku 1831 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Załuską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1

Iżewski Grzegorz
OLEJÓW / BIAŁOKIERNICA
mąż Karoliny Jamborskiej z domu Gloss
ur. ok. 1844 Bohutyn, zamieszkały Olejów
rodzice: Iżewski Teodor i Lewicka Anna
w roku 1872 mieszkał w domu nr 3; w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z wdową Karoliną Jamborską z Glossów ur. Weiskirchen na Morawach, zam. Białokiernica, nr domu ?? (43?)
Jaca(?) Pelagia, po mężu Radom (Radom Pelagia)
OLEJÓW

żona Marcina
córka Mateusza
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Radom - pod numerem domu 24
dane z ksiąg grecko-katolickich

Jachimowska Marianna, po mężu Przemyska (Przemyska Marianna)
BIAŁOGŁOWY

żona Adolfa Przemyskiego
córka Wawrzyńca i Teresy
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Florentyny Przemyskiej, pod numerem domu 1
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Bronisława Przymirskiego, pod numerem domu 1

Jackowski Jan
OLEJÓW
1) mąż NN
2) mąż Justyny z domu Mrozickiej
ur. ok. 1790
brak danych o rodzicach
w roku 1828 w wieku 38 lat jako wdowiec (nie podane po kim) ożenił się z Justyną Mrozicką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)

Jackowska Tekla
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1850 była matką chrzestną dla Franciszka Mielnika z domu nr 26 w Olejowie

Jacobi Władysław
TROŚCIANIEC WIELKI?
cieśla ("ligni faber"), brak innych danych
w roku 1881 był ojcem chrzestnym dla Marii Łokot z domu nr 224 w Trościańcu

Jaczyszyn / Jacyszyn Barbara, po mężu Bielec / Bilec (Bielec Barbara) (Bilec Barbara)
BIAŁOKIERNICA
(w księdze ślubów 1817 jej nazwisko zapisano jako Juszczyszyn)
żona Stanisława
wg księgi ślubów 1817: ur. ok. 1795
wg księgi zgonów 1852: ur. ok. 1790, zm. 1852 w wieku 62 lata
ojciec: Jaczyszyn Franciszek
w roku 1817 w wieku 22 lat jako panna wyszła za Stanisława Bilca, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 42
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Walentego Bilec, pod numerem domu 59
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Bielec, pod numerem domu 36
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Bielec, pod numerem domu 12
w roku 1852, już jako wdowa po Stanisławie Bieleckim zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 1

Jaczyszyn Franciszek
BIAŁOKIERNICA
1) mąż NN
2) mąż Julianny z domu Bezpalko
ur. ok. 1764
brak danych o rodzicach
w roku 1824 w wieku 58 lat jako wdowiec (nie podane po kim) ożenił się z Julianną Bezpalko, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 48

Jaczyszyn Katarzyna, po mężu Łuciów (Łuciów Katarzyna)
OLEJÓW
żona Michała
ur. ok. 1799
brak danych o rodzicach
w roku 1818 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Michała Łuciów; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 103

Jaczyszyn Wiktoria, po mężu Szynkarz (Szynkarz Wiktoria)
BIAŁOKIERNICA
żona Błażeja
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Szynkarza
mieszkała w domu nr 9

Jacyszyn Teodor
OLEJÓW

żebrak olejowski ("mendicus Olejoviensis")
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1788, zm. 1855 w wieku 67 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Jagiełło Anna, po mężu Bielecka (Bielecka Anna)
BIAŁOKIERNICA
żona Antoniego
w roku 1854 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 19

Jakimczuk Ostap
RATYSZCZE

mąż Magdaleny z domu Olender
ur. ok. 1799
rodzice: Jakimczuk Bazyli i Wasilowa Agafia
w roku 1824 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Magdaleną Olender, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 36 w Ratyszczu

Jakimowski Jakub
BIAŁOGŁOWY

ur. 1831
rodzice: Jakimowski Jan, służący w dominium ("Servus Dominicalis") i Bąkowska Julianna
rodzice chrzestni: Górski Paweł, kowal i Milikowicz Tekla, żona żołnierza
numer domu 14

Jakimowski Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Julianny z domu Bąkowskiej
służący w dominium ("Servus Dominicalis")
brak informacji o rodzicach
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Jakimowskiego, pod numerem domu 14

Jakubiszyn Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Jakubiszyn Michał i Krupnicka Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Łokieć Tekla, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Pelc, ekspozyt rzymsko-katolicki w Trościańcu
numer domu 276

Jakobiszyn Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1879
rodzice: Jakobiszyn Michał i Sikora Apolonia
rodzice chrzestni: Kurzel Michał i Łucyk Maria, żona Filipa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 25

Jakobiszyn Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze zgonów pod nazwiskiem Jakubiszyn)
ur. 1882, zm. 1883 w wieku 1 rok i 2 mies.
rodzice: Jakobiszyn Michał i Sikora Apolonia
rodzice chrzestni (...) Jan /nazwisko nieczyt./ i Łucyk Maria, żona Filipa
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica / wycieńczenie
mieszkała w domu nr 25

