ZałoĽce - księga ¶lubów, indeks nazwisk ¦-V
Dodane przez Remek dnia Listopad 17 2016 14:51:51

Z KSIˇG KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁO¬CACH 1816-1900
¦LUBY Z MIASTA ZAŁO¬CE - INDEKS NAZWISK CZĘ¦Ć 8

Czę¶ć pierwsza z nazwiskami od Andrejczuk do Byczek jest tutaj
Czę¶ć druga z nazwiskami od Ceglarz do Furdeczka jest tutaj
Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Gajowski do Karp jest tutaj
Czę¶ć czwarta z nazwiskami od Karpik do Kwoczyński jest tutaj
Czę¶ć pi±ta z nazwiskami od Lachiewicz do My¶liwiec jest tutaj
Czę¶ć szósta z nazwiskami od Nadachowski do Rutkowski jest tutaj
Czę¶ć siódma z nazwiskami od Sabal do Szymczyszyn jest tutaj
Czę¶ć dziewi±ta z nazwiskami od Wajda do Żukowski jest tutaj
¦liwińska Katarzyna, córka Tomasza i Tekli zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 103, w roku 1863 w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Bieleckiego, nr domu 122 ZałoĽce
¦liwińska Maria, córka Tymoteusza i Tekli zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 103, w roku 1849 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jakuba Myszkę, nr domu 740 ZałoĽce
¦liwińska Rozalia, córka Tomasza i Tekli zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 103, w roku 1867 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Karola Kostkę, nr domu 522 ZałoĽce
¦liwiński Józef, c.k. żołnierz, syn Piotra i Marii zd. Drozd, ZałoĽce, nr domu 103, w roku 1889 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Antonin± Góral, nr domu 213 ZałoĽce
¦liwiński Leopold, syn Kacpra i Anny zd. Wolańskiej, ur. 1844 Lwów, zam. ZałoĽce, nr domu 1035, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Agnieszce zd. Buczny ożenił się z wdow± Mari± zd. Szarzyńsk± 1mo voto Breus, nr domu 203 ZałoĽce
¦liwiński Piotr, syn Tomasza i Tekli zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 103, w roku 1861 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Drozd 1mo voto Mrozowsk±, nr domu 166 ZałoĽce
¦liwiński Tomasz, mieszczanin, syn Józefa i Anny, w roku 1822 w wieku 24 lata (stan cywilny niejasny - znaczki w rubrykach kawaler i wdowiec) ożenił się z Tekl± Góral, oboje wymienieni pod numerem domu 114 ZałoĽce

¦wiadkiewicz Anastazja, córka Łukasza i Marii, w roku 1827 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Szymona Pisznickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 166 ZałoĽce
¦wiadkiewicz Marianna, córka Łukasza i Marianny, w roku 1827 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Bartłomieja S±siadka, oboje wymienieni pod numerem domu 147 ZałoĽce
¦wiadkiewicz Petronela, córka Łukasza i Marii, w roku 1831 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Smolińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 164 ZałoĽce
¦wi±tecki Antoni Jan, skarbnik pałacowy, syn Jana i Rozalii zd. Hryceńko, ur. 1866 Podkamień, zam. Ja¶niszcze, w roku 1896 w wieku jako kawaler ożenił się z Stefani± Teres± Rubińsk± z Załoziec, dla obojga brak numeru domu
Swider Anna, 1mo voto Żmud, córka Piotra Swider i Marii zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 1027, w roku 1881 w wieku 30 lat jako wdowa po Pawle Żmud wyszła za wdowca Antoniego Walentyńskiego, nr domu 986 ZałoĽce
Swider Piotr, mieszczanin, syn Pawła i Marii, w roku 1832 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Nyszta, oboje wymienieni pod numerem domu 412 ZałoĽce
Swider Tomasz, rolnik, syn Piotra i Marii zd. Miszczuk, ZałoĽce, nr domu 643, w roku 1860 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Słaby, nr domu 619 ZałoĽce
¦wider Agnieszka, córka Grzegorza i Heleny zd. Michalskiej, w roku 1824 w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Gabriela Kołtun, oboje wymienieni pod numerem domu 280 ZałoĽce
