Białokierniczanie z roku 1842
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 22 2007 16:13:31
Od administratorów strony internetowej "Olejów na Podolu":

Ważna uwaga !!!
Ta wersja spisu dawnych mieszkańców NIE JEST aktualna i NIE BĘDZIE już uzupełniana czy poprawiana. Ponieważ bardzo częste były śluby między mieszkańcami różnych wiosek i migracje w obrębie członków tej samej rodziny, zdecydowaliśmy się nie dzielić już naszego materiału na poszczególne miejscowości. Aktualizowane w miarę napływu nowych danych i poprawiane z odszukanych błędów wersje spisów znajdują się na naszej stronie internetowej w kategorii artykułów "Szukamy Przodków".Trafiło nam się kilka kserokopii od Mormonów z USA pojedynczych stron z ksiąg chrztów i małżeństw z parafii rzymsko-katolickiej w Jeziernej 1842 roku. Bardzo ciekawy materiał, bo są między nimi wpisy dotyczące mieszkańców Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy. Oczywiście dotyczą one tylko osób przyjmujących sakrament chrztu i małżeństwa w obrządku łacińskim, więc głównie Polaków z tych miejscowości.

Poniżej spisani z tej księgi Białokierniczanie żyjący w roku 1842. Nazwiska w pisowni oryginalnej. Niestety, nie wszystkie wpisy są czytelne, do tego jeszcze dochodzi słaba jakość techniczna źródeł /kserokopie/ więc niektóre niepewne fragmenty oznaczono jako (...). Symbole [KCH] oznaczają księgę chrztów, a [KM] księgę małżeństw.

nr domu 3 rodzina Laskiewiczów [KCH]
1) Dominik Laskiewicz, syn Bartłomieja i Heleny
2) jego żona Maria z domu Bilecka, córka (...) /Macieja?/ i Anastazji
3) ich dziecko Wiktoria, niemowlę

nr domu 9 rodzina Mastalerzów [KM] [KCH]
1) Bartłomiej Mastalerz, syn Macieja i (...), lat 50, wdowiec
2) jego żona Maria z domu Owczarz, córka Franciszka i Anny, lat 29
3) ich dziecko Jan, niemowlę

nr domu 10 rodzina Siwak [KCH]
1) Maciej Siwak, syn Kazimierza i Horpyny
2) jego żona (...) /Rozalia?/ z domu Kaczan, córka Maksyma i Melanii
3) ich dziecko Bartłomiej, niemowlę

nr domu 41 rodzina Laskiewicz [KCH]
1) Michał Laskiewicz, syn Józefa i Marii
2) jego żona Zofia z domu (...) /Maxymowska?/, córka (...) i Ewy
3) ich dziecko Jan, niemowlę

nr domu 52
rodzina Grześków [KCH]
1) Bartłomiej Grześków, syn Kacpra i Kseni
2) jego żona Maria z domu Laskiewicz, córka Józefa i Marii
3) ich dziecko Tekla, niemowlę
oraz rodzina Laskiewiczów [KCH]
4) Jan Laskiewicz syn Józefa i Wiktorii
5) jego żona Franciszka z domu Bilecka, córka Jana i Heleny
6) ich dziecko Elżbieta

akuszerki [KCH]:
Maria Laskiewicz

wśród świadków - ale tu nie wiadomo, czy wszyscy z Białokiernicy (pominięto też osoby o identycznych imionach i nazwiskach z już wymienionymi i wpisy nieczytelne):
Ksenia Daniłów [KCH]
Anastazja Jamborska [KCH]
Michał Jamborski [KCH]
Anna Kowal [KCH]
Mateusz Laskiewicz [KCH]
Maria Maćków [KCH]
Jan Procik [KCH]

Te stare księgi kościelne to prawdziwa kopalnia wiedzy o naszych przodkach, żyjących przed laty na kresach. Jeśli więc są w Waszym posiadaniu jakiekolwiek kserokopie czy skany stron ze starych ksiąg kościelnych z innych lat (nawet pojedyncze kartki), z nazwiskami Olejowian, Bzowiczan czy Białokierniczan, bardzo prosimy o kontakt i udostępnienie tych materiałów.