Pleskowce - księgi urodzeń, ślubów i zgonów - indeks nazwisk
Dodane przez Remek dnia Maj 15 2016 19:24:09

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH 1816-1900URODZENI Z WIOSKI PLESKOWCE - INDEKS NAZWISKDrozd Mikołajur. 1854, rodzice: Drozd Sebastian, zarobnik + Senkowska Julianna, córka mieszczan Stanisława i Julianny Senkowskich, Pleskowce, dom nr 114

Kosińska Stanisławaur. 1878, rodzice: Kosiński Wincenty, ekonom syn Jana i Franciszki zd. Jączkowskiej + Staniewska Józefa, córka Franciszka, Pleskowce, dom nr 63

Neronowicz Kazimiera Wandaur. 1879, rodzice: Neronowicz Kalikst, ekonom syn Dionizego i Domiceli zd. Zaremba + Dziurzyńska Wiktoria, córka Michała i Marii zd. Jędrzyjowskiej, Pleskowce, dom nr 1

Śliwiński Janur. 1819, rodzice: Śliwiński Jan, pracowity + Łacińska Wiktoria, Pleskowce, dom nr 48

Śliwiński Łukaszur. 1824, rodzice: Śliwiński Jan, pracowity + Łacińska Wiktoria, Pleskowce, dom nr 41
ŚLUBY Z WIOSKI PLESKOWCE - INDEKS NAZWISKDutka Grzegorz, cieśla, sierota, nr domu 1 Pleskowce, w roku 1822 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Jary z wioski Białogłowy, numer domu nie podany

Jary Marianna, córka Łukasza i Magdaleny, Białogłowy, nr domu nie wpisany, w roku 1822 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Grzegorza Dutkę z wioski Pleskowce, nr domu 1

Hulewicz Stanisław, kierownik szkoły, ur. Tyrawa Wołoska, zam. Grzymałów, syn Józefa i Marii zd. Jaśnickiej(?) ur. Tyrawa Wołoska, zam. Grzymałów, w roku 1887 w wieku 40 lat jako wdowiec po Stanisławie zd. Śledzińskiej ożenił się z Elżbietą Rozkosz z Pleskowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 1

Krzywy Filip, grekokatolik, rolnik, syn Teodora i Katarzyny zd. Brylińskiej, nr domu 74 Paszkowce, w roku 1846 w wieku 60 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Pawłowską 1mo voto Łapczyńską z Pleskowiec, nr domu 51

Pawłowska Maria, 1mo voto Łapczyńska, córka Józefa i Reginy Pawłowskich, nr domu 51 Pleskowce, w roku 1846 w wieku 42 lata jako wdowa po Grzegorzu Łapczyńskim wyszła za grekokatolika wdowca Filipa Krzywego z Paszkowiec, nr domu 74

Rozkosz Elżbieta, córka Marii Hunglinger zd. Rozkosz, Pleskowce, w roku 1887 w wieku 30 lat jako panna wyszła za wdowca Stanisława Hulewicza z Grzymałowa, oboje wymienieni pod numerem domu 1
ZMARLI Z WIOSKI PLESKOWCE - INDEKS NAZWISKBieniaszewski Jan, syn Grzegorza i Aleksandry zd. Czornobro, zm. w roku 1900, żył 4 dni, numer domu 136 Pleskowce

Koczmor Marianna, żona Leona Koczmor, zm. w roku 1818 w wieku 77 lat, numer domu 48 Pleskowce

Kolerus Antonina, córka Kacpra i Moniki zd. Miller, zm. w roku 1825 w wieku 16 lat, numer domu 22 Pleskowce

Koziarska Marianna, żona Antoniego Koziarskiego, zm. w roku 1822 w wieku 60 lat, numer domu 45 Pleskowce

Macyszyn Tomasz, rolnik, mąż Tekli zd. Bojarskiej, zm. w roku 1900 w wieku 44 lata, numer domu 61 Pleskowce

Popławska Regina, żona Józefa Popławskiego, zm. w roku 1816 w wieku 40 lat, numer domu 46 Pleskowce

Popławski Bazyli, syn pasterza Józefa Popławskiego i Reginy, zm. w roku 1825 w wieku 17 lat, numer domu 51 Pleskowce

Popławski Józef, pasterz, mąż Reginy, zm. w roku 1831 w wieku 50 lat, numer domu 51 Pleskowce

Procyk Aniela Waleria, z domu Zakrzecka, żona zarobnika Pantelemona Procyka, zm. w roku 1900 w wieku 26 lat, numer domu 44 Pleskowce

Siwińska Agnieszka, z domu Robaczucka, żona Walentego Siwińskiego, zm. w roku 1825 w wieku 32 lata, numer domu 40 Pleskowce

Tomczyszyn Salomea, wdowa, zm. w roku 1853 w wieku 56 lat, numer domu 1 Pleskowce
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarności Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w Załoźcach. Są to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporządzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za pośrednictwem dekanatu w Brodach. Nie są niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Zaś oryginały ksiąg załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny światowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajdują się kopie stron z danymi 5 urodzonych, 11 zmarłych i 3 ślubów (6 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy wiosce Pleskowce. Nie było ich zbyt wiele, więc prezentujemy je razem w niniejszym zbiorczym artykule.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jakiś interesujących Was osób, czyli resztę informacji z ksiąg metrykalnych (daty dzienne ślubów, dane świadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie wątku na naszym forum.