¦wider Anna, ur. 1876, córka Tomasza i Marii zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 797, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Franciszka Mykietów, nr domu 96? ZałoĽce
¦wider Antoni, mieszczanin, syn Józefa i Ewy zd. Sucheckiej, w roku 1893 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Justyn± zd. Tymczyszyn 1mo voto Maksymów, oboje wymienieni pod numerem domu 597 ZałoĽceTalarowska Katarzyna, córka Piotra i Marceli, w roku 1838 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Bartłomieja S±siadka, oboje wymienieni pod numerem domu 46 ZałoĽce
Taralczuk Julianna, córka Wawrzyńca i Marii, w roku 1842 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Bazylego Makar, oboje wymienieni pod numerem domu 588 ZałoĽce
Taranczuk Julianna, 1mo voto Makar, córka Wawrzyńca i Marii, w roku 1852 w wieku 30 lat jako wdowa po Bazylim Makar wyszła za wdowca Kazimierza Pihan, oboje wymienieni pod numerem domu 564 ZałoĽce
Taraszewicz Jan, mieszczanin, syn Michała i Anastazji zd. Wołyńcowej(?), w roku 1824 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Kusznierczyk, oboje wymienieni pod numerem domu 282 ZałoĽce
Tarnawski Jan, sługa domowy, syn Antoniego i Anny zd. Łobos, ZałoĽce, nr domu 152, w roku 1879 w wieku 24 lata i 8 miesięcy jako kawaler ożenił się z Barbar± Wojnick±, nr domu 823 ZałoĽce
Tarnawski Michał, mieszczanin, w roku 1816 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Preisner, oboje wymienieni pod numerem domu 265 ZałoĽce
Tarnawski Tomasz, kominiarz, syn Marka i Magdaleny zd. Herman, ZałoĽce, nr domu 477, w roku 1883 w wieku 23 lata i 7 miesięcy jako kawaler ożenił się z Zofi± Emili± Wodeck±, nr domu 101 ZałoĽce
Techer Karol, konwertyta z judaizmu w roku 1814 pod imieniem Antoni, w roku 1816 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Diwakow±(?), oboje wymienieni pod numerem domu 429 ZałoĽce
Tempel Leon, były strażnik skarbowy, w roku 1855 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Pompowsk±(?), oboje wymienieni pod numerem domu 48 ZałoĽce
Tębowiecki Gabriel, w roku 1832 w wieku 32 lata jako wdowiec ożenił się z Magdalen± Zarwańsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 481 ZałoĽce
Tkaczuk Gabriel, mieszczanin, syn Jacka i Marii zd. Szostak, ZałoĽce, nr domu 477, w roku 1880 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Berezowsk±, nr domu 845 ZałoĽce
Tkaczuk Jacek, grekokatolik, mieszczanin, syn Romana i Anastazji zd. Położychwost, w roku 1853 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Szostak, oboje wymienieni pod numerem domu 477 ZałoĽce
Tokarczuk Agnieszka, 1mo voto Partyka, córka Wawrzyńca Tokarczuka i Józefy zd. Stachyra, ZałoĽce, nr domu 45, w roku 1894 w wieku 45 lat jako wdowa po Wincentym Partyka wyszła za grekokatolika Jacka Baraniuka, nr domu 26 ZałoĽce
Tokarska Karolina, córka Łukasza i Katarzyny zd. Szeliga, w roku 1857 w wieku 29 lat jako panna wyszła za Jana Kulę, oboje wymienieni pod numerem domu 404 ZałoĽce

Tomaszewska Antonina, córka Mikołaja i Marii zd. Rutkowskiej, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1863 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Antoniego Soczyńskiego, nr domu 245 ZałoĽce
Tomaszewska Magdalena, córka Mikołaja i Marii zd. Rutkowskiej, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1875 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Wincentego Sucheckiego, nr domu 207 ZałoĽce
Tomaszewska Marcella, córka Szymona i Magdaleny, w roku 1830 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Aleksandra Kwa¶nickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 331 ZałoĽce