Jakobiszyn Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze ślubów w r. 1877 jego nazwisko zapisano jako Jakubyszyn)
1) mąż Apolonii z domu Sikora
2) mąż Marii z domu Krupickiej
grekokatolik
ur. ok. 1850 Wybranówka, zam. Trościaniec Wielki
kucharz pałacowy (u Sióstr Miłosierdzia w Trościańcu Wielkim?)
rodzice: Jakobiszyn Erazm (Harasym) i Rybak Anna (w r. 1877 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Korman)
w roku 1877 mieszkał w domu nr 1, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Apolonią Sikora z domu nr 25
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Jakobiszyn, pod numerem domu 25
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Jakobiszyn, pod numerem domu 25
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Jakobiszyn, pod numerem domu 25
w roku 1892 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 276
w tym samym roku 1892 mieszkał pod numerem domu 1 (dwór olejowski) w wieku 42 lat jako wdowiec po Apolonii Sikora ożenił się z Marią Krupicką z Olejowa, nr domu 209 (w księdze ślubów nazwisko panieńskie żony zapisano jako Krupnicka)
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Jakubiszyn - pod numerem domu 276

Jakobiszyn Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze zgonów pod nazwiskiem Jakubiszyn)
ur. i zm. 1877, w wieku 7 dni
córka kucharza
rodzice: Jakobiszyn Michał i Sikora Apolonia
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Bochenko Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w oryginale brak fragmentu strony z przyczyną zgonu
mieszkała w domu nr 25

Jakubyna Maria, po mężu Taras (Taras Maria)
NETERPIŃCE

żona Onufrego
córka Wojciecha i Anny
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Taras, pod numerem domu 8

Jambroszko Błażej
NETERPIŃCE

mąż Rozalii z domu Strąg, po 1-szym mężu Sąsiadek
ur. ok. 1844 Seredyńce, zam. Neterpińce
rodzice: Jambroszko Jan i Sołtys Apolonia
w roku 1878 mieszkał w domu nr 29, w wieku 34 lat jako kawaler ożenił się z wdową Rozalią Sąsiadek z domu Strąg, nr domu 20 w Neterpińcach
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Jambroszko, pod numerem domu 20
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Teodora Jambroszko, pod numerem domu 20
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Jambroszko, pod numerem domu 20

Jambroszko Maria (Marianna)
NETERPIŃCE

ur. 1880, zm. 1883 w wieku 2 lat i 4 miesiące
rodzice: Jambroszko Błażej i Strąg Rozalia
rodzice chrzestni: Sąsiadek Mikołaj i Sąsiadek Dorota, żona Karola
zapisana przyczyna zgonu: NN termin ("morbith /Kur./")
numer domu 20

Jambroszko Teodor
NETERPIŃCE

ur. 1887
rodzice: Jambroszko Błażej i Strąg Rozalia
rodzice chrzestni: Taras Aleksy i Sąsiadek Dorota, żona Karola
numer domu 20

Jambroszko Zofia
NETERPIŃCE

ur. 1890
rodzice: Jambroszko Błażej i Strąg Rozalia
rodzice chrzestni: Najwer Sebastian i Sąsiadek Dorota, żona Karola
numer domu 20

Jamnycz Maria, po 1-szym mężu Żurak, po 2-gim Witrenko, po 3-cim Darmohraj (Żurak Maria) (Witrenko Maria) (Darmohraj Maria)
OLEJÓW / BIAŁOKIERNICA

1) żona Jana Żuraka
2) żona Bazylego Witrenko
3) żona Pawła Darmohraj
ur. ok. 1827
rodzice: Jamnycz Teodor i Anna
w roku 1848 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jana Żuraka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 35 w Białokiernicy
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Witrenko - pod numerem domu 35 w Białokiernicy
w tym samym roku 1861 mieszkała w domu nr 35 w Białokiernicy, w wieku 34 lat jako wdowa po Bazylim Witrenko wyszła za Pawła Darmohraja z Milna, nr domu 52
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Darmohraj - pod numerem domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janczyk Jakub
OLEJÓW
ur. ok. 1795, zm. 1860 w wieku 65 lat
kawaler, służący
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
mieszkał w domu nr 169

Janicki Korneliusz
BEREMOWCE
właściciel dóbr (chyba części dóbr?) Beremowce
w roku 1862 występował jako świadek

Janicki Walenty
OLEJÓW
mąż Marianny z domu Baran
ur. ok. 1850, Zacirnia(?) w Rzeszowskiem
robotnik pracujący przy olejowskiej drodze publicznej
rodzice: Janicki Stanisław i Kopa Marianna
w roku 1880 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Baran ur. Rogowska Wola, zamiast numeru domu dla obojga wpisane "D" (droga)

