Nazwisko Strąg cz.2 - imiona od Maciej do Zofia
Dodane przez Remek dnia Luty 21 2013 23:15:12
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Strąg - część 2
Imiona od Maciej do Zofia


Uwaga techniczna: Dla rodu Strąg liczba danych jest już za duża na jeden artykuł. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na dwie części.

Część pierwsza z imionami od Adam do Kazimierz jest tutaj
Strąg Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii (Marianny) z domu Drozd
ur. 1834, zm. 1888 w wieku 54 lata
rodzice: Strąg Sebastian i Kalinowska Katarzyna
(w r. 1865 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Wojtyna)
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Świądkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 76
w czasie ślubu uwolniony ze służby żołnierz pułku Barona Bianchi ("miles dimissus a Legione Baronis Bianchi")
w roku 1863 w wieku 29 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 38 lat) jako kawaler ożenił się z Marią Drozd z domu nr 61
w tym samym roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 61
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Strąg - pod numerem domu 61
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Strąga - pod numerem domu 61
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Strąg - pod numerem domu 161
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Strąg - pod numerem domu 255
w roku 1887 jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Marii z Romanem Żmudzińskim z Jarosławic
w roku 1888 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 161

Strąg Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Bil
ur. 1856
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
(w roku 1883 nazwisko panieńskie matki zapisano błędnie jako Wodecka)
rodzice chrzestni: Wodecki Bartłomiej i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 76
w czasie ślubu c.k. żołnierz (oryg. "c.r. miles praesidiarius")
w roku 1882 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Anną Bil z domu nr 164
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Strąga, pod numerem domu 66
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Strąg, pod numerem domu 76
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 284
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Strąga - pod numerem domu 274

Strąg Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Strąg Wojciech (syn Augustyna i Rozalii z domu Dajczak) i Olender Wiktoria (córka Macieja i Marii z domu Koryszko)
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Fiec Maria, żona Michała
mieszkał w domu nr 165

Strąg Magdalena, po mężu Trymbulak (Trymbulak Magdalena)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jakuba
ur. 1837
jedna z bliźniąt - z siostrą Zofią
rodzice: Strąg Sebastian i Kalinowska Katarzyna
(w r. 1862 nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Kozak)
rodzice chrzestni: Wojtyna Błażej i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 76
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Antoniny i Anny Trymbulak - pod numerem domu 73

Strąg Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1858
rodzice: Strąg Ignacy i Krzyżanowska Wiktoria
rodzice chrzestni: Półtorak Augustyn i Drozd Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 183

Strąg Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Stronk"
ur. i zm. 1827, żył 7 dni
rodzice: Strąg Sebastian i Zarwańska Franciszka
rodzice chrzestni: Winnicki Mikołaj i Strąg Regina, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba dziecięca? (oryg. "pueritis")
numer domu 76

Strąg Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1867
rodzice: Strąg Józef i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Dymitr i Łaciak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 65

Strąg Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881, zm. 1882 w wieku 1 rok
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Krzyżanowska Marianna, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Kazimierz Jaworek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choleryna
mieszkał w domu nr 76

Strąg Maria, po 1-szym mężu Kusiak, po 2-gim Baj vel Worobiecka (Kusiak Maria) (Baj Maria) (Worobiecka Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Stronk" / "Strońk" / w r. 1843 nawet "Pstrąg"
1) żona Tomasza Kusiaka
2) żona Jana Baja vel Worobieckiego
wg księgi ślubów 1825: ur. ok. 1806
wg księgi ślubów 1843: ur. ok. 1807
wg księgi zgonów: ur. ok. 1810, zm. 1862 w wieku 52 lat
rodzice: Strąg Sebastian i Franciszka
(w r. 1832 nazwisko jej męża zapisano błędnie jako Półtorak)
w roku 1825 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Tomasza Grzebiennika recte Kusiaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 76
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Kusiaka - pod numerem domu 76
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Kusiaka - pod numerem domu 98
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Kusiak (w oryg. błędnie Anny Półtorak) - pod numerem domu 98
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Kusiak - pod numerem domu 98
w roku 1843 mieszkała w domu nr 98, w wieku 36 lat jako wdowa (w księdze ślubów nie podane po kim) wyszła za wdowca Bartłomieja Baj z domu nr 46
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Baja - pod numerem domu 98
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Maciej Baja - pod numerem domu 98
w roku 1846 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 98 (w księdze zgonów męża zapisano jako Baj vel Worobiecki)
w roku 1862 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kaszel, numer domu 98 (w księdze zgonów zapisano ją jako wdowę po Tomaszu Kusiaku, nic nie wspominając o drugim mężu)