Tomaszewska Wincenta, córka Mikołaja i Katarzyny zd. Dunajewskiej, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1885 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Andrzeja Kowalskiego, nr domu 534 ZałoĽce
Tomaszewska Wincentyna, 1mo voto Kowalska, córka Mikołaja Tomaszewskiego i Katarzyny zd. Dunajewskiej, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1893 w wieku 23 lata jako wdowa po Andrzeju Kowalskim wyszła za Ignacego Sowizżał, nr domu 1 ZałoĽce
Tomaszewski Antoni, szewc, syn Szymona i Magdaleny, ZałoĽce, nr domu 93, w roku 1845 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Heske, nr domu 130 ZałoĽce
Tomaszewski Franciszek, szewc, syn Mikołaja i Marii zd. Rutkowskiej, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1857 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Juliann± Góral, nr domu 832 ZałoĽce
Tomaszewski Franciszek, mieszczanin, syn Mikołaja i Marii zd. Rutkowskiej, ZałoĽce, nr domu 951, w roku 1873 w wieku 40 lat jako wdowiec po Juliannie zd. Góral ożenił się z wdow± Antonin± zd. Wnuk 1mo voto Góral, nr domu 143 ZałoĽce
Tomaszewski Mikołaj, mieszczanin, syn Szymona i Magdaleny, w roku 1831 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Rutkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 431 ZałoĽce
Tomaszewski Szymon, mieszczanin, w roku 1831 w wieku 50 lat jako wdowiec po Magdalenie ożenił się z Antonin± Kowarzewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 73 ZałoĽce
Tomaszewski Wojciech, mieszczanin, syn Szymona i Marii, w roku 1843 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Emili± Ziemiańsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 93 ZałoĽce

Topornicka Anna, córka Jana i Józefy zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 135, w roku 1885 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Szymona Szczyrbę, nr domu 684 ZałoĽce
Topornicka Anna, córka Pawła i Katarzyny zd. Hałata, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1886 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jana Nyszta, nr domu 259 ZałoĽce
Topornicka Julia, ur. 1881, córka Teofila i Tekli zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 227, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Andrzeja Soczyńskiego, nr domu 851 ZałoĽce
Topornicka Katarzyna, córka Pawła i Katarzyny zd. Hałata, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1893 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Teodora Łobaj, nr domu 263 ZałoĽce
Topornicka Magdalena, córka Teodora i Anny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 20, w roku 1865 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Piotra Kurzel z Tro¶ciańca Wielkiego, nr domu 204
Topornicka Marcella, córka Michała i Katarzyny zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1867 w wieku 16 lat jako panna wyszła za wdowca Antoniego Górala, nr domu 685 ZałoĽce
Topornicka Maria, córka Bazylego i Barbary zd. Makar, ZałoĽce, nr domu 626, w roku 1885 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Joachima Czechowicza, nr domu 245 ZałoĽce
Topornicka Maria, córka Pawła i Katarzyny zd. Hałata, w roku 1888 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jana Bileckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 150 ZałoĽce
Topornicka Maria, córka Jana i Józefy zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 135, w roku 1891 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Piotra Hrynkiewicza, nr domu 764 ZałoĽce
Topornicka Teresa, córka Bazylego i Rozalii zd. Magierowskiej, ur. Neterpińce, zam. ZałoĽce, nr domu 240, w roku 1861 w wieku 22 lata jako panna wyszła za wdowca Franciszka Kr±pa z Reniowa, nr domu 29