Janiga Jan
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1895 występował jako świadek ślubu

Janiga Mikołaj
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1836 występował jako świadek ślubu

Janiga Wincenty
BZOWICA
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1797, zm. 1837 w wieku 40 lat
w roku 1837 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca
mieszkał w domu nr 30

Janik Antoni
BIAŁOGŁOWY

ur. 1830
rodzice: Janik Jan i Kuczma Tatiana
rodzice chrzestni: Kwiatek Franciszek i Kuczmowa Ewa
numer domu 87

Janik Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Tatiany z domu Kuczma
rodzice: Janik Antoni i Urszula
w roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Janika, pod numerem domu 87

Janik Katarzyna po mężu Kukurudza (Kukurudza Katarzyna)
BIAŁOGŁOWY

żona Jana
ur. ok. 1820
rodzice: Janik Jan i Tatiana
w roku 1838 mieszkała w domu nr 87, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Kukurudzę z domu nr 59 w Białogłowach

Janik Tekla
BIAŁOGŁOWY

ur. 1836
rodzice: Janik Wawrzyniec i Parij Anna
rodzice chrzestni: Partacz Sebastian i Kwiatkowa Katarzyna
numer domu 87

Janik Wawrzyniec
BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Parij
brak informacji o rodzicach
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Janik, pod numerem domu 87

Janikowski Stanisław
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Piaseczyńskiej
leśniczy ("Inspector Silva")
brak danych o rodzicach
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Janikowskiego - pod numerem domu 1

Janikowski Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1823
rodzice: Janikowski Stanisław i Piaseczyńska Katarzyna
rodzice chrzestni: Witkowski Jan i Świadkiewiczowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 1

Jankowska Katarzyna, po mężu Horodyska (Horodyska Katarzyna)
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW

żona Szymona
rodzice: Jankowski Jan i Katarzyna
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Horodyskiego - pod numerem domu 62 w Białokiernicy
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Horodyskiego - pod numerem domu 65 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janson Anna, po mężu Kręcicka (Kręcicka Anna)
OLEJÓW
żona Andrzeja
ur. ok. 1852, Alfredówka
rodzice: Janson Filip i Kroner(?) Anna
w roku 1878 mieszkała w domu nr 1 (dominium), w wieku 26 lat jako panna wyszła za Andrzeja Kręcickiego z Kołtowa, nr domu 62

Janusz Barbara
OLEJÓW

ur. 1857
rodzice: Janusz Paweł i Wolaniuk Maria
rodzice chrzestni: Wolaniuk Tymoteusz i Łuciów Magdalena, żona Mykiety
numer domu 34
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janusz Eliasz
OLEJÓW

ur. 1864
rodzice: Janusz Paweł i Wolaniuk Maria
rodzice chrzestni: Łucyk Andrzej i Łuciów Magdalena, żona Mykiety
numer domu 33
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janusz Eudokia
OLEJÓW

ur. 1856, zm. 1863 w wieku 7 lat
rodzice: Janusz Teodor i Wolaniuk Anastazja
rodzice chrzestni: Łuciów Mykieta i Łuciów Eudokia, żona Michała
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 34
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janusz Melania
OLEJÓW

ur. 1849
rodzice: Janusz Teodor i Wolaniuk Anastazja
rodzice chrzestni: Łuciów Mykieta i Osiecka Eudokia, żona Pawła
numer domu 34
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janusz Paweł
OLEJÓW

mąż Marii / Marianny z domu Wolaniuk
ur. ok. 1824
rodzice: Janusz Jakub i Łucyk Marianna, córka Ignacego
w roku 1850 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Wolaniuk, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 24 w Olejowie
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Barbary Janusz - pod numerem domu 34
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eliasza Janusz - pod numerem domu 33
dane z ksiąg grecko-katolickich

Janusz Teodor / Janus Teodor
OLEJÓW

mąż Anastazji z domu Wolaniuk
ur. ok. 1821
rodzice: Janus Jakub i Maria
w roku 1847 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Wolaniuk, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 24 w Olejowie
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Melanii Janusz - pod numerem domu 34
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Janusz - pod numerem domu 34
dane z ksiąg grecko-katolickich

Jaremkiewicz / Jaremkowicz Rozalia, po mężu Dunajewicz (Dunajewicz Rozalia)
RATYSZCZE / TROŚCIANIEC WIELKI

żona Ignacego, ekonoma w Trościańcu
rodzice: Jaremkiewicz (Jaremkowicz) Daniel i Anna
(dwie różne wersje zapisu jej nazwiska, a w r. 1831 błędnie jako Darembiewicz i w r. 1837 błędnie jako Paulowicz)
w roku 1831 (jako Darembiewicz Rozalia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dunajowicz, pod numerem domu 107 w Ratyszczu
w roku 1837 (jako Paulowicz Rozalia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Dunajewicza - pod numerem domu 99
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Leona Dunajewicza - pod numerem domu 1
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Dunajewskiego - pod numerem domu 1
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ludwiki Dunajewskiej - pod numerem domu 1
Jarkun Ksenia
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1862 była matką chrzestną dla Tekli Skoczylas z domu nr 4 w Beremowcach