Strąg Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1839, zm. 1845 w wieku 6 lat
rodzice: Strąg Sebastian i Kalinowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Łukasz i Gałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
numer domu 76

Strąg Maria, po 1-szym mężu Olender, po 2-gim Gałuszka (Olender Maria) (Gałuszka Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Michała Olendra
2) żona Jana Gałuszki
ur. 1839, zm. 1878 w wieku 39 lat
rodzice: Strąg Augustyn i Dajczak Rozalia
(w r. 1876 imię matki zapisane jako Maria)
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 65
w roku 1865 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Michała Olendra z domu nr 67
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 77
(między 1867 a 1872 musiała owdowieć i drugi raz wyjść za mąż za Jana Gałuszkę)
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Gałuszki, pod numerem domu 38
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Gałuszki, pod numerem domu 58
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Gałuszki, pod numerem domu 38
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Ewy Gałuszki, pod numerem domu 38
w tym samym roku 1878 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 38

Strąg Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1840, zm. 1841, w wieku 7 miesięcy
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Półtorak Augustyn i Kusiak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 76

Strąg Maria, po mężu Fiec (Fiec Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Michała
ur. 1843
rodzice: Strąg Ignacy i Krzyżanowska Wiktoria
rodzice chrzestni: Wodecki Piotr i Olender Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 69
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agaty Fiec - pod numerem domu 72

Strąg Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1847, zm. 1849 w wieku 2 lata
rodzice: Strąg Bartłomiej i Koryszko Rozalia
(w księdze zgonów jako matkę wpisano Gruntowską Marię - drugą żonę ojca, czyli macochę)
rodzice chrzestni: Drozd Jan i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 82

Strąg Maria (II), po mężu Olender (Olender Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Macieja
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendera, pod numerem domu 76
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Olendera, pod numerem domu 66
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 66
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Adama Olendera, pod numerem domu 66
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 66
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 204
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 264

Strąg Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1857, zm. 1859 w wieku 2 lata
rodzice: Strąg Bartłomiej i Gruntowska Maria
rodzice chrzestni: Strąg Jan i Wodecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu 82

Strąg Maria, po mężu Gerc (Gerc Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. 1865
rodzice: Strąg Tomasz i Olender Maria
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisano błędnie jako Sikora)
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Krzyżanowska Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Zenon Lubomęski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 60
w roku 1881 w wieku 16 lat i 10 mies. jako panna wyszła za Józefa Gerca z domu nr 37
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Gerc, pod numerem domu 154
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Gerc, pod numerem domu 153

Strąg Maria (Marianna), po mężu Żmudzińska (Żmudzińska Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1865
rodzice: Strąg Maciej i Drozd Maria (Marianna)
rodzice chrzestni: Fiec Tomasz i Dajczak Anna sakramentu
chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 61 w Trościańcu Wielkim
w roku 1887 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Romana Żmudzińskiego, ur. Chodaczków, zam. Jarosławice, nr domu 77

Strąg Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1865
rodzice: Strąg Bartłomiej i Gruntowska Maria
rodzice chrzestni: Kusiak Wojciech i Fiec Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 82

Strąg Maria, po mężu Olender (Olender Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Mikołaja
ur. ok. 1870
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna (w r. 1893 imię ojca zapisano błędnie jako Jan)
w roku 1888 mieszkała w domu nr 76, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Olendra z domu nr 191?
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 76
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 76

Strąg Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Strąg Józef i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Drozd Jan i Łaciak Katarzyna, żona Wawrzyńca
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tomasz Lubowidzki, kapelan Sióstr Miłosierdzia
mieszkała w domu nr 65

Strąg Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1875, w wieku 3 tygodnie
matka: Strąg Tekla
rodzice chrzestni: Fiec Piotr i Płoszaj Maria, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 72
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze zgonów pod numerem domu 82

Strąg Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1842, w wieku 3 tygodnie
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Strąg Kazimierz i Kusiak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
numer domu 76

Strąg Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1867
rodzice: Strąg Jan i Gałuszka Katarzyna
rodzice chrzestni: Strąg Maciej i Kusiak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Malinowski, brak danych o tym kapłanie
mieszkał w domu nr 62