Topornicki Bazyli, grekokatolik, mieszczanin, syn Jana i Agafii zd. Gajowy, ZałoĽce, nr domu 228, w roku 1847 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Barbar± Makar, nr domu 584 ZałoĽce
Topornicki Cyprian, rolnik, syn Andrzeja i Ewy zd. Jacyszyn, ZałoĽce, nr domu 161, w roku 1889 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Olejnik, nr domu 1118 ZałoĽce
Topornicki Cyprian, grekokatolik, ur. 1862, syn Andrzeja i Ewy zd. Jacyszyn, ZałoĽce, nr domu 1118, w roku 1895 w wieku jako wdowiec ożenił się z Rozali± Boszkiewicz, nr domu 250 ZałoĽce
Topornicki Dionizy, grekokatolik, syn Teodora i Anny zd. Bencał, ZałoĽce, nr domu 228, w roku 1892 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Karp, nr domu 964 ZałoĽce
Topornicki Eliasz, mieszczanin, syn Jana i Melanii, ZałoĽce, nr domu 37, w roku 1849 w wieku 38 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Józef± zd. Olender 1mo voto Białoskurnik, nr domu 51 ZałoĽce
Topornicki Filip, grekokatolik, szewc, syn Jana i Tekli zd. Boszkiewicz, ZałoĽce, nr domu 626, w roku 1900 w wieku 25 lat? jako kawaler ożenił się z Helen± Wołyniec, nr domu 910? ZałoĽce
Topornicki Grzegorz, mieszczanin, syn Stefana i Agrypiny, ZałoĽce, nr domu 40, w roku 1845 w wieku 40 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Kozakiewicz, nr domu 153 ZałoĽce
Topornicki Jan, uwolniony żołnierz pułku księcia Ludwiga, syn Dymitra i Heleny zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 135, w roku 1862 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Józef± Kulczyna, nr domu 131 ZałoĽce
Topornicki Jozafat, mieszczanin, syn Bazylego i Barbary zd. Makar, ZałoĽce, nr domu 620, w roku 1876 w wieku 23 lata i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Joann± Zapotoczny, nr domu 142? ZałoĽce
Topornicki Kasjan, grekokatolik, syn Antoniego i Zofii zd. Szczyrba, ZałoĽce, nr domu 108, w roku 1893 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Stójkiewicz, nr domu 537 ZałoĽce
Topornicki Michał, w roku 1832 w wieku 42 lata jako wdowiec ożenił się z Katarzyn± Kozakiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 150 ZałoĽce
Topornicki Paweł, zarobnik, syn Michała i Katarzyny zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1862 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Hałata, nr domu 167 ZałoĽce
Topornicki Piotr, mieszczanin, syn Andrzeja i Ewy zd. Michalczyszyn, ZałoĽce, nr domu 242, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Góral, nr domu 951 ZałoĽce
Topornicki Teodor, mieszczanin, syn Konrada i Marii, w roku 1833 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Góral, oboje wymienieni pod numerem domu 208 ZałoĽce
Topornicki Teofil, mieszczanin, syn Konstantyna i Pelagii zd. Sawko, ZałoĽce, nr domu 225, w roku 1867 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Łanowy, nr domu 689 ZałoĽce

Towarnicki Henryk Jan, porucznik c.k. 30. pułku barona Jabłońskiego, syn Jana Towarnickiego, syndyka prezydialnego magistratu w Leżajsku i Zofii zd. Tokarzewskiej, ur. Leżajsk, zam. Lwów, w roku 1873 w wieku 33 lata i 5 miesięcy jako kawaler ożenił się z Paulin± Tyszkowsk± z Turczynowa, oboje wymienieni pod numerem domu 1
Trembowiecki Michał, mieszczanin, syn Gabriela i Magdaleny zd. Zarwańskiej, ZałoĽce, nr domu 145, w roku 1860 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Kulczyńsk±, nr domu 685 ZałoĽce
Trembulak Jakub, syn Krzysztofa i Katarzyny zd. Raróg, Tro¶cianiec Wielki, w roku 1861 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Str±g z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 380