Jarkun Roman
BEREMOWCE
mąż Aleksandry z domu Seńkowskiej
żołnierz 9 kompanii 15 pułku im. księcia Nassau
ur. ok. 1825 Beremowce
rodzice: Jarkun Teodor i Czarny Helena (oryg. "Czorniy")
w roku 1853 mieszkał w domu nr 24, w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Aleksandrą Seńkowską z domu nr 3
w roku 1861 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 11

Jarkun Roman
BEREMOWCE
brak innych danych, zapewne j.w.
w roku 1884 dwa razy występował jako świadek

Jarmasz Tatiana, po mężu Jary (Jary Tatiana)
BIAŁOGŁOWY

żona Wincentego
brak informacji o rodzicach
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Jarego, pod numerem domu 94

Jarmasz Teodor
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Pasi, nazwisko panieńskie nie podane
2) mąż wdowy Marii Mikickiej
ur. ok. 1800
brak informacji o rodzicach
w roku 1832 w wieku 32 lat jako wdowiec po Pasi, nazwisko panieńskie nie podane ożenił się z wdową Marią Mikicką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 46 w Białogłowach

Jarmosz(?) Marianna, po mężu Sikora (Sikora Marianna)
BIAŁOGŁOWY

żona Jana
brak informacji o rodzicach
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Sikora, pod numerem domu 93

Jarosiewska Eufronia, po mężu Brzezowska (Brzezowska Eufronia)
RENIÓW

żona Mikołaja
brak informacji o rodzicach
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Brzezowskiego, pod numerem domu 54

Jarosiński(?) Michał
OLEJÓW
ekonom, brak innych danych
w roku 1855 występował jako świadek

Jarosz Jan
HUKAŁOWCE
mąż Balbiny z domu Górskiej
ur. ok. 1862 Tustogłowy zam. Hukałowce
rodzice: Jarosz Grzegorz i Łopuszyńska Magdalena
w roku 1894 w wieku 32 lata jako wdowiec po Marii Nowosilskiej ożenił się z wdową Balbiną Maćków z domu Górską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 46?

Jarosz Maria, po mężu Perejmybida (Perejmybida Maria)
HUKAŁOWCE
żona Stefana
ur. 1858 Tustogłowy. zam. Hukałowce
rodzice: Jarosz Grzegorz i Łopuszyńska Magdalena
w roku 1885 mieszkała w domu nr 107, w wieku 27,5 lat jako panna wyszła za grekokatolika Stefana Perejmybida

Jarosiewicz Mikołaj
OLEJÓW
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1794, zm. 1834 w wieku 40 lat
emerytowany żołnierz (oryg. "emeritus miles")
w roku 1834 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka / febra
mieszkał w domu nr 14

Jarusiewicz Agnieszka
OLEJÓW
ur. 1817, zm. 1818 w wieku 1,5 roku
ojciec: Jarusiewicz Stanislaw
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
mieszkała w domu nr 91

Jarusiewicz Barbara
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1818 była matką chrzestną dla Kunegundy Radom z domu nr 68 w Olejowie

Jarusiewicz Franciszek
OLEJÓW?
brak innych danych
w roku 1822 występował jako świadek ślubu

Jarusiewicz / Jaruszewicz Katarzyna, po mężu Spioch (Spioch Katarzyna)
OLEJÓW
(dwie różne wersje pisowni jej nazwiska w źródłach)
żona Antoniego
wg księgi ślubów 1840: ur. ok. 1824
wg księgi zgonów 1841: ur. ok. 1821, zm. 1841 w wieku 20 lat
rodzice: Jarusiewicz (Jaruszewicz) Stanisław i Barbara, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1840 mieszkała w domu nr 1 (olejowski dwór), w wieku 16 lat jako panna wyszła za Antoniego Spiocha z domu nr 87
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Spiocha, pod numerem domu 88
w tym samym roku 1841 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: apopleksja, numer domu 88

Jarusiewicz Marianna
OLEJÓW?
brak innych danych
w roku 1833 była matką chrzestną dla Agnieszki Hajduk z domu nr 21 w Białokiernicy

Jaruszewicz Maria, nazwisko panieńskie NN
OLEJÓW
żona Stanisława
ur. ok. 1766, zm. 1841 w wieku 75 lat
w roku 1841 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości
mieszkała w domu nr 88

Jarusiewicz Stanisław
OLEJÓW
mąż Barbary, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1840 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Antonim Spiochem

Jaruszewicz Stanisław
OLEJÓW
mąż Marii, NN nazwisko panieńskie
w roku 1841 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 88
(być może osoba j.w. i zgon drugiej żony?)

