Kronika wypadków cz.07
Dodane przez Remek dnia Marca 08 2014 16:38:44
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Nr 3. Czwartek 7. stycznia 1841.

Wiadomości krajowe.
Ze Lwowa.

Wsparciem ubogich tak zaszczytnie wyszczególniający się instytut Sióstr Miłosierdzia w Załościach, w obwodzie złoczowskim, poniósł roku zeszłego w swéj włości Trościańcu przez grad dwukrotny tak znaczną w plonach stratę, że był już bliskim oddalenia części swych licznych siérot, które tam utrzymanie i wychowanie pobiérają.

Instytut w smutném położeniu tém doznał skutecznéj pomocy w dobroczynności wielu właścicieli dóbr obwodu tarnopolskiego, którzy na wezwanie Starosty tarnopolskiego pana Karola kawalera de Sacher, dostarczyli pomienionemu zakładowi nie tylko przeszło 100 korcy zboża i innych wiktuałów; ale nadto w darach gotowizną złożyli 524 zr. 30 kr. m. k., którąto kwotę rzeczony instytut otrzymał.

Rząd ogłasza z upodobaniem ten nowy dowód prawdziwéj dobroczynności.


Gazeta Lwowska. Rok wydania 52. Nr 271. Wtorek 25. Listopada 1862.

(Przypadkowe zabójstwo.)

W P e r e p e l n i k a c h w obwodzie złoczowskim, gdy jeden z włościan tamtejszych obchodził 16. b. m. wieczorem wesele swoje, chciał obecny w domu panny młodej urlopnik Jacko G. uświetnić tę uroczystość wystrzałem ze strzelby nabitej siekaniną ołowiana, i przez nieostrożność postrzelił odprowadzającą nowożeńców do domu wdowę Maryę Lesków tak nieszczęśliwie, że w kilka godzin potem skonała.Gazeta Lwowska. Rok wydania 59. Nr 184. Piątek 13. Sierpnia 1869.

(Pożary.)

Dn. 27 z. m. zgorzała zagroda włościańska w Neterpińcach (*) w pow. złoczowskim, szkoda 60 złr., przyczyna pożaru niewiadoma.


(*) oryg. błędnie "Neterpiniach"


Gazeta Narodowa. Rok XXXI. Nr. 225. We Lwowie, Czwartek dnia 4. Października 1883.

Fatalna gorzelnia.

Donoszą nam z Załoziec: Dnia 28. z. m. w gorzelni w Bródku nastąpiła eksplozja. Parnik "Henzego" doskonale zbudowany, został skutkiem nieumiejętnego obejścia się z przyrządem całkiem rozerwany, z taką siłą, że część jego przebiwszy dach gorzelni, wyrzuconą została na trakt publiczny. Czterech ludzi jest ciężko pokaleczonych. Szczęściem, w chwili wypadku nikt nie przejeżdżał drogą. Przy tej sposobności potrzeba nadmienić, że w tej gorzelni, którą dzierżawi pewien izraelita, niemający wyobrażenia o zawodzie gorzelniczym, zdarzały się już dawniej podobne wypadki. Zdaje się, że władze przeprowadziwszy śledztwo, zechcą położyć tamę ciągle powtarzającym się nieszczęściom w tej gorzelni.


Głos Narodu. Rok II. Nr. 94. Krakow, Czwartek dnia 26 Kwietnia 1894.

W Załoźcach spaliło się 18 b. m. kilkadziesiąt sążni młodego lasu.


Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok XXIII. Kraków, niedziela 24 lipca 1932. Nr 203.

Straszna burza przeszła przez powiat zborowski.
Zboże zniszczone w promieniu 5 km. - Komunikacja z Zaloźcami przerwana.

Ze Lwowa donosi (C):

Onegdaj przeszła nad powiatem zborowskim burza połączona z gradobiciem i oberwaniem się chmury w miejscowościach: Futory, Zborów, Jarczowce, Kolonja, Jezierna i Olejów. Obszar dotknięty klęską gradobicia, zamieszkały przeważnie przez kolonistów czeskich, wynosi pięć klm kwadratowych.

Najwięcej ucierpiały hreczka, owies i jęczmień. Nadto rzeka Łopuszanka, przepływająca przez okolice Olejowa, przybrała o 4 metry ponad stan normalny i zniosła most na gościńcu powiatowym w Olejowie oraz na drodze gminnej w Łopuszankach. Komunikacja do miejscowości Załoźce jest przerwana.

Miejscowości dotknięte klęską gradobicia zwiedził starosta powiatowy Kocół z naczelnikiem urzędu skarbowego w Zborowie i wydał na miejscu zarządzenia celem przywrócenia komunikacji.

[identyczny tekst - z niewielkimi różnicami stylistycznymi i jedną merytoryczną (kolonistów polskich!) oraz bez obecnego tu nagłówka - opublikowała "Gazeta Lwowska" w numerze 167 z tego samego dnia 24 lipca 1932. Wycinek umieściliśmy w części drugiej naszej "Kroniki wypadków".]


Gazeta Lwowska. Rok 128. Nr. 12. Lwów, wtorek 18 stycznia 1938.

Zderzenie dwu samochodów.

Wczoraj w południe na ul. Ossolińskich u wylotu ul. Zimorowicza samochód nr. A. 80122, prowadzony przez lekarza dr. Ottona Scheera z Załoziec najechał na autodorożkę nr. T 40095, prowadzoną przez szofera Eug. Olchowego. Autodorożka została uszkodzona. Auto dr. S. zagarażowano.