Trębowiecka Maria, córka Michała i Anny zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 145, w roku 1894 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Józefa S±siadka, nr domu 147 ZałoĽce
Trojanowski Józef, sługa w dominium, syn Marcina i Heleny zd. Łuchów(?), ur. Pieniaki, zam. ZałoĽce, w roku 1887 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Lisowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 66 ZałoĽce
Trymbulak Barbara, w roku 1828 w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Józefa Żaka, dla obojga brak numeru domu
Turczyńska Maria, córka Marcina i Rozalii zd. Olender, Tro¶cianiec Wielki, nr domu 156, w roku 1846 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Wincentego Drozda z Załoziec, nr domu 157
Tuszewski Antoni, szlachcic, w roku 1828 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Matuszewsk±, dla obojga brak numeru domu
Tymczyszyn Filip, c.k. żołnierz, syn Marii Tymczyszyn, ZałoĽce, nr domu 833, w roku 1889 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Podkamienny, nr domu 451? ZałoĽce
Tymczyszyn Grzegorz, mieszczanin, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Berkieta, ZałoĽce, nr domu 628, w roku 1873 w wieku 26 lat jako wdowiec po Annie zd. Fedorowicz ożenił się z Ann± Pokidaniec, nr domu 849 ZałoĽce
Tymczyszyn Ignacy, rolnik, syn Jakuba i Marcelli zd. Józefowicz, ZałoĽce, nr domu 757, w roku 1865 w wieku 55 lat jako wdowiec po Paraskewie ożenił się z wdow± Mari± zd. Bosakowsk± 1mo voto Baran, nr domu 655 ZałoĽce
Tymczyszyn Justyna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Ratyszcze, nr domu 48, w roku 1876 w wieku 19 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za wdowca Józefa Maksymów z Załoziec, nr domu 725
Tymczyszyn Justyna, 1mo voto Maksymów, córka Pantaleona Tymczyszyn i Marii zd. Krupnickiej, w roku 1893 w wieku 37 lat jako wdowa po Józefie Maksymów wyszła za Antoniego Swider, oboje wymienieni pod numerem domu 597 ZałoĽce
Tyniecka Aniela, szlachcianka, córka Grzegorza i Ewy zd. Dolboluckiej(?), w roku 1833 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Alfonsa Fabiańskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 478 ZałoĽce
Tyniecka Karolina, córka Wojciecha i Anny, w roku 1833 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Franciszka Andrzejowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Tyniecki Wasyl, pracowity, syn Mikołaja i Paraski, w roku 1835 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 113 ZałoĽce
Tyszkowska Paulina, córka dziedzica dóbr Antoniego Tyszkowskiego i Malwiny Julianny zd. Korytowskiej, ur. Horożanka, zam. ZałoĽce Turczynów, w roku 1873 w wieku 17 lat i 3 miesi±ce jako panna wyszła za Henryka Jana Towarnickiego ze Lwowa, oboje wymienieni pod numerem domu 1Ujwary Hermina Emilia Anna, córka c.k. kancelisty w urzędzie powiatowym w O¶więcimiu Wojciecha Ujwary i Klementyny zd. Rudnickiej, ur. O¶więcim dystrykt Biała, zam. ZałoĽce, w roku 1881 w wieku 24 lata i 11 miesięcy jako panna wyszła za wdowca Pawła Deńko z Sanoka, dla obojga brak numeru domu
Ungerisch Onesko, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, syn Szymona i Marii, miejscowo¶ć pochodzenia nieczytelna, w roku 1822 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Barbar± Olszewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Unsing Adelajda, córka Adolfa i Rozalii zd. Sitarz, ur. Kraków, zam. ZałoĽce, w roku 1894 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jacka Stepasz ze Zborowa, dla obojga brak numeru domu
Unsing Julia Helena, córka Adolfa i Rozalii zd. Sitarz, ur. Tarnopol, zam. ZałoĽce, nr domu 576?, w roku 1893 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Franciszka Karola Gnädiger z Mikuliniec, nr domu 747?