Jarusiewicz Stanisław
OLEJÓW
wdowiec po Helenie z domu Olendra
ur. ok. 1782, zm. 1852 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: uwiąd starczy
mieszkał w domu nr 37

Jaruszewicz Stanisław
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1828 występował jako świadek ślubu

Jarusiewicz Tekla
OLEJÓW
ur. ok. 1819, zm. 1838 w wieku 19 lat
ojciec: Jarusiewicz Stanislaw
zapisana przyczyna zgonu: NN termin "pulmonaria" - coś zw. z płucami
mieszkała w domu nr 88

Jaruszewicz Wiktoria, po mężu Miaskowska (Miaskowska Wiktoria)
OLEJÓW
żona Mikołaja
(jej nazwisko panieńskie zapisywano też jako Jarusiewicz - a w księdze zgonów jako Jaruszewska)
ur. ok. 1825, zm. 1860 w wieku 35 lat
rodzice: Jaruszewicz Stanisław i Borejko Barbara
w roku 1843 mieszkała w domu nr 88, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Miaskowskiego z domu nr 73
w roku 1845 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Miaskowskiej, pod numerem domu 88
w roku 1860 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie / wyniszczenie, numer domu 155

Jarzymowski Mikołaj
OLEJÓW?
szewc
w roku 1851 był ojcem chrzestnym dla Karola Święcickiego z domu nr 1 w lesie (dosł. "in sylva")

Jasińska Magdalena, po mężu Ryszyńska (Ryszyńska Magdalena)
BIAŁOGŁOWY

żona Mikołaja
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Truszyńskiego, pod numerem domu 104

Jasińska Wiktoria Wanda po mężu Neronowicz (Neronowicz Wiktoria Wanda)
HALCZYNA DOLINA / MSZANIEC

żona Erazma
ur. ok. 1863 Halczyna Dolina, zam. Mszaniec
rodzice: Jasiński Mikołaj, ekonom w Halczynej Dolinie i Turczyńska (Torczyńska) Wilhelmina
rodzice chrzestni: Stebelski Franciszek, księgowy w Olejowie i Iwaszkiewicz Wanda, żona Józefa, nadleśniczego w Pieniakach
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w księdze chrztów pod numerem domu 1
w roku 1880 mieszkała w domu nr 1 w Mszańcu, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Erazma Neronowicza, nadleśniczego w Białogłowach, nr domu 1
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Eugeniusza Franciszka Neronowicza, numer domu nie podany
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mariana Kazimierza Neronowicza, pod numerem domu 1

Jasiński Feliks
NOWOSIÓŁKI

mąż Marii z domu Minasowicz
ekonom
ur. ok. 1860 Remizowce, zam. Nowosiółki
rodzice: Sasiński Mikołaj i Turczyńska Wilhelmina
w roku 1887 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Minasowicz z Białogłów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1

Jasiński Julian Antoni
HALCZYNA DOLINA
ur. 1864
syn ekonoma z Halczynej Doliny
rodzice: Jasiński Mikołaj i Turczyńska Wilhelmina (nazwisko matki zapisane błędnie jako Turzańska )
rodzice chrzestni: Bestecki Józef, nadzorca owczarni w Olejowie i Glazarewicz Honorata, żona nadleśniczego w Łukawcu
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 1

Jasiński Mikołaj
HALCZYNA DOLINA / MSZANIEC

mąż Wilhelminy z domu Turczyńskiej (w r. 1864 nazwisko żony błędnie zapisane jako Turzańska))
ekonom w Halczynej Dolinie
rodzice: Jasiński Franciszek i Wasilkowska Anna
mieszkał w domu nr 1 w Halczynej Dolinie
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wiktorii Wandy Jasińskiej
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Juliana Antoniego Jasińskiego z domu nr 1 w Halczynej Dolinie
w tym samym roku 1864 wymieniony jako mąż zmarłej
w roku 1880 mieszkał w Mszańcu, jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Wiktorii Wandy z Erazmem Neronowiczem, nadleśniczym w Białogłowach

Jasiński Piotr
BIAŁOGŁOWY

wdowiec
ur. ok. 1754, zm. 1824 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 111

Jastrzębski Amandus Władysław
OLEJÓW
mąż Julianny z domu Syreid
ur. 1845, Mikołajów
szlachcic, syn ekonoma z Mikołajowa, "prefectus" leśniczych w Olejowie (nadleśniczy?)
rodzice: Jastrzębski Franciszek i Siewińska Teresa
w roku 1873 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Julianną Syreid ur. Lwów, dla obojga ten sam nr domu 1 - dominium

Jastrzemski Jakub
OLEJÓW
mąż Teresy z domu Miaskowskiej
ur. ok. 1805
rodzice: Jastrzemski Jan i Hacz(?) /Haca?/ Marianna
w roku 1828 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Teresą Miaskowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 18

