Inseraty z okolic Olejowa w starych gazetach cz.1
Dodane przez Remek dnia Grudnia 23 2013 03:49:04
Gazeta Narodowa. Rok XXXVI. Nr. 108. We Lwowie - Sobota 18 kwietnia 1896.

Trościaniec wielki p. Olejów stacya kolei Zborów, ma na sprzedaż 1000 ctn. mtr. kartofli Andersenów, bardzo plennych, 22% skrobi zawierających, wyśmienitych do jedzenia, po złr. 1.30 loco Zborów.


Gazeta Narodowa. Rok XVII. Nr. 58. We Lwowie, Niedziela dnia 10. Maja 1878.

Dzierżawa zaraz do wzięcia z inwentarzami lub bez pod korzystnemi warunkami w powiecie Brodzkim, półtorej mili od stacji kolejowej Zborów. Obszaru 250 morgów ornej ziemi o jednym kompleksie. Bliższe szczegóły zasiągnąć można listownie, restante Olejów. K. J.

(od administratorów strony "Olejów na Podolu": Nadawca tego inseratu, pan K. J., to prawdopodobnie Kacper Jawornicki, dawny ekonom w majątku hrabiów Wodzickich, zamieszkały Halczyna Dolina.)


Gazeta Narodowa. Rok XLIII. Nr. 52. We Lwowie - Czwartek dnia 5. Marca 1903.

JW. hr. Aleksander Wodzicki poleca młodego, energicznego ekonoma z szkołą rolniczą, chlubnemi rekomendacyami, dłuższą praktyką, na ordynaryę, zaraz lub od czerwca. Zgłoszenia: Zarząd dóbr Białogłowy p. Olejów.


Gazeta Narodowa. Rok XXIII. Nr. 206. We Lwowie, Piątek dnia 5. Września 1884.

Do sprzedania (z powodu zwinięcia gospodarstwa), w Neterpińcach, o. p. Olejów, stacja kolei Zborów lub Jezierna - razem lub pojedyńczo: 1 buhaj, 14 krów i kilka sztuk młodzieży, czystej krwi holenderskiej, pięknej i silnej budowy. - bardzo wielkiej mleczności i dobrze utrzymanych. Mający chęć kupienia raczą się zgłosić do Zarządu ekonomicznego pod powyższym adresem. Na wczesne zamówienie mogą być wysłane konie na stację.


Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok VI. Nr. 2. Kraków, niedziela 3 stycznia 1915.

BRONISŁAW KUBRYCHT, kierownik szkoły w Ratyszczu, pow. Zborów, prosi o łaskawe podanie adresów jego braci, Mieczysława Kubrychta, który służył przy 29 artyleryi w Jarosławiu i Władysława Kubrychta, jednorocznego ochotnika przy 17 p. obrony krajowej. Łaskawe wiadomości pod adresem: Bronisław Kubrycht k. k. Reserve-spital, Landwehrkaserne I. Abteilung, Zimmer 39, Pisek (Czechy).


Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok VI. Nr. 27. Kraków czwartek 4 lutego 1915.

Bronisław Kubrycht prosi o podanie adresów p. Dereniów z Markopola, p Goreckich, Niementowskich i Szawłowskich z Załoziec, p. Srokowskich z Trościańca wielkiego, p Wiączkowskich z Reniowa, p. Wilczyńskich z Milna, p Stojków z Markopola, oraz jakiegokolwiek żołnierza z 80 pp. lub 35 p. obrony krajowej, rodem z Ratyszcza. Łaskawe wiadomości upraszam nadsyłać pod adresem Józef Kubrycht Dub nad Morawą 14.


Nowa Reforma. Rok XXIX. Nr 96. Kraków, Wtorek 1 Marca 1910.

Pomocnica pocztowo - telegraficzna poszukuje zaraz posady. Wymagania skromne. - "Marya", Milno, Galicya.


Gazeta Narodowa. Rok II. Nr. 2. Sobota, 3. Stycznia 1863.

Wielmożnemu panu Ignacemu Mojseowiczowi lekarzowi w Busku!

Moja żona licząca na teraz lat 67 wieku swego, była od wielu lat na defekt piersiowy cierpiącą, a od kilku lat wzmagały się napady tej choroby tak silnie, że nieraz o jej życie obawiać się musiałem.