Urbański Paweł, szlachcic, geometra praktykant, syn Tadeusza i Zofii zd. Tkaczewskiej(?), w roku 1830 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Emili± Łazowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Ursyn Eugenia Klaudia, córka Józefa i Marii zd. Momockiej, ur. PodbereĽce, zam. ZałoĽce, nr domu 535, w roku 1894 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Dymitra Kuncewicza z Łopatyna, brak numeru domu
Ursyn Józef Teofil, pełnomocnik do spraw ekonomicznych, syn Macieja i Wiktorii zd. Hołówka, ur. Zawałów, zam. ZałoĽce, nr domu 538, w roku 1864 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Momock±, nr domu 51 ZałoĽceVogel Franciszka Klara, córka Adolfa i Emilii zd. Barthelmi, ur. Łukawiec, zam. ZałoĽce, w roku 1883 w wieku 24 lata i 3 miesi±ce jako panna wyszła za Teofila Lubieńskiego ze Lwowa, oboje wymienieni pod numerem domu 1
Vogel Klaudia Karolina, córka gorzelnika Adolfa Vogel i Emilii zd. Barthelmi, ur. Markopol, zam. ZałoĽce, w roku 1874 w wieku 18 lat i 6 miesięcy jako panna wyszła za Władysława Rehschütz, dla obojga brak numeru domu
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w ZałoĽcach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ oryginały ksi±g załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Oraz jedna kartka, zapisana po obu stronach, z dwunastoma ¶lubami z wioski Ratyszcze z at 1785-1791. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± się kopie stron z danymi 1011 ¶lubów (2022 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy miasteczku ZałoĽce. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony aż na dziewięć czę¶ci.

Wszystkie dane osobowe, użyteczne w poszukiwaniach genealogicznych (informacje o rodzicach za¶lubionych, pochodzeniu z innych miejscowo¶ci), przepisali¶my w cało¶ci, jeżeli tylko były w oryginalnym Ľródle. Starsze księgi metrykalne zawieraj± niestety bardzo mało informacji. W niektórych latach zapisywano tylko imiona i nazwiska po¶lubionych, bez żadnej wzmianki o ich rodzicach. Przy wdowach i wdowcach czasem nie zapisywano danych ich pierwszych, nieżyj±cych małżonków. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. Ľle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większo¶ć ludzi była niepi¶mienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (¶wiadków ¶lubu czy starostę weselnego, niekoniecznie trzeĽwych). Mog± też być jakie¶ nasze błędy przy przepisywaniu. Starali¶my się zachować jak największ± staranno¶ć, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Czę¶ć tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem daj±ce się odcyfrować. Załozieckie księgi ¶lubów były dla nas trudnym wyzwaniem, nie tylko ze względu na duż± ilo¶ć materiału do obróbki. W przeciwieństwie do wiosek, w miasteczku była większa rotacja ludno¶ci. Na kartach ksi±g ko¶cielnych jest wiele obcych nazwisk, nie występuj±cych w okolicach Załoziec - np. żołnierzy, pracowników różnych urzędów. Często tylko jeden raz, bo zapewne niedługo po ¶lubie opu¶cili miasteczko. W takim wypadku nie było już materiału porównawczego (na przykład chrztów ich dzieci), gdzie można by było upewnić się co do pisowni mniej czytelnych nazwisk za¶lubionych, lub nazwisk panieńskich ich matek. Na to już nic niestety nie można poradzić.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztę informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne ¶lubów, dane ¶wiadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie w±tku na naszym forum.