Jawny Jacko
RATYSZCZE

mąż Marii z domu Olender
ur. ok. 1799
rodzice: Jawny Ilko i Wasiłowa Parańka
w roku 1824 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olender, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 33 w Ratyszczu

Jawornicka Antonia Felicja
OLEJÓW
ur. 1853, zm. 1855 w wieku 2 1/4 roku
córka ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta (w księdze zgonów nazwisko matki jako Wnarowska)
rodzice chrzestni: Fellner Karol, mandatariusz olejowski i jego żona Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: cholera
mieszkała w domu nr 2

Jawornicka Celina Józefa, po mężu Fürchmid (Fürchmid Celina Józefa)
OLEJÓW
żona Feliksa
ur. ok. 1852
szlachcianka, córka ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta
w roku 1870 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Feliksa Fürchmida, ekonoma w Harbuzowie, oboje wymienieni pod tym samym numerem 1 (dwór olejowski)

Jawornicka Jadwiga Wincenta
OLEJÓW
ur. i zm. 1859 w wieku 5 tygodni
córka szlachcica, ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta (w księdze zgonów nazwisko matki jako Wnarowska)
rodzice chrzestni: Iwanicki Michał, kasjer olejowski i pani Gottsohner Ewa, żona aptekarza ze Zborowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kurator w Olejowie
w księdze chrztów pod numerem domu 2
zapisana przyczyna zgonu: słabość, numer domu 3

Jawornicka Marcella Wanda
OLEJÓW
ur. 1865
szlachcianka, córka ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta
rodzice chrzestni: Lewiński Mikołaj, ogrodnik w Olejowie i Moskwa Emilia, nauczycielka tańca w Olejowie
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 9

Jawornicka Maria, po mężu Hordyńska (Hordyńska Maria)
OLEJÓW
żona Mikołaja
szlachcianka, córka ekonoma olejowskiego
ur. ok. 1849, Lubaczów
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta
w roku 1867 mieszkała dominium; w wieku 18 lat jako panna wyszła za grekokatolika Mikołaja Hordyńskiego, ur. Mosty w Samborskiem, zam. Załoźce Nowe, dom nr 35; świadkiem na ich ślubie był osobiście Kazimierz hr. Wodzicki

Jawornicka Paulina Helena
OLEJÓW
ur. 1861
córka ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta
rodzice chrzestni: Wojnarowski Modest, nadleśniczy i Kozaryn Antonina, panna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 170

Jawornicki Kacper
OLEJÓW
mąż Elżbiety z domu Zalotyńskiej
szlachcic, ekonom w Olejowie
rodzice: Jawornicki Jan i Gottsohner Ludwika
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antonii Felicji Jawornickiej, pod numerem domu 2
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Władysława Kazimierza Jawornickiego, pod numerem domu 2
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Jawornickiego, pod numerem domu 2
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jadwigi Wincenty Jawornickiej, pod numerem domu 2
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Heleny Jawornickiej, pod numerem domu 170
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tadeusza Edmunda Jawornickiego, pod numerem domu 1
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcelli Wandy Jawornickiej, pod numerem domu 9
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Marii z Mikołajem Hordyńskim z Załoźców Nowych
w roku 1870 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Celiny Józefy z Feliksem Fürchmidem z Harbuzowa
w latach 1865-1867 występował jako świadek

Jawornicki Kazimierz
OLEJÓW
ur. 1857, zm. 1860 w wieku 2,5 roku
syn ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta (w księdze zgonów nazwisko matki jako Wnarowska)
rodzice chrzestni: Godlewski Józef, nadleśniczy i Ciecharzewska Emilia, żona rządcy dóbr olejowskich
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 2

Jawornicki Tadeusz Edmund
OLEJÓW
ur. 1862
syn ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta
rodzice chrzestni: Żukowski Fabian, proboszcz grecko-katolicki z Olejowa i Gottsohner Ewa, żona Jana, aptekarza w Zborowie
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 1

Jawornicki Władysław Kazimierz
OLEJÓW
ur. 1855, zm. 1856 w wieku 11 miesięcy
syn ekonoma olejowskiego
rodzice: Jawornicki Kacper i Zalotyńska Elżbieta (w księdze zgonów nazwisko matki jako Wnarowska)
rodzice chrzestni: Gottsohner Jan, farmaceuta ze Zborowa i Fellner Maria, żona mandatariusza olejowskiego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: udar mózgu / apopleksja
mieszkał w domu nr 2

Jaworowski Maciej
RATYSZCZE

ur. 1818
rodzice: Jaworowski Marcin i Marcinkowa Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Józef i Babiuch Agnieszka
numer domu 21

Jaworowski Marcin
RATYSZCZE

mąż Rozalii z domu Marcinkowej
brak informacji o rodzicach
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Jaworowskiego, pod numerem domu 21