Strąg Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872
rodzice: Strąg Józef i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Krzyżanowski Tomasz i Łaciak Katarzyna, żona Wawrzyńca
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 65

Strąg Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872, zm. 1877 w wieku 4 lata i 8 mies.
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Wiktoria
rodzice chrzestni: Półtorak Mikołaj i Olender Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
mieszkał w domu nr 65

Strąg Michał (I)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875, zm. 1882 w wieku 7 lat
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna
rodzice chrzestni: Strąg Wojciech i Dajczak Anna, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choleryna
mieszkał w domu nr 76

Strąg Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876
rodzice: Strąg Maciej i Drozd Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Dajczak Anna, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 61

Strąg Michał (II)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883, zm. 1885 w wieku 2 lata
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna
rodzice chrzestni: Olender Józef i Wodecka Maria, żona Bartłomieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 76
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów pod numerem domu 74

Strąg Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1824, zm. 1825 w wieku 1 rok
wg księgi chrztów: rodzice: Strąg Sebastian i Zarwańska Franciszka
wg księgi zgonów: rodzice: Strąg Sebastian i Chudys Fanciszka (córka Wojciecha)
rodzice chrzestni: Płoszaj Piotr i Winnicka Agafia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 76

Strąg Regina, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Andrzeja
ur. ok. 1767, zm. 1832 w wieku 65 lat
w roku 1831 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 48
w roku 1832 zmarła, przyczyna zgonu nieczytelna, numer domu 82

Strąg Regina, po mężu Żmudź (Żmudź Regina)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. 1834, zm. 1893 w wieku 59 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 70 lat)
rodzice: Strąg Augustyn i Dajczak Rozalia
(w r. 1863 i 1872 nazwisko matki zapisane jako Gerc)
rodzice chrzestni: Wojciechowski Wincenty i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 65
(Przy tej osobie wiele błędów. W ksiedze chrztów imię matki zapisane jako Maria. W księdze ślubów nazwisko matki zapisane błędnie jako Olender, a w latach 1860, 1861 i 1865 jako Gerc; w r. 1861 imię jej samej zapisane błędnie jako Brygida, a w r. 1863 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Olender)
w roku 1855 mieszkała w domu nr 64, w wieku 22 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Żmudź z domu nr 4
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ludwika Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1861 (pod imieniem Brygida) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1863 (jako Regina z domu Olender) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Apolonii Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1872 (już jako wdowa po Janie Żmudź) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Żmudź - pod numerem domu 15
w roku 1893 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 151

Strąg Rozalia, po mężu Olender (Olender Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Pstrąkowa"
żona Wojciecha
brak danych o rodzicach
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Olendra - pod numerem domu 57

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1831, zm. 1849 w wieku 19 lat
rodzice: Strąg Augustyn i Dajczak Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 65

Strąg Rozalia (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1850, w wieku 5 tygodni
rodzice: Strąg Ignacy i Krzyżanowska Wiktoria
rodzice chrzestni: Półtorak Błażej i Drozd Horpyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 69
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze zgonów numer domu 82

Strąg Rozalia (II), po 1-szym mężu Sąsiadek, po 2-gim Jambroszko (Sąsiadek Rozalia) (Jambroszko Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI / NETERPIŃCE

1) żona Tomasza Sąsiadka
2) żona Błażeja Jambroszko
ur. 1855 Trościaniec Wielki
rodzice: Strąg Ignacy i Krzyżanowska Wiktoria (w późniejszych latach imię ojca zwykle wpisywano błędnie jako Jacek)
rodzice chrzestni: Półtorak Augustyn i Półtorak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 82 w Trościańcu Wielkim
w roku 1874 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Tomasza Sąsiadka z Neterpiniec, nr domu 20
po ślubie zamieszkała w Neterpińcach
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szymona Sąsiadka, pod numerem domu 33
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sąsiadka, pod numerem domu 20
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Sąsiadek, pod numerem domu 20
w tym samym roku 1878 mieszkała w domu nr 20, w wieku 23 lat i 2 miesiące jako wdowa po Tomaszu Sąsiadek wyszła za Błażeja Jambroszko z domu nr 29 w Neterpińcach
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Jambroszko, pod numerem domu 20
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Teodora Jambroszko, pod numerem domu 20
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Jambroszko, pod numerem domu 20