Tyś zacny mężu twoją bezinteresowną starannością i głęboką wiadomością sztuki lekarskiej wyleczył moją żonę i powróciłeś jej dawne zdrowie.

Racz więc przyjąć niniejsze podziękowanie, które ci publicznie składa
zawsze wdzięczny
Ks. Kornel Klimkiewicz,
gr. k. pleban.

Perepelniki 15. grudnia 1862.


Gazeta Narodowa. Rok III. Nr. 111. Niedziela 15. Maja 1864.

Wieś Perepelniki w obwodzie złoczowskim a powiecie zborowskim położona, o dwóch folwarkach, z pięciusetkilkudziesięciu morgów roli, takiegoż obszaru lasu i dwiestukilkudziesięciu morgów łąk złożona, z 5 pasiekami o 500 pniach, z inwentarzami lub bez takowych jest z wolnej ręki do sprzedania.

Bliższej wiadomości udzieli Wny Franciszek Wolski notarjusz we Lwowie, lub adwokat w Brzeżanach Wny Ludwik Wolski.


Gazeta Narodowa. Rok XII. Nr. 230. We Lwowie, Niedziela dnia 28. Września 1873.

W Perepelnikach, w powiecie Złoczowskim są do sprzedania w miesiącu październiku roku bież. Szczepy jabłkowe dwuletnie trzechletnie i czteroletnie w gatunkach krajowych najszlachetniejszych, przeważnie zimowych, począwszy od 50 aż do 80 ct. w. a. za sztukę, stosownie do wzrostu i wieku, z opakowaniem stosownem i dostawą do dworca Kolejowego Zborów. Należytość odbieram za pobraniem pocztowem lub kolejowem w Perepelnikach, poczta Olejów.

Szymon Padlewski,
lub Zarząd dóbr w Perepelnikach.


ten sam inserat w innej gazecie - Dziennik Polski. Rok V. Nr. 215. We Lwowie Niedziela dnia 14. Września 1873.


Kurjer Lwowski. Rok XLIII. Nr. 66. Lwów, Piątek dnia 20. Marca 1925.

ZARZĄDCA ekonom szuka posady zaraz, Stanisław Neronowicz. Perepelniki poczta Nuszcze koło Sassowa.


Gazeta Narodowa. Rok XXIV. Nr. 100. We Lwowie, Sobota dnia 2. Maja 1885.

Do wydzierżawienia wieś Berymowce w okolicy Tarnopola, leżąca przy gościńcu krajowem, pół mili od stacji kolejowej w Zborowie odległa, posiadająca 430 morgów obszarze gleby pszennej, z tych 20 morgów łąk brzeżnych; jest wraz z propinacją i młynem zaraz do wydzierżawienia, tudzież inwentarz żywy i martwy do nabycia. Bliższej wiadomości udziela z wyłączeniem pośrednictwa właściciel w miejscu, poczta Olejów, lub we Lwowie właściciel realności pod l. 4. przy ul. Ochronek.


Gazeta Narodowa. Rok XVII. Nr. 74. We Lwowie, Sobota dnia 30. Marca 1878.

Majątek ziemski, półtorej mili od stacji kolei Zborów oddalony, obejmujący przeszło 300 morgów obszaru, i dostatecznemi budynkami gospodarskiemi, dom mieszkalny nowy, obszerny, jest każdej chwili do sprzedania lub na dłuższy przeciąg czasu do wydzierżawienia. Bliższe szczegóły na miejscu u właściciela, poczta Olejów Hnidawa, lub u Wgo adwokata dr. Ludwika Łubińskiego we Lwowie.
Gazeta Narodowa. Rok XXXIV. Nr. 76. We Lwowie - Piątek 17 Marca 1899

PISARZ EKONOMICZNY były ukończony uczeń krajowej niższej szkoły rolniczej w Dublanach, z postępem bardzo dobrym, kawaler, w wieku 39 lat z chlubnemi świadectwami, mogący się odwołać na rekomedacye wszystkich swoich dotychczasowych chlebodawców, poszukaje miejsca, szczególniej u tych racyonalnych gospodarzy, którym zależy na tem, aby znaleźć sobie sumiennego, pracowitego i skromnego oficyalistę. Łaskawe zgłoszenia pod adresem: Pisarz ekonomiczny w Harbuzowie poczta Olejów.