Jazłowiecka Maria, po 1-szym mężu Żuk, po 2-gim Łokieć (Żuk Maria) (Łokieć Maria)
CZYSTOPADY / TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Ignacego Żuka
2) żona Onufrego Łokcia
ur. ok. 1844/1845 Jaśniszcze, zm. 1891 w wieku 47 lat
rodzice: Jazłowiecki Władysław i Wróbel Wiktoria (w r. 1882 imię ojca zapisano jako Stanisław)
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Żuk, pod numerem domu 38
w roku 1882 (nazwisko panieńskie nie wpisane) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Żuk, pod numerem domu 92
w roku 1890 mieszkała w domu nr 26? w Czystopadach, w wieku 45 lat jako wdowa po Ignacym Żuku wyszła za wdowca Onufrego Łokcia z Trościańca Wielkiego, nr domu 27
w roku 1891 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 27 w Trościańcu

Jednorog Apolonia, po mężu Sidorowicz (Sidorowicz Apolonia)
OLEJÓW
żona Stefana
ojciec: Jednorog Paweł
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sidorowicz
mieszkała w domu nr 1

Jednorowicz Anna, po mężu Olender (Olender Anna)
RATYSZCZE

żona Jana
ur. ok. 1839, zm. 1875 w wieku 36 lat
rodzice: Jednorowicz Franciszek i Kłos Maria
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 42
w roku 1875 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 32

Jednorowicz Franciszek
RATYSZCZE

żonaty (dane żony nie wpisane)
ur. ok. 1812, zm. 1878 w wieku 66 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 32

Jednorowicz Franciszek
RATYSZCZE

ur. ok. 1858, zm. 1863 w wieku 5 lat
rodzice: Jednorowicz Franciszek i Maria
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 32

Jednorowicz Jan
RATYSZCZE

mąż Anny z domu Ferenc
rodzice: Jednorowicz Franciszek i Kuźnyk(?) Marianna
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Jednorowicza, pod numerem domu 32

Jednorowicz Józefa, po mężu Jankiewicz (Jankiewicz Józefa)
RATYSZCZE

żona Franciszka
córka Wojtka Jednorowicza
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Jana i Ewy Jankiewicz, numer domu nie podany

Jednorowicz Magdalena, po mężu Tabin (Tabin Magdalena)
RATYSZCZE

żona Andrzeja
rodzice: Jankiewicz Wojciech i Małgorzata
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Stanisława Tabina, pod numerem domu 37

Jednorowicz Małgorzata po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
RATYSZCZE

wdowa po Wojciechu Jednorowiczu
ur. ok. 1768, zm. 1838 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 32

Jednorowicz Michał
RATYSZCZE

ur. 1896
rodzice: Jednorowicz Jan i Ferenc Anna
rodzice chrzestni: Tymczyszyn Antoni i Ferenc Barbara, żona Grzegorza
numer domu 32

Jednorowicz Piotr
RATYSZCZE

ur. i zm. 1857, żył 3 dni
rodzice: Jednorowicz Franciszek i Zernik Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość niemowlęca
numer domu 32

Jednorowicz Wojciech
RATYSZCZE

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1760, zm. 1830 w wieku 70 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 23

Jędryaś Katarzyna, po mężu Żak (Żak Katarzyna)
RENIÓW

żona Marcina
córka Tomasza i Tekli z domu Biela
w roku 1894 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Żak, pod numerem domu 118

Jędrzejowicz Wiktoria, po mężu Bil (Bil Wiktoria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Tomasza
córka Michała
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Bila - pod numerem domu 36

Jopek Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1761, zm. 1816 w wieku 55 lat
w roku 1816 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie gruźlicze, numer domu 41

Jobko Anna, po mężu Kusiak (Kusiak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
wg danych z 1830: córka Stanisława
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Kusiaka - pod numerem domu 81
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Kusiaka - pod numerem domu 81
(Uwaga: nie wiadomo, czy ta osoba istniała. Być może chodzi o błędnie zapisaną Annę z domu Krówka)

Jobko / Jopek Magdalena, po mężu Zrubek (Zrubek Magdalena)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Kajetana
wg danych z 1830: córka Stanisława
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Zrubka - pod numerem domu 109
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Zrubek - pod numerem domu 109
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Zrubka - numer domu nie podany

(Uwaga: na pewno chodzi o tą samą osobę co j.w. Nie wiemy jednak, która wersja nazwiska panieńskiego - Jobko czy Kaziurek - jest prawidłowa. Jednak imiona rodziców Stanisław i Franciszka występują przy innej kobiecie z rodu Jopek / Jobko - Mariannie, żonie Jana Półtoraka z domu nr 134. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić ją w tym miejscu.)
Kaziurek Magdalena, po 1-szym mężu Zróbek, po 2-gim Półtorak (Zróbek Magdalena) (Półtorak Magdalena)
TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona NN Zróbka
2) żona Jakuba Półtoraka
ur. ok. 1811
wg danych z księgi ślubów: rodzice: Kaziurek Stanisław i Jadwiga
wg danych z 1843: rodzice: Kaziurek Stanisław i Franciszka
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Zrubka - pod numerem domu 109
w roku 1841 mieszkała w domu nr 109, w wieku 30 lat jako wdowa (nie podane, po kim) wyszła za wdowca Jakuba Półtoraka z domu nr 125
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Półtorak - pod numerem domu 125
w roku 1846 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 125