Strąg Rozalia, po mężu Wodecka (Wodecka Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Mateusza
ur. 1863
rodzice: Strąg Bartłomiej i Gruntowska Maria
rodzice chrzestni: Zając Wojciech i Fiec Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 42
w roku 1881 mieszkała w domu nr 82, w wieku 17 lat i 11 mies. jako panna wyszła za wdowca Mateusza Wodeckiego z domu nr 83
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Wodeckiego, pod numerem domu 83
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Wodeckiej, pod numerem domu 83
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Wodeckiego - pod numerem domu 83

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1863, zm. 1864 w wieku 1 rok
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Półtorak Augustyn i Drozd Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 76
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 45

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1869, zm. 1878 w wieku 9 lat
rodzice: Strąg Maciej i Drozd Maria
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
mieszkała w domu nr 61

Strąg Rozalia, po mężu Olejnik (Olejnik Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI / RENIÓW

ur. 1875
rodzice: Strąg Tomasz i Olender Maria
rodzice chrzestni: Drozd Jan i Łaciak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 60
w roku 1898 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olejnik w Reniowie, zamiast numeru domu zapisano: bez numeru

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876
rodzice: Strąg Kazimierz i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Drozd Marcin i Makarewicz Agnieszka, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 82

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1888, zm. 1889 w wieku 11 miesięcy
rodzice: Strąg Kazimierz (syn Tomasza i Marii z domu Olender) i Żytyńska Anna (córka Antoniego i Marii z domu Półtorak
(dane rodziców chrzestnych nieczytelne)
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
mieszkała w domu nr 60

Strąg Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna
rodzice chrzestni: Drozd Andrzej i Olender Zofia, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Leonard Moczarowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 76

Strąg Seweryn
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Strąg Józef i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Fiec Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 165

Strąg Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Stronk" / w 1817 nawet "Pstrąg"
1) mąż Franciszki z domu Zarwańskiej
2) mąż Wiktorii z domu Krzyżanowskiej
3) mąż Katarzyny z domu Kalinowskiej
ur. ok. 1785/1786, zm. 1843 w wieku 57 lat
wg danych z 1826: rodzice: Strąg Szymon i Hiacynta (w innych latach brak informacji o rodzicach)
w roku 1817 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1826 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Urszuli Strąg - pod numerem domu 76
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Strąga - pod numerem domu 76
(między 1827 na 1833 musiał owdowieć i poślubić Wiktorię z domu Krzyżanowską)
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Strąga - pod numerem domu 76
w tym samym roku 1833 wymieniony jako mąż zmarłej Wiktorii (nazwisko panieńskie nie podane), pod numerem domu 77
w tym samym roku 1833 w wieku 48 lat jako wdowiec (w księdze ślubów dane zmarłej żony nie wpisane) ożenił się z Katarzyną Kalinowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 48
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Strąg - pod numerem domu 76
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Strąg - pod numerem domu 76
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Strąg - pod numerem domu 76
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Adama Strąga - pod numerem domu 76

Strąg Stanisław
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1846
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Drozd Bazyli i Sudal Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 76

Strąg Szczepan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Mielnik
ur. 1870
rodzice: Strąg Jan i Gałuszka Katarzyna
w roku 1893 mieszkał w domu nr 181, w wieku 23,5 roku jako kawaler ożenił się z Anną Mielnik z domu nr 223

Strąg Tekla po mężu Petryków (Petryków Tekla)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Benedykta
ur. 1841
rodzice: Strąg Bartłomiej i Koryszko Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Półtorak Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 82
służąca ("serva")
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Strąg - pod numerem domu 72
w roku 1876 mieszkała w domu nr 157? w Trościańcu Wielkim, w wieku 35 lat jako panna wyszła za wdowca Benedykta Petryków z domu nr 47 w Neterpińcach

Strąg Tekla
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1848, zm. 1849 w wieku 1 rok
rodzice: Strąg Ignacy i Krzyżanowska Wiktoria
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 69

Strąg Teresa po mężu Kwiatek (Kwiatek Teresa)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Tomasza
ur. ok. 1821
rodzice: Strąg Sebastian i Franciszka
w roku 1839 mieszkała w domu nr 76 w Trościańcu Wielkim, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Tomasza Kwiatka z domu nr 60 w Białogłowach

