Olejowianie w sądach cz.3
Dodane przez Remek dnia Marca 08 2014 14:40:08
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 74. Nr. 107. Czwartek, 8 Maja 1884.

L. 9998.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie uznał Hryńka Robaka z Olejowa marnotrawcą, i ustanowił dlań kuratorem Andrucha Robaka z Olejowa.

Zborów, 20 stycznia 1884.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 265. Piątek 19 Listopada 1886.

L. 6621.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności c. k. gal. uprz. Zakładu kredyt. ziemskiego w Krakowie w kwocie 600 zł. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach 7 grudnia 1886. 25 stycznia 1887 22 lutego 1887 każdym razem o godzinie 10 przed połud. publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. k. 82 wykazem hipot. l. 21 gminy Olejów objętej, stanowiącej własność Jana Boratyna z tem, iż na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie, także i poniżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 1550 zł.

Wadyum 155 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusądowej registraturze.

Zborów, 9 października 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 78. Nr. 4. Czwartek, 5 Stycznia 1888.

L. 4767

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego Zakładu kredytowego ziemskiego w Krakowie w kwocie 600 złr. aw. zpn. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniu 30 stycznia 1888 o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. kons. 82 wyk. hip. l. 21 gminy Olejów objętej stanowiącej własność Jana Boratyna z tem że realność ta na tym terminie za jakąkolwiekbądź cenę sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 1550 złr.

Wadyum 155 złr.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusąd. registraturze.

Zborów, dnia 30 czerwca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 78. Nr. 20. Czwartek, 26 Stycznia 1888.

L. 3122.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie w kwocie 300 zł. i 100 zł. aw. z pn., odbędzie się w sądzie tutejszym w dniu 21 lutego, 21 marca i 30 kwietnia 1888, każdym razem o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. kons. 105 wyk. hip. l. 61, gminy Olejów objętej, stanowiącej własność Andrucha Gać, z tem, że realność ta na pierwszych dwóch terminach za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także i niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 1000 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusąd. registraturze.

Zborów, dnia 30 czerwca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 84. Nr. 177. Sobota, 4 Sierpnia 1894.

L. 6127

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie zawiadamia niewiadomego z życia i miejsca pobytu Stanisława Drozda iż celem doręczenia temuż tusąd. uchwały z dnia 10 kwietnia 1894 l. 3915 w sprawie egzekucyjnej galic. Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie przeciw niemu pto 400 zł. o egzekucyjne ocenienie realności objętych wyk. hip. 48, 422, 435, 472, 473, 474, 478 i 498 gminy Olejów ustanowiono kuratora ad actam adw. dr. Naglera w Zborowie.

Rzeczą jest więc Stanisława Drozda do powyższego kuratora się zgłosić lub innego zastępcę wskazać.

Zborów, dnia 15 czerwca 1894.
Gazeta Lwowska. Rok 99. Nr. 257. Czwartek, 11 Listopada 1909.

L. cz. C. I. 257/9 (1)

Przeciw nieznanemu z miejsca pobytu Janowi Krokowskiemu byłemu rządcy dóbr w Olejowie, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Załoźcach przez Edwarda Adolfa Weissa w Załoźcach pozew o uznanie pretensyi 400 kor. za umorzoną.

Rozprawa odbędzie się dnia 27 listopada 1909 o godzinie 9 rano, pozwanego zastąpi kurator Tomasz Sanetra z Załoziec.

C. k. Sąd powiatowy.

Załoźce, 20 października 1909.
Gazeta Lwowska. Rok 111. Nr. 30. Wtorek, 8 Lutego 1921.

T. 480 20/3.

Wdrożenie postępowania celem uznania za zmarłego.

Józef Wodecki s. Jana, gospodarz w Olejowie pow. Zborów, powołany w sierpniu 1914 roku do służby wojskowej dotąd nie wrócił i wszelki ślad po nim zaginął, co również stwierdza poświadczenie urzędu gminnego w Olejowie. Gdy zatem.przyjąć należy, że zachodzi ustawowe domniemanie z § 1 i 2 ustawy z dn. 31 marca 1918 Dz. p. p. Nr. 128, przeto na prośbę żony jego Anieli Wodeckiej urodzonej Hahn wdraża się postępowanie, celem uznania Józefa Wodeckiego za zmarłego, zaginionego. Wydaje się przeto ogólne wezwanie, aby udzielono sądowi lub kuratorowi p, dr. Kitajowi, adwokatowi w Złoczowie, którego ustanawia się zarazem obrońcą węzła małżeńskiego, wiadomości o powyż wymienionym. Józefa Wodeckiego wzywa się, aby przed niżej wymienionym sadem stawił się lub w inny sposób uwiadomił o swem życiu. Sąd tutejszy na ponowna prośbę po dniu 1 sierpnia 1921 r. rozstrzygnie o uznaniu za zmarłego.

Sąd okręgowy, Oddział IV.

Złoczów, 11 grudnia 1920.
DODATEK - ZGUBY
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr 3. Tarnopol, dnia 1 marca 1932.

Wolf Wilhelmina, nauczycielka w Olejowie, unieważnia zgubioną legitymację Nr. 104/32, wydaną przez Radę Szkolną Powiatową w Zborowie.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr 6. Tarnopol, dnia 1 maja 1939.

Radom Józef syn Wojciecha i Eudokii ur. 19. VIII. 1896 r. zam. w Olejowie unieważnia spaloną książeczkę wojskową.