Jobkowa Marianna, po mężu Olender (Olender Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Andrzeja
brak danych o rodzicach
(w r. 1818 przy chrzcie córki Marianny (I) jej nazwisko panieńskie nie zostało zapisane)
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny (I) Olender - pod numerem domu 49
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny (II) Olender - pod numerem domu 49
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Olender - pod numerem domu 49

Jopek (Jobko) Maria (Marianna), po mężu Półtorak (Półtorak Maria) (Półtorak Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. ok. 1805/1806, zm. 1862 w wieku 56 lat
rodzice: Jobek Stanisław i Franciszka
(Przy tej osobie różne wersje zapisu nazwiska panieńskiego: Jobko, Jobek, Jopek; w późniejszych latach u jej potomków najczęściej to nazwisko zapisywano jako Jopek. Dodatkowo w roku 1822 błąd w księgach i jej nazwisko panieńskie zapisane jako Kazurek )
w roku 1821 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Półtoraka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 5
w roku 1822 (jako Marianna z domu Kazurkowa) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Półtorak - pod numerem domu 134
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Półtorak - pod numerem domu 134
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Półtoraka - numer domu nie podany
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1838 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 134
w roku 1862 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 134

Jobko Marianna, po mężu Krupnicka (Krupnicka Marianna)
RATYSZCZE

żona Marcina
ur. ok. 1816, zm. 1877 w wieku 61 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze
numer domu 18

Jobek Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1837, zm. 1839 w wieku 2 lat
matka: Jobek Magdalena
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 109

Jokrzyćka Agnieszka
RATYSZCZE

ur. ok. 1812, zm. 1824 w wieku 12 lat
rodzice: Jokrzyćki Marcin i Pochwalony Magdalena
zapisana przyczyna zgonu: rana brzucha
numer domu 37

Józefowicz Maria po mężu Bogucka (Bogucka Maria)
ZAŁOŹCE / CZYSTOPADY

żona Tymoteusza
ur. ok. 1871
rodzice: Józefowicz Józef i Misiewicz Katarzyna
w roku 1888 mieszkała w domu nr 346 w Załoźcach, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Tymoteusza Boguckiego z domu nr 62 w Czystopadach
po ślubie zamieszkała w Czystopadach
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Boguckiej, pod numerem domu 77
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Barbary Boguckiej, pod numerem domu 94

Jurczenków Rozalia po mężu Popowicz (Popowicz Rozalia)
RATYSZCZE

żona Marka
ur. ok. 1811
rodzice: Jurczenków Antoni i Katarzyna
w roku 1833, w wieku 22 lat jako panna wyszła za wdowca Marka Popowicza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 41 w Ratyszczu

Jurkiewicz Franciszek
SERETEC

mąż Ewy z domu Baj
w roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Michała z Anną Petryszyn

Jurkiewicz Helena po mężu Lech (Lech Helena)
NETERPIŃCE

żona Andrzeja
ur. ok. 1860 Seretec, zam. Neterpińce
rodzice: Jurkiewicz Jakub i Bil Maria
w roku 1882 mieszkała w domu nr 22, w wieku 22 lat jako panna wyszła za wdowca Andrzeja Lecha z domu nr 1 w Neterpińcach

Jurkiewicz Helena, po mężu Lew (Lew Helena)
NETERPIŃCE
żona Andrzeja
rodzice: Jurkiewicz Jakub i Bil Maria
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Lew, pod numerem domu 1
(osoba j.w. - nie wiemy jednak, która wersja nazwiska męża - Lew czy Lech - jest prawidłowa)

Jurkiewicz Michał
SERETEC

mąż Anny z domu Petryszyn
ur. ok. 1860
rodzice: Jurkiewicz Franciszek i Baj Ewa
w roku 1882 mieszkał w domu nr 22 w Seretecu, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Anną Petryszyn z domu nr 7 w Reniowie

Juszczyn Jan
BZOWICA?
mąż Marianny z domu Magdycz
ur. ok. 1799
rodzice: Juszczyn Tomasz i Maryna (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1823 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Magdycz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 34

Jusczyszyn Roman
OLEJÓW

żebrak olejowski ("mendicus Olejoviensis")
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1795, zm. 1858 w wieku 63 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 54
dane z ksiąg grecko-katolickich

Juzwian Jan
TROŚCIANIEC WIELKI?

mąż Agaty z domu Babiuch
szewc ("sutor")
ur. ok. 1801
rodzice: Juzwian Wojciech i Gajowa Maria
w roku 1825 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agatą Babiuch z Trościańca Wielkiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 59
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.