Strąg Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii z domu Olender
ur. 1833, zm. 1877 w wieku 44 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 47 lat)
wg księgi chrztów: rodzice: Strąg Sebastian i Krzyżanowska Wiktoria
rodzice chrzestni: Sikora Błażej i Dajczak Barbara
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 76
[Uwaga: Przy tej osobie i jego żonie mnóstwo błędów w księgach. Trzy razy błędnie wpisane dane żony. W roku 1865 jako Maria z domu Sikora. W roku 1860 i 1861 jako Zofia z domu Sąsiadek (!). Oprócz tego wiele wersji nazwiska panieńskiego matki. W r. 1877 - Krzyżanowska Wiktoria (jak w księdze chrztów i prawdopodobnie jest to prawdziwe nazwisko matki). W latach 1854, 1857, 1865, 1867 - Kusiak Wiktoria. W r. 1873 - Dajczak Wiktoria. W r. 1875 - Chrzanowska Wiktoria. W innych latach nazwiska matki w ogóle nie podawano (rodzice Strąg Sebastian i Wiktoria)]
w roku 1854 mieszkał w domu nr 76, w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olender z domu nr 66
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Strąga - pod numerem domu 60 (żona zapisana błędnie jako Zofia z domu Sąsiadek)
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Strąga - pod numerem domu 60 (żona zapisana błędnie jako Zofia z domu Sąsiadek)
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 60
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Strąg - pod numerem domu 60 (żona zapisana błędnie jako Maria z domu Sikora)
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny (I) Strąg - pod numerm domu 60
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Anny (II) i Agnieszki (I) Strąg - pod numerm domu 60
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki (II) Strąg - pod numerm domu 60
w tym samym roku 1877 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka NN (oryg. "febris lyphosa"), numer domu 36

Strąg Urszula
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Stronk"
ur. i zm. 1826, w wieku 8 tygodni
rodzice: Strąg Sebastian i Zarwańska Franciszka
rodzice chrzestni: Strąg Andrzej i Sikora Rozalia, żona Błażeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba dziecięca? (oryg. "pueritis")
numer domu 76

Strąg Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1844
rodzice: Strąg Bartłomiej i Koryszko Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Kusiak Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 82

Strąg Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Wiktorii z domu Olender
ur. 1842
rodzice: Strąg Augustyn i Dajczak Rozalia
rodzice chrzestni: Drozd Tomasz i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 65
(w r. 1872 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Strąg, w r. 1877 jako Gerc; w r. 1880 nazwisko panieńskie żony zapisane błędnie jako Koryszko)
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Strąga, pod numerem domu 65
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Strąg, pod numerem domu 65
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Strąga, pod numerem domu 65
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Strąga, pod numerem domu 165
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Strąga, pod numerem domu 165
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Strąga, pod numerem domu 165
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Strąga, pod numerem domu 165
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Strąga, pod numerem domu 165

Strąg Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Olender
ur. 1844
rodzice: Strąg Jan i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Półtorak Augustyn i Głuchy Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 76
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Strąg, pod numerem domu 70
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Strąga, pod numerem domu 76
w roku 1888 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Mikołajem Olendrem
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Strąga, pod numerem domu 77
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 76
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Strąg, pod numerem domu 76

Strąg Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860
ur. i zm. 1860, w wieku 9 miesięcy
(w księdze chrztów dane matki zapisano błędnie jako Sąsiadek Zofia)
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Drozd Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 60

Strąg Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1880, w wieku 7 miesięcy
rodzice: Strąg Wojciech i Olender Anna
rodzice chrzestni: Olender Józef i Strąg Wiktoria, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 76

Strąg Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1837, zm. 1841 w wieku 3 lata
jedna z bliźniąt - z siostrą Magdaleną
rodzice: Strąg Sebastian i Kalinowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Łukasz i Gałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: robaki
numer domu 76

Strąg Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1857
rodzice: Strąg Tomasz i Olender Maria
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Olender Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 60

Strąg Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876, zm. 1883 w wieku 7 lat
rodzice: Strąg Jan i Gałuszka Katarzyna (w księdze chrztów imię matki zapisane jako Zofia)
rodzice chrzestni: Czarkawski Wojciech i Paryj Zofia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 72
zapisana przyczyna zgonu: NN termin ("morbilli /Kur./")
w księdze zgonów pod numerem domu 182

Strąg Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1887 w wieku 8 miesięcy
rodzice: Strąg Maciej (syn Jana z Zofii z domu Półtorak) i Bil Anna (córka Wincentego i Zofii z domu Dajczak)
rodzice chrzestni: Sudal Jan i Wojtyna Apolonia, